Dagmara Bossy

Faglige interesser

Min faglige og samfunns-interesse er å belyse kompleksiteten i mestring hos mennesker med kroniske lidelser, med særlig fokus på utsatte grupper.

Doktorgradsprosjektet utforsker viktigheten av sosiale nettverk hos pasienter med Diabetes 2 i Norge. Relevant kompetanseområde er helse i et samfunnsperspektiv.  

Ansatt som doktorgradsstipendiat gjennom Nasjonalt Kompetansesenter for Læring og Mestring (NK LMS).

Bakgrunn

Utdannet sosiolog. Mastergradsarbeidet har bestått i å kartlegge og utforske seksuelle krenkelser i relasjoner blant ungdom. Faglig spesialisering i nære relasjoner, kompetanseområde: vold i nære relasjoner.

Har jobbet som forskningsassistent på Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Bidrog som medforfatter i publikasjonen av rapport Voldsutsatte barn og unge i Oslo Forekomst og innsatsområder for forebygging. 

Samarbeid

Publisert 9. aug. 2012 10:10 - Sist endret 27. jan. 2014 10:48

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter