elisgjer

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Publikasjoner

  • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2018). The significance of ethics reflection groups in mental health care: a focus group study among health care professionals. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  19(54) . doi: 10.1186/s12910-018-0297-y Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Karlsen, Heidi Marie; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun; Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar & Lillemoen, Lillian (2018). Etikkarbeid i kommunal helse- og omsorgstjeneste – evaluering av etikkrefleksjonens innhold og betydning. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  8(1), s 22- 36 . doi: 10.18261/ISSN.1892-2686-2018-01-03
  • Karlsen, Heidi Marie; Lillemoen, Lillian; Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar & Gjerberg, Elisabeth (2018). How to succeed with ethics reflection groups in community healthcare? Professionals’perceptions. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330. . doi: 10.1177/0969733017747957
  • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Weaver, Kristin; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2017). Forberedende samtaler i norske sykehjem. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(6), s 447- 450 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0284

Se alle arbeider i Cristin

  • Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2018). Medvirkning ved alvorlig sykdom: behovet for forhåndssamtaler.
  • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Førde, Reidun & Molewijk, Bert (2017). Systematisk refleksjon over etiske problemstillinger., I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  kapittel 14.  s 320 - 352
  • Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2017). En etisk drøfting av helsetjenestens håndtering av graviditet og bruk av metadon, buprenorfin eller andre opioider.
  • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2017). Etisk refleksjon om bruk av tvang. En fokusgruppestudie av helsepersonell.
  • Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
  • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2017). Implementing advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes (NH); Facilitators and barriers..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:56 - Sist endret 27. mai 2011 16:27

Prosjekter

Forskergrupper