Bjørgulf Claussen

Bilde av Bjørgulf Claussen
English version of this page
Telefon +47-22850614
Mobiltelefon +47-91718690
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO

Faglige interesser

Sosiale ulikheter i helse har vært mitt viktigste interesse de siste 12 årene. Forebygging av type 2 diabetes blant innvandrere har jeg drevet, både i Oslo og internasjonalt. Trygdemedisin har jeg jobbet mye med i over 20 år.

Undervisning

Profesjonsstudiet i medisin: Sosiale ulikheter, fattigdom og trygdemedisin.
Masterkurset i internasjonal helse: Diabetes-forebygging. 

Bakgrunn

Professor i samfunnsmedisin siden 1999, før det førsteamanuensis siden 1992. Doktorgrad på arbeidsløshet og helse i 1994. Før det allmenpraktiker, distriktslege og stadlege.

Samarbeid

Jeg er leder for et internasjonalt nettverk i type 2-diabetes blant innvandrere i Europa og deres opprinnelsespopulasjon, ImmiDiab. Nettverket fikk en større forskningsbevilgning fra EU i 2011, GIFT.

Emneord: Diabetes, Trygdemedisin

Publikasjoner

  • Kollerud, Ruby Del Risco; Blaasaas, Karl Gerhard; Claussen, Bjørgulf; Nafstad, Per; Cannon-Albright, Lisa A.; Ruud, Ellen; Wesenberg, Finn & Næss, Øyvind (2018). Family history of cancer and the risk of childhood solid tumours: A Norwegian nationwide register-based cohort study. British Journal of Cancer.  ISSN 0007-0920.  118(6), s 905- 912 . doi: 10.1038/bjc.2017.493
  • Ihlebæk, Camilla; Aamodt, Geir; Aradi, Renata; Claussen, Bjørgulf & Thoren, Anne-Karine Halvorsen (2017). Association between urban green space and self-reported lifestyle-related disorders in Oslo, Norway.. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948. . doi: 10.1177/1403494817730998
  • Kollerud, Ruby Del Risco; Blaasaas, Karl Gerhard; Claussen, Bjørgulf; Oftedal, Bente Margaret & Næss, Øyvind (2017). The risk of cancer in the offspring and parental length of life. Cancer Epidemiology.  ISSN 1877-7821.  48, s 8- 15 . doi: 10.1016/j.canep.2017.02.012
  • Kollerud, Ruby Del Risco; Blaasaas, Karl Gerhard & Claussen, Bjørgulf (2015). Poverty and the risk of leukemia and cancer in the central nervous system in children: A cohort study in a high-income country. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  43(7), s 736- 743 . doi: 10.1177/1403494815590499
  • Goth, Ursula-Georgine Småland; Hammer, Hugo Lewi & Claussen, Bjørgulf (2014). Utilization of Norway's emergency wards: The second 5 years after the introduction of the patient list system. International Journal of Environmental Research and Public Health.  ISSN 1660-4601.  11(3), s 3375- 3386 . doi: 10.3390/ijerph110303375 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Kollerud, Ruby Del Risco; Blaasaas, Karl Gerhard & Claussen, Bjørgulf (2014). Risk of leukaemia or cancer in the central nervous system among children living in an area with high indoor radon concentrations: results from a cohort study in Norway.. British Journal of Cancer.  ISSN 0007-0920.  111(7), s 1413- 1420 . doi: 10.1038/bjc.2014.400
  • Kollerud, Ruby Del Risco; Blaasaas, Karl Gerhard; Ganerød, Guri V.; Daviknes, Hans Kristian; Aune, Erik & Claussen, Bjørgulf (2014). Using geographic information systems for radon exposure assessment in dwellings in the Oslo region, Norway. Natural hazards and earth system sciences.  ISSN 1561-8633.  14(4), s 739- 749 . doi: 10.5194/nhess-14-739-2014

Se alle arbeider i Cristin

  • Claussen, Bjørgulf (2014). Fattigdom i Norge. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-44555-3.  107 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Claussen, Bjørgulf (2014). Hvorfor forsvare folketrygden slik den er nå?, I: Gunnar Tellnes & Bjørgulf Claussen (red.),  Folketrygdens framtid: Hvor går NAV?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-47619-9.  Kapittel 1.  s 13 - 24
  • Kollerud, Ruby Del Risco; Blaasaas, Karl Gerhard & Claussen, Bjørgulf (2014). Eksponering for radon hjemmet og risiko for barneleukemi og barnekreft i sentralnervesystemet. Bestpractice Onkologi/Hematologi.  ISSN 2245-0440.  s 44- 46 . doi: https://bestprac.no/nn-no/speciale-1/ruby-del-risco-kollerud

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:55 - Sist endret 27. mai 2011 11:55

Prosjekter