Geir Godager

English version of this page
Telefon +47-22845029
Mobiltelefon +47-91736960 91736960
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Markedet for allmennlegetjenester.
 • Avlønningssystemer, og effekten av økonomiske incentiver
 • Betydningen av asymmetrisk informasjon i markedet for helsetjenester.
 • Virkninger av forbedret kvalitetsinformasjon.

Undervisning

Bakgrunn

 • PHD Økonomisk institutt Universitetet i Oslo (2009)
 • Cand oecon. Økonomisk institutt Universitetet i Oslo (2003)

Avhandling: ”Four Empirical Essays on the Market for General Practitioners' Services”

Norsk CV

Hjemmeside

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Byambadalai, Undral; Godager, Geir; Ma, Ching-To Albert & Wiesen, Daniel (2017). Competition and altruism.
 • Cheo, Roland; Ge, Ge; Godager, Geir; Wang, Jian; Wang, Qiqi & Liu, Rugang (2017). The effect of a mystery shopper program on prescriptions in primary care: Results from a field experiment..
 • Ge, Ge; Godager, Geir; Wang, Jian & Wiesen, Daniel (2017). Pysicians' preferences under demand-side cost sharing.
 • Godager, Geir (2017, 28. september). En av fire fastleger er over 60 år. .  Dagens medisin.
 • Ge, Ge; Cheo, Roland; Godager, Geir; Liu, Rugang; Wang, Qiqi & Wang, Jian (2016). Gender Differences in Antibiotic Prescriptions of Primary Health Providers in China..
 • Godager, Geir (2016). Competition and preferences in health care markets: Behavioral effects of incentives and framing..
 • Godager, Geir; Cheo, Roland; Ge, Ge; Liu, Rugang; Wang, Qiqi & Wang, Jian (2016). The Effect of a Mystery Shopper Program on Prescription in Primary Care: Results from a Field Experiment in China.
 • Godager, Geir & Iversen, Tor (2016). Brukernes erfaringer med fastlegeordningen 2001- 2015 .
 • Godager, Geir; Ma, Ching-To Albert & Wiesen, Daniel (2016). Competition and Altruism..
 • Godager, Geir; Ma, Ching-To Albert & Wiesen, Daniel (2016). Competition and altruism: Experimental evidence.
 • Li, Jing Jing; Godager, Geir & Wang, Jian (2016). Does physician gender influence the provision of medical care? An experimental study .
 • Ma, Ching-To Albert; Wiesen, Daniel & Godager, Geir (2016). Competition and Altruism.
 • Galizzi, Matteo; Tammi, Timo; Godager, Geir; Linnosmä, Ismo & Wiesen, Daniel (2015). Provider altruism in health economics .
 • Godager, Geir; Iversen, Tor; Morken, Tone & Hunskaar, Steinar (2015). Fastlønn ved legevaktarbeid .
 • Li, Jing Jing; Godager, Geir & Wang, Jian (2015). Does physician gender influence the provision of medical care? An experimental study.
 • Wang, Jian; Godager, Geir; Hennig-Schmidt, Heike; Iversen, Tor & Jing, Lin (2015). The Impact of Payment Systems on Medical Students’ and Physicians’ Behavior – An Experimental Study in China.
 • Godager, Geir; Hennig-Schmidt, Heike & Iversen, Tor (2014). Does performance disclosure influence physicians’ medical decisions? An experimental study .
 • Godager, Geir; Hennig-Schmidt, Heike; Wang, Jian & Lin, Jing (2014). Does Prospective Physicians’ Behavior Depend on the Payment System? Results from a Laboratory Experiment Applying a Within-Subject-Design.
 • Godager, Geir & Iversen, Tor (2014). Brukernes erfaringer med fastlegeordningen 2001 – 2012. Trender i bruk, tilgjengelighet og fornøydhet .
 • Godager, Geir; Iversen, Tor & Hennig-Schmidt, Heike (2014). Does performance disclosure influence physicians’ medical decisions? An experimental analysis.
 • Aas, Eline; Gudrun Maria Waaler, Bjørnelv & Godager, Geir (2013). Can we identify the impact of social capital in empirical studies of disease severity and mortality? An exploratory study based on cancer data.
 • Godager, Geir (2013). Om betydningen av offentlig informasjon om behandlingsbeslutninger.
 • Godager, Geir; Hennig-Schmidt, Heike & Iversen, Tor (2013). Does performance disclosure influence physicians’ medical decisions?.
 • Godager, Geir; Hennig-Schmidt, Heike & Iversen, Tor (2013). Does performance disclosure influence physicians’ medical decisions? An experimental analysis.
 • Godager, Geir; Hennig-Schmidt, Heike & Iversen, Tor (2013). Does performance disclosure influence physicians’ medical decisions? An experimental analysis.
 • Godager, Geir; Iversen, Tor & Hennig-Schmidt, Heike (2013). Does performance disclosure influence physicians’ medical decisions? An experimental analysis.
 • Godager, Geir; Iversen, Tor & Ma, Ching-To Albert (2013). Gatekeeping and Access to Health Care.
 • Gregersen, Fredrik & Godager, Geir (2013). Hospital expenditures and the red herring hypothesis: Evidence from a complete national registry .
 • Melberg, Hans Olav; Godager, Geir & Gregersen, Fredrik (2013). Sykehusutgifter mot slutten av livet . Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  10
 • Godager, Geir; Iversen, Tor & Ma, Ching-To Albert (2012). Competition, Gatekeeping, and Health Care Access.
 • Godager, Geir (2012). Forskjeller i henvisningsrater truer ikke målet om likeverdige helsetjenester. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (3), s 277- 278 . doi: 10.4045/tidsskr.11.1477
 • Godager, Geir; Gregersen, Fredrik & Melberg, Hans Olav (2012). Helseutgifter mot slutten av livet: Hvor viktige er dødsfallsrelaterte utgifter ved beregningen av framtidens helseutgifter?.
 • Gregersen, Fredrik & Godager, Geir (2012). Hospital Expenditures and the Red Herring Hypothesis: Evidence from a complete National Registry.
 • Gregersen, Fredrik & Godager, Geir (2012). Hospital Expenditures and the Red Herring Hypothesis: Evidence from a complete National Registry.
 • Ma, Ching-To Albert; Iversen, Tor & Godager, Geir (2012). Gatekeeping and Access to Health Care.
 • Selbæk, Geir; Vossius, Corinna Elisabeth; Lurås, Hilde & Godager, Geir (2012). Resource Use and Disease Course in Dementia (REDIC) .
 • Chen, Xing & Godager, Geir (2011). Development of competition indicators in the Norwegian general practice: Constructing a postal code-specific Herfindahl-Hirschman index applying STATA software .
 • Godager, Geir & Goth, Ursula-Georgine Småland (2011). Use of Primary Care Emergency Services in Norway: Impact of Birth Country and Duration of Residence.
 • Godager, Geir & Harnes, Nils (2011, 15. januar). Kvinner topper som fastleger.  Budstikka.
 • Godager, Geir & Madshus, Karin Grønn (2011, 07. november). Flesberg best på eldreomsorg.  Laagendalsposten.
 • Godager, Geir; Westerveld, June & Dommerud, Tine (2011, 16. november). Beboere på sykehjem møter sjelden en lege.  Aftenposten.
 • Godager, Geir & Wiesen, Daniel (2011). Profit or Patients' Health Benefit? Exploring the Heterogeneity in Physician Altruism.
 • Godager, Geir & Wiesen, Daniel (2011). Profit or Patients' Health Benefit? Exploring the Heterogeneity in Physician Altruism.
 • Goth, Ursula-Georgine Småland & Godager, Geir (2011). Use of Primary Care Emergency Services in Norway: Impact of Birth Country and Duration of Residence.
 • Gregersen, Fredrik & Godager, Geir (2011). Consumption of hospital services in Norway.
 • Hagen, Terje P.; Amayu, Kebebew Negera; Godager, Geir; Iversen, Tor & Øien, Henning (2011). Utviklingen i kommunenes helse- og omsorgstjenester 1986-2010 .
 • Iversen, Tor; Godager, Geir & Ma, Ching-To Albert (2011). Gatekeeping and access to health care.
 • Iversen, Tor; Hagen, Terje P. & Godager, Geir (2011). Omfang og sammensetning av omsorgstjenester i tre nordiske land .
 • Iversen, Tor; Ma, Ching-To Albert & Godager, Geir (2011). Gatekeeping and Access to Health Care.
 • Godager, Geir (2010, 28. januar). ...Men litt mindre fornøyd med egen lege .  Dagens Medisin.
 • Godager, Geir (2010, 18. februar). Samhandlingsreformen: Ventetiden er kortest hos fastleger med mange pasienter på listen. [Radio].  NRK Her&nå.
 • Godager, Geir & Bolin, Therese Alne (2010, 24. april). Kortere ventetider hos leger med lange lister.  Moss Avis.
 • Godager, Geir & Iversen, Tor (2010). Mytebasert helsereform. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (24)
 • Grepperud, Sverre & Godager, Geir (2010). Har leger realistiske oppfatninger om tilsynsmyndighetenes bruk av reaksjoner?.
 • Iversen, Tor & Godager, Geir (2010). Brukernes erfaringer med fastlegeordningen 2001-2008. Trender i bruk, tilgjengelighet og fornøydhet.
 • Iversen, Tor; Godager, Geir & Ma, Ching-To Albert (2010). Gatekeeping and Accessibility in Health Care.
 • Iversen, Tor; Godager, Geir & Ma, Ching-To Albert (2010). Gatekeeping and Accessibility in Health Care.
 • Wiesen, Daniel & Godager, Geir (2010). Profit or patients' health benefit?.
 • Godager, Geir (2009). Birds of a Feather Flock Together: A Study of Doctor-Patient Matching.
 • Godager, Geir (2009). Consumer Choice and Patient Selection in Health Care: Evidence From the Reform of Norwegian General Practice.
 • Godager, Geir (2009). Four Empirical Essays on the Market for General Practitioners'Services .
 • Godager, Geir & Iversen, Tor (2009). Er listebaronene problemet? . Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (07)
 • Godager, Geir & Iversen, Tor (2009). Helsetjenester uten grenser? Om internasjonal handel med helsetjenester og mulige virkninger av internasjonal konkurranse for det norske helsevesene.
 • Biørn, Erik & Godager, Geir (2008). Does Quality Influence Choice of General Practitioner? An Analysis of Matched Doctor Patient Panel Data.
 • Biørn, Erik & Godager, Geir (2008). Does quality influence choice of general practitioner? An analysis of matched doctor-patient panel data.
 • Godager, Geir (2008). Estimating the Willingness-to-Pay for Attributes of General Practitioners: A Travel Cost Approach.
 • Biørn, Erik & Godager, Geir (2007). GP Quality, Imperfect Information and the Demand for GP Service: an Analysis of Matched Doctor-Patient Panel Data.
 • Godager, Geir (2007). Estimating the Willingness-to-Pay for Attributes of General Practitioners: A Travel Cost Approach.
 • Godager, Geir (2007). Faktorer som påvirker hvor lenge pasientene må vente for å få time hos fastlegen.
 • Godager, Geir; Iversen, Tor & Lurås, Hilde (2007). Fastlegeordningen: Utvikling i bruk, tilgjengelighet og fornøydhet.
 • Godager, Geir; Iversen, Tor & Ma, Ching-To Albert (2007). Service motives and profit incentives among physicians .
 • Godager, Geir; Iversen, Tor & Ma, Ching-To Albert (2007). Service motives and profit incentives among physicians.
 • Godager, Geir & Lurås, Hilde (2005). I skyggen av Fastlegeordningen: Hvordan har det gått med det offentlige legearbeidet?.
 • Iversen, Tor; Godager, Geir & Lurås, Hilde (2005). Utviklingen i fastlegenes listelengder, driftsinntekter og takstbruk.
 • Godager, Geir & Lurås, Hilde (2004). The effect of patient shortage on the GPs' involvement in the community health service.
 • Lurås, Hilde & Godager, Geir (2004). The effect of patient shortage on the GPs' involvement in the community health service.
 • Godager, Geir Christian (2003). Fastlegeordningen og det kommunale legearbeidet; er det tilfeldig hvilke leger som på tar seg kommunalt legearbeid?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:56 - Sist endret 16. nov. 2016 12:48

Prosjekter