Guri Aarseth

Bilde av Guri Aarseth
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet

Faglige interesser

  • Tverrfaglighet
  • Trygde- og allmennmedisin
  • Medisinsk humaniora
  • Forsker på legeerklæringer ved arbeidsuførhet, hvordan allmennlegen fremstiller pasienten og hvordan arbeidsuførhet forhandles i disse erklæringene.

Undervisning

  • Trygdemedisin 10. sem.
  • Litteratur og medisin, 1. sem. 

Bakgrunn

Fastlege i Larvik siden 1988, spesialist i allmennmedisin. Studier i litteratur og lingvistikk ved UiO. Master of Arts, King’s College London 2009 (Medical Humanities). PhD- stipendiat  i 50 % stilling siden 2013.

Publisert 16. des. 2015 13:45 - Sist endret 29. sep. 2017 11:20