Elisabeth Gjerberg

Bilde av Elisabeth Gjerberg
English version of this page
Telefon +47-22850644
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjerberg, Elisabeth (2005). En vurdering av metodologiske styrker og svakheter med utgangspunkt i egen forskning på tjenesteyterne. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215004839.  19 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2017). Etisk refleksjon om bruk av tvang. En fokusgruppestudie av helsepersonell.
 • Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2017). Implementing advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes (NH); Facilitators and barriers..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler på sykehjem og I allmennpraksis..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler ved innleggelse I sykehjem..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Implementering av forberedende samtaler I sykehjem; erfaringer og foreløpige resultater..
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Aasland, Olaf Gjerløw; Kok, Almar & Pedersen, Reidar (2016). Qualitative and quantitative evaluation of ethics reflection groups in mental health care.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth & Trygve Johannes, Lerheim Sævareid (2016). Forberedende samtaler I sykehjem - presentasjon av en intervensjonsstudie..
 • Amble, Nina & Gjerberg, Elisabeth (2015). Når mannen steller hjemme - hva steller han med?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  26(143), s 28- 29
 • Flo, Elisabeth; Husebø, Bettina; Brusgaard, Pernille; Gjerberg, Elisabeth; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2015). Implementation and Research Strategies of Advance Care Planning in Nursing Homes. A Review of the Literature..
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2015). End-of-life care communication and shared decision making. Perspectives of Norwegian nursing home patients and relatives - a qualitative study.
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Weaver, Kristin; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2015). How is advance care planning carried out? A survey in Norwegian nursing homes.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Lillemoen, Lillian; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2015). Mental health care, ethics and coercion. Experience with ethics reflection groups. Preliminary findings from a focus group study.
 • Molewijk, Albert Christiaan; Hem, Marit Helene; Aasland, Olaf Gjerløw; Kok, Almar; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2015). Hvilken betydning har etikk refleksjonsgruppene hatt? Forskning om barrierer og suksessfaktorer.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2015). Å avklare behandling. Tønsbergs blad.
 • Gjerberg, Elisabeth (2014). How is advance care planning carried out? A survey of Norwegian nursing homes..
 • Gjerberg, Elisabeth; Hem, Marit Helene; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2013). Hvordan redusere og forebygge bruk av tvang i sykehjem- En kvalitativ studie.
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2013). Pasienter og pårørende synspunkter på bruk av tvang i sykehjem- En kvalitativ studie.
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2013). Use of Coercion in Nursing Homes – Experiences of Patients and Relatives.
 • Molewijk, Albert Christiaan; Aasland, Olaf Gjerløw; Førde, Reidun; Norvoll, Reidun; Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2013). Measuring results of moral case deliberation. Reflections on a research design.
 • Pedersen, Reidar; Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth & Førde, Reidun (2013). Ny lovgivning for bruk av tvang i sykehjem-framskritt eller tvangstrøye?.
 • Lillemoen, Lillian & Gjerberg, Elisabeth (2012). Etiske utfordringer i sykehjem. Pasienter og pårørendes erfaringer.
 • Lillemoen, Lillian & Gjerberg, Elisabeth (2012). Evaluering av den nasjonale etikksatsing i kommunene.
 • Gjerberg, Elisabeth & Amble, Nina (2011). Refleksjon, handling og mestring. Et forsknings- og utviklingsprosjekt 2005-2011 .
 • Gjerberg, Elisabeth & Lillemoen, Lillian (2011). Hva er etikk og etisk refleksjon?.
 • Gjerberg, Elisabeth & Lillemoen, Lillian (2011). Hvorfor og hvordan arbeide systematisk med etisk refleksjon?.
 • Gjerberg, Elisabeth & Lillemoen, Lillian (2011). Lederens rolle i etikkarbeidet. Lederens eget behov for etisk refleksjon.
 • Gjerberg, Elisabeth & Lillemoen, Lillian (2011). Refleksjonsgrupper.
 • Hem, Marit Helene & Gjerberg, Elisabeth (2011). I grenselandet mellom frivillighet og tvang.
 • Hem, Marit Helene & Gjerberg, Elisabeth (2011). I grenselandet mellom frivillighet og tvang. En kvalitativ studie i sykehjem.
 • Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2011). I grenselandet mellom frivillighet og tvang. En kvalitativ studie i sykehjem.
 • Lillemoen, Lillian & Gjerberg, Elisabeth (2011). Ethical challenges in Norwegian nursing homes: the experience of patterns and next of kin.
 • Lillemoen, Lillian & Gjerberg, Elisabeth (2011). Informed concent and ethical challenges in nursing homes. The experiences an views of patients and next of kin.
 • Forsetlund, Signe Louise; Eike, Morten Christoph; Gjerberg, Elisabeth & Vist, Gunn Elisabeth (2010). Effekt av tiltak for å redusere potensielt uhensiktsmessig bruk av legemidler i sykehjem: en systematisk oversikt over randomiserte kontrollerte forsøk .
 • Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2010). Bruk av tvang i sykehjem - erfaringer i lys av Lov om pasientrettigheter kap. 4 A.
 • Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2010). The area between voluntariness and coercion. Nursing staff's experiences with helping patients with dementia in their daily care.
 • Holte, Hilde H.; Gjerberg, Elisabeth & Johansen, Marit (2010). Effekt av organisasjonsutviklingsverktøyet Appreciative Inquiry .
 • Paulsen, Jens Erik & Gjerberg, Elisabeth (2010). Autonomy and Dignity in Nursing Homes .
 • Pedersen, Reidar; Førde, Reidun; Hem, Marit Helene & Gjerberg, Elisabeth (2010). Tvang og makt i helsetjenesten - Praktiske utfordringer i møte med lovgivningen.
 • Pedersen, Reidar & Gjerberg, Elisabeth (2010). Bruk av tvang i sykehjem - hva vet vi: Praksis i etterkant av det nye lovverket.
 • Pedersen, Reidar & Gjerberg, Elisabeth (2010). Hva er etikk og hvilke etiske utfordringer strever de ansatte med, og hva kan vi gjøre med det?.
 • Gjerberg, Elisabeth; Bjørndal, Arild & Forsetlund, Signe Louise (2009). Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? .
 • Gjerberg, Elisabeth; Flottorp, Signe Agnes & Holte, Hilde (2008). Organisering av fysikalsk medisin og rehabilitering i sykehus .
 • Gjerberg, Elisabeth; Bjørndal, Arild & Fretheim, Atle (2006). Effekt av geriatriske tiltak til eldre pasienter innlagt i sykehus .
 • Gjerberg, Elisabeth & Sørensen, Bjørg Aase (2006). Enhetlig ledelse i sykehus .
 • Heen, Hanne & Gjerberg, Elisabeth (2005). Styring gjennom frivillighet. Styring og samarbeid i fastlegeordningen .
 • Hilsen, Anne Inga; Steinum, Trude & Gjerberg, Elisabeth (2004). Utredning om omstilling.
 • Amble, Nina; Enehaug, Heidi; Forseth, Ulla; Gjerberg, Elisabeth; GRIMSMO, Asbjørn; Hauge, Torild I. & Winther, Fredrik (2003). Arbeidsmiljø og mestring hos frontlinjearbeidere i flytransporttjenesten .
 • Gjerberg, Elisabeth (2000). Kvinner i norsk medisin - mot full integrering? En studie av kjønnsdifferensiering i legers spesialitetsvalg.
 • Gjerberg, Elisabeth & Lunde, Per Halvor (2000). Bedriftshelsetjenesten under lupen. Evaluering av erfaringer med en bedriftshelsetjeneste for kommunalt ansatte.
 • Gjerberg, Elisabeth & Sørensen, Bjørg Aase (2000). MEDISINSKE FAGRÅD SOM PREMISSLEVERANDØRER I DEN REGIONALE HELSEPOLITIKKENEn evaluering av erfaringene med Medisinske fagråd i Helseregionen Sør.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:56 - Sist endret 27. mai 2011 16:27

Prosjekter

Forskergrupper