Eli Feiring

Bilde av Eli Feiring
English version of this page
Telefon +47-22850528
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Etikk og offentlig politikkutforming
 • Rettigheter og demokratisk legitimitet
 • Ressursfordeling, prioritering
 • Sosial ulikhet og helse
 • Risikomedisin, livsstil og ansvar
 • Paternalisme

Veiledning

 • Som over
 • Organisasjonsstudier
 • Kunnskapsinformert politikk
 • Kvalitative metoder

Undervisning

 • HLED 1102 Helsetjenesten i samfunnet
 • HMED 1103 Helsefaglige perspektiver på helsetjenesten
 • HADM 4001 Metode og statistikk
 • HME 4208 Just Health Care
 • HME 4211 Evidence Informed Health Policy
 • HMM 4104B Qualitative Methods

Bakgrunn

Eli Feiring er dr.polit. i statsvitenskap fra UiO (2004). Hun har vært tilknyttet Avdeling for helseledelse og helseøkonomi som førsteamanuensis fra 2008. Tidligere har hun vært post. doc. ved Instiuttt for statvitenskap, UiO. Hun har vært ansatt som forsker og stipendiat ved Forskningsstiftelsen Fafo og som studentstipendiat ved Institutt for samfunnsforskning. Hun har også bakgrunn fra sentralforvaltningen og har vært sekretær for flere offentlige utredningsutvalg.

Hjemmeside

Verv

 • Medlem i Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Sør-Øst Norge (REK Sør-Øst).

Samarbeid

Emneord: Ressursfordeling, Prioritering i helsetjenesten

Publikasjoner

 • Feiring, Eli & Wang, Hege (2018). Rationing cancer treatment: a qualitative study of perceptions of legitimate limit-setting. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  18(342) . doi: 10.1186/s12913-018-3137-3
 • Feiring, Eli (2017). Liberal helsepolitikk - mot privatisering av høykostnadsbehandling?. Michael.  ISSN 1893-9651.  14, s 2019- 2027
 • Feiring, Eli & Walter, Anne Berit (2017). Antimicrobial stewardship: a qualitative study of the development of national guidelines for antibiotic use in hospitals. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  17(747) . doi: 10.1186/s12913-017-2683-4
 • Feiring, Eli & Wang, Hege (2016). Prioritering i praksis. Onkonytt.  ISSN 1503-7886.  (2), s 58- 61
 • Feiring, Eli (2015). Lifestyles, In Henk ten Have (ed.),  Encyclopedia of Global Bioethics.  Springer.  ISBN 978-3-319-05544-2.  Entry Lifestyles.  s 1 - 11
 • Feiring, Eli (2014). Private helseforsikringer - et gode?, I: Grete Synøve Botten; Jan C Frich; Terje P. Hagen; Tor Iversen & Halvor Nordby (red.),  Helsetjenestens nye logikk.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0348-5.  Kapittel.  s 117 - 126
 • Feiring, Eli & Ugstad, Kristian (2014). Interpretations of legal criteria for involuntary psychiatric admission: a qualitative analysis. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  14(500) . doi: 10.1186/s12913-014-0500-x
 • Aas, Eline; Alstadsæter, Annette & Feiring, Eli (2013). Does Healthcare Moderate the Impact of Socioeconomic Status on Self-rated Health?. Journal of Clinical Research & Bioethics.  ISSN 2155-9627.  5(1) . doi: 10.4172/2155-9627.1000169

Se alle arbeider i Cristin

 • Feiring, Eli (2014). Helsevesenets vedvarende floker. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  3, s 383- 386
 • Feiring, Eli (2012). Demokratiet og rettsliggjrøing av velferdspolitikken.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:56 - Sist endret 5. feb. 2015 15:12