Haakon E Meyer

Bilde av Haakon E Meyer
English version of this page
Telefon +47-22850649
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Osteoporose og brudd
 • Vitamin D
 • Ernæring
 • Hjerte-karsykdom
 • Epidemiologi
 • Forebyggende medisin

Haakon E. Meyer har siden 1991 arbeidet med epidemilogisk forskning med hovedvekt på hoftebrudd og osteoporose, og tok sin doktorgrad innen dette temaet ved Universitetet i Oslo. En rekke risikofaktorer som også er sentrale ved andre sykdoms-tilstander, inklusiv høyde og vektforhold, røyking, vitamin D og andre ernæringsfaktorer, har blitt studert.

Han har deltatt i studier med andre sykdommer i fokus (hjertekarsykdommer, diabetes, kreft og artrose), samt i studier som har sett på samspillet mellom risikofaktorer, hvordan risikofaktorer kan operere på befolkningsnivå, samt etniske forskjeller i helse (osteoporse, hjertekarsykdommer og tuberkulose).

Bakgrunn

 • Haakon E. Meyer er utdannet lege fra Universitetet i Bergen.
 • Fra 2003 har han arbeidet som professor i epidemiologi og forebyggende medisin ved Universitetet i Oslo (p.t. 50% stilling) og som overlege ved Nasjonalt folkehelseinstitutt (p.t. 60% stilling).

Verv

 • Leder, Nasjonalt råd for ernæring, 01.01.2006 - 01.01.2012  
 • Medlem, Nasjonalt fagråd for Muskel- og skjelettsatsingen i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) fra 2012
 •  

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Meyer, Haakon E & Eggen, Anne Elise (2017). Salt intake assessed by 24 hour urine excretion in the Tromsø study. European Journal of Preventive Cardiology.  ISSN 2047-4873.  24, s 143
 • Søgaard, Anne-Johanne; Omsland, Tone Kristin; Holvik, Kristin; Tell, Grethe S.; Dahl, Cecilie; Schei, Berit & Meyer, Haakon E (2017). The Authors Reply (Re: "Age and sex differences in body mass index as a predictor of hip fracture: A NOREPOS study") . American Journal of Epidemiology.  ISSN 0002-9262.  185(6), s 511- 513 . doi: 10.1093/aje/kwx026
 • Holvik, Kristin; Meyer, Haakon E; Laake, Ida; Omsland, Tone Kristin & Søgaard, Anne-Johanne (2016). Milk intake in middle-aged Norwegians and risk of hip fracture: Is there an association? A linkage between the Norwegian Counties Study and the NOREPOS hip fracture database.. Norsk Epidemiologi, Supplement.  ISSN 0803-4206.  26, s 10- 10
 • Holvik, Kristin; Meyer, Haakon E; Laake, Ida; Omsland, Tone Kristin & Søgaard, Anne-Johanne (2016). Milk intake in middle-aged Norwegians and risk of hip fracture: Is there an association? A linkage between the Norwegian Counties Study and the NOREPOS hip fracture database.. Food & Nutrition Research.  ISSN 1654-6628.  60, s 31961- 31961 . doi: 10.3402/fnr.v60.31961
 • Søgaard, Anne-Johanne; Ranhoff, Anette Hylen; Meyer, Haakon E; Omsland, Tone Kristin; Nystad, Wenche & Holvik, Kristin (2016). Frequent alcohol consumption increases risk of hip fracture in men below 60 years in Cohort of Norway. A NOREPOS study.. Norsk Epidemiologi, Supplement.  ISSN 0803-4206.  26, s 10- 10
 • Finnes, Trine Elisabeth; Lofthus, Cathrine Marie; Søgaard, Anne-Johanne; Tell, Grethe Seppola; Apalset, Ellen M; Gjesdal, Clara Gram; Grimnes, Guri; Schei, Berit; Blomhoff, Rune; Samuelsen, Sven Ove; Meyer, Haakon E & Holvik, Kristin (2015). Low serum vitamin K1 increases the risk of hip fractures only at low vitamin D status. A NOREPOS study. European Geriatric Medicine.  ISSN 1878-7649.  6, s S17- S17
 • Hoff, Mari; Skurtveit, Svetlana; Meyer, Haakon E; Langhammer, Arnulf; Søgaard, Anne-Johanne; Syversen, Unni; Abrahamsen, Bo & Schei, Berit (2015). Use of anti-osteoporotic drugs among women in central Norway after a forearm fracture. Norsk Epidemiologi, Supplement.  ISSN 0803-4206.  25, s 96- 96
 • Knutsen, Kirsten Irene Valebjørg; Madar, Ahmed Ali; Brekke, Mette; Meyer, Haakon E; Natvig, Bård; Mdala, Ibrahimu & Lagerløv, Per (2015). Effect of vitamin D on musculoskeletal pain and headache: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial among adult ethnic minorities in Norway..
 • Lopez, Maria Garcia; Omsland, Tone Kristin; Søgaard, Anne-Johanne & Meyer, Haakon E (2015). Increased risk of hip fracture in people with self-perceived memory loss. A NOREPOS based prospective cohort study of 10449 individuals aged 67‐78 years. European Geriatric Medicine.  ISSN 1878-7649.  6, s S11- S11
 • Søgaard, Anne-Johanne; Omsland, Tone Kristin; Holvik, Kristin; Tell, Grethe Seppola; Dahl, Cecilie; Schei, Berit & Meyer, Haakon E (2015). Low body mass index (BMI) as predictor of hip fracture differs by age and gender in Cohort Norway. A NOREPOS study. European Geriatric Medicine.  ISSN 1878-7649.  6, s S07- S07
 • Biehl, Anna Karin Cecilia Månsson; Meyer, Haakon E; Strand, Bjørn Heine; Grøholt, Else-Karin & Hjelmesæth, Jøran (2014). Socio-demographic predictors of childhood overweight and obesity in Norway - an epidemiological study.
 • Brustad, Magritt & Meyer, Haakon E (2014). Vitamin D - hvor mye er nok, og er mer bedre for helsen?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(7), s 726- 728 . doi: 10.4045/tidsskr.13.1513
 • Dahl, Cecilie; Søgaard, Anne Johanne; Tell, Grethe Seppola; Flaten, Trond Peder; Hongve, Dag; Omsland, Tone Kristin; Holvik, Kristin; Meyer, Haakon E & Aamodt, Geir (2014). Is copper in drinking water related to risk of hip fracture? And could a possible protective associationbetween calcium and hip fracture be modified by copper?. Norsk Epidemiologi.  ISSN 0803-2491.  24, s 48- 48
 • Solbakken, Siri Marie; Magnus, Jeanette H.; Meyer, Haakon E; Emaus, Nina; Tell, Grethe Seppola; Holvik, Kristin; Grimnes, Guri; Forsmo, Siri; Schei, Berit; Søgaard, Anne-Johanne & Omsland, Tone Kristin (2014). IMPACT OF SEASON AND COMORBIDITY ON HIP FRACTURE INCIDENCE. A NOREPOS STUDY .
 • Støer, Nathalie; Meyer, Haakon E & Samuelsen, Sven Ove (2014). Reuse of controls in nested case-control studies. Epidemiology.  ISSN 1044-3983.  25(2), s 315- 317 . doi: 10.1097/EDE.0000000000000057
 • Blomhoff, Rune & Meyer, Haakon E (2013). Feil om fett. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(6), s 612- 612 . doi: 10.4045/tidsskr.13.0271
 • Dahl, Cecilie; Søgaard, Anne Johanne; Tell, Grethe S; Flaten, Trond Peder; Hongve, Dag; Omsland, Tone Kristin; Holvik, Kristin; Meyer, Haakon E; Finnes, Trine Elisabeth & Aamodt, Geir (2013). Do cadmium and lead in drinking water increase the risk of hip fracture? A NOREPOS study.
 • Finnes, Trine Elisabeth; Lofthus, Cathrine Marie; Meyer, Haakon E; Eriksen, Erik Fink; Apalset, Ellen M; Tell, Grethe S & Holvik, Kristin (2013). Serum Levels of Procollagen type 1 Amino-terminal Propeptide and Risk of Hip Fracture in Elderly Men. Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS).
 • Holvik, Kristin; Gjesdal, Clara Gram; Tell, Grethe S; Grimnes, Guri; Apalset, Ellen M; Schei, Berit; Blomhoff, Rune; Michaëlsson, Karl & Meyer, Haakon E (2013). Low serum concentration of vitamin E is associated with increased risk of hip fracture in the elderly. A NOREPOS case-cohort study. Journal of Bone and Mineral Research.  ISSN 0884-0431.  28, s S63
 • Holvik, Kristin; Gjesdal, Clara Gram; Tell, Grethe S; Grimnes, Guri; Schei, Berit; Apalset, Ellen M; Samuelsen, Sven Ove; Blomhoff, Rune; Michaëlsson, Karl & Meyer, Haakon E (2013). Low serum concentrations of vitamin E are associated with increased risk of hip fracture in older Norwegians. A NOREPOS study. Norsk Epidemiologi, Supplement.  ISSN 0803-4206.  23, s 21
 • Lamberg-Allardt, Christel; Brustad, Magritt; Meyer, Haakon E & Steingrimsdottir, Laufey (2013). D-vitamin och hälsa. Nordisk Nutrition.  ISSN 1654-8337.
 • Omsland, Tone Kristin; Emaus, Nina; Holvik, Kristin; Tell, Grethe S; Ahmed, Luai Awad; Center, Jackie; Forsmo, Siri; Gjesdal, Clara Gram; Schei, Berit; Vestergaard, Peter; Eisman, John A.; Søgaard, Anne Johanne; Falch, Jan A.; Magnus, Jeanette H. & Meyer, Haakon E (2013). GENDER DIFFERENCES IN ALL-CAUSE MORTALITY FOLLOWING FIRST HIP FRACTURE IN 81,867 NORWEGIAN WOMEN AND MEN: THE NORWEGIAN EPIDEMIOLOGIC OSTEOPOROSIS STUDIES. Osteoporosis International.  ISSN 0937-941X.  24, s S257- S257
 • Biehl, Anna Månsson; Strand, Bjørn Heine; Hovengen, Ragnhild; Hjelmesæth, Jøran; Grøholt, Else-Karin & Meyer, Haakon (2012). Adiposity among children in Norway by socioeconomy and urban – rural living.
 • Dahl, Cecilie; Søgaard, Anne-Johanne; Tell, Grethe S; Flaten, Trond Peder; Hongve, Dag; Omsland, Tone Kristin; Holvik, Kristin; Meyer, Haakon E & Aamodt, Geir (2012). Do toxic metals in municipal drinking water increase the risk of hip fractures? The NOREPOS study.
 • Finnes, Trine Elisabeth; Meyer, Haakon E; Falch, Jan Arvid; Medhus, Asle Wilhelm; Wentzel-Larsen, Tore & Lofthus, Cathrine Marie (2012). DURATION OF EXCESS MORTALITY AFTER HIP FRACTURES IN OSLO, NORWAY: A LONG TERM FOLLOW UP. Osteoporosis International.  ISSN 0937-941X.  23, s S123- S124
 • Holvik, Kristin; Ahmed, Luai A.; Blomhoff, Rune; Forsmo, Siri; Gjesdal, Clara Gram; Grimnes, Guri; Samuelsen, Sven Ove; Schei, Berit; Tell, Grethe S & Meyer, Haakon E (2012). Vitamin D status and the risk of hip fracture in elderly in Norway. A four-center case-cohort study within the Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS).
 • Holvik, Kristin; Ahmed, Luai A.; Blomhoff, Rune; Forsmo, Siri; Gjesdal, Clara Gram; Grimnes, Guri; Samuelsen, Sven Ove; Schei, Berit; Tell, Grethe S & Meyer, Haakon E (2012). Vitamin D status in home-dwelling elderly across Norway and prospective risk of hip fracture. A case-cohort study within the Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS).
 • Holvik, Kristin; Samuelsen, Sven Ove; Ahmed, Luai Awad; Forsmo, Siri; Gjesdal, Clara Gram; Grimnes, Guri; Blomhoff, Rune; Schei, Berit; Tell, Grethe S & Meyer, Haakon E (2012). Low serum levels of vitamins D and A predict hip fracture in the elderly. A multicenter case-cohort study within the Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS).
 • Søgaard, Anne-Johanne; Omsland, Tone Kristin & Meyer, Haakon E (2012). WHAT ARE THE ASSOCIATIONS BETWEEN WAIST HIP RATIO, BODY MASS INDEX AND HIP FRACTURES? COHORT OF NORWAY. Osteoporosis International.  ISSN 0937-941X.  23, s S526- S526
 • Holvik, Kristin; Meyer, Haakon E; Gjesdal, Clara Gram; Blomhoff, Rune & Tell, Grethe S (2011). The Association Between S-25-Hydroxyvitamin D and Total Femur BMD May Depend on Serum Concentrations of Retinol in Men. The Hordaland Health Study and The Oslo Health Study. Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS). Journal of Bone and Mineral Research.  ISSN 0884-0431.  26
 • Kumar, Bernadette. N; Lien, Lars & Meyer, Haakon E. (2011). Gender and ethnic differences in musculoskeletal disorders - the Oslo immigrant health study, Norway. Tropical medicine & international health.  ISSN 1360-2276.  16, s 53- 53
 • Meyer, Haakon E; Bugge, Annechen Bahr & Johansson, Lars (2011). Strategi for reduksjon av saltinntaket i befolkningen. Anbefaling fra Nasjonalt råd for ernæring.
 • Omsland, Tone Kristin; Holvik, Kristin; Emaus, Nina; Tell, Grethe S; Schei, Berit; Tverdal, Aage; Gjesdal, Clara Gram; Grimnes, Guri; Forsmo, Siri; Meyer, Haakon E & Søgaard, Anne-Johanne (2011). Hip fracture incidence in Norway 1999-2008. Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies. Norsk Epidemiologi, Supplement.  ISSN 0803-4206.  21, s 38- 38
 • Alver, Kari; Søgaard, Anne Johanne & Meyer, Haakon E (2010). ARE HIP FRACTURES MORE COMMON IN THE LESS EDUCATED?. Osteoporosis International.  ISSN 0937-941X.  21, s 70- 70
 • Alver, Kari; Søgaard, Anne-Johanne & Meyer, Haakon E (2010). Are hip fractures more common in the less educated?. Osteoporosis International.  ISSN 0937-941X.  21, s 70- 70
 • Forsen, Lisa; Midthjell, Kristian; Meyer, Haakon E; Forsmo, Siri; Langhammer, Arnulf & Schei, Berit (2010). Type 2 diabetes and self-reported hip and forearm fractures in women and the role of bone mineral density: the HUNT study. Osteoporosis International.  ISSN 0937-941X.  21, s 28- 28
 • Holvik, Kristin; Madar, Ahmed Ali; Stene, Lars Christian; Lofthus, Cathrine Marie & Meyer, Haakon E (2010). Changes in the vitamin D endocrine system and bone turnover (serum tracp) after four weeks of daily vitamin D3 supplementation in healthy adults: Are there ethnic differences?. Osteoporosis International.  ISSN 0937-941X.  21, s 99- 99 . doi: 10.1007/s00198-010-1247-9
 • Iversen, Tor; Ma, Ching-To Albert & Meyer, Haakon E (2010). Immigrants´ acculturation and changes in body mass index.
 • Knutsen, Kirsten Irene Valebjørg; Madar, Ahmed Ali; Meyer, Haakon E; Brekke, Mette; Raastad, Truls; Stene, Lars Christian & Lagerløv, Per (2010). Effekt av vitamin D-tilskudd på muskelstyrke, muskelskjelettsmerter og hodepine hos immigranter i Norge. En randomisert, dobbelt blindet, kontrollert studie. Frie foredrag, forskningsdagen. Tildelt AFUs forskningpris.
 • Lofthus, Cathrine M; Medhus, Asle W & Meyer, Haakon E (2010). Database validity in assessing population trends in hip fracture rates in Canada. Journal of the American Medical Association (JAMA).  ISSN 0098-7484.  303(2), s 134- 135
 • Meyer, Haakon E (2010). DECREASING INCIDENCE OF HIP FRACTURES IN OSLO, NORWAY. Osteoporosis International.  ISSN 0937-941X.  21, s 280- 280
 • Meyer, Haakon E; Falch, Jan Arvid; Håheim, Lise lund; Holvik, Kristin & Søgaard, Anne-Johanne (2010). WEIGHT CHANGE OVER THREE DECADES AND THE RISK OF HIP FRACTURE IN MEN - THE OSLO STUDY. Osteoporosis International.  ISSN 0937-941X.  21, s 248- 248
 • Omsland, Tone Kristin; Ahmed, Luai A.; Grønskag, Anna Brenne; Schei, Berit; Emaus, Nina; Langhammer, Arnulf; Joakimsen, Ragnar M; Jørgensen, Lone; Søgaard, Anne Johanne; Gjesdal, Clara Gram & Meyer, Haakon E (2010). Urban-rural differences in forearm fractures in postmenopausal women - the norepos study. Osteoporosis International.  ISSN 0937-941X.  21, s 258- 259
 • Søgaard, Anne-Johanne; Meyer, Haakon E; Holvik, Kristin & Falch, Jan A (2010). Mental distress, use of psychotropic medicine and hip fractures. 7 years follow-up of the Oslo Health Study. Osteoporosis International.  ISSN 0937-941X.  21, s 278- 279
 • Abrahamsen, B; Masud, T; Robbins, JA; Anderson, F; Meyer, Haakon E; Cooper, C; Smith, H; LaCroix, AZ; Avenell, A; Torgerson, D; Johansen, A; Jackson, R; Rejnmark, L; Wactawski-Wende, J; Brixen, K; Mosekilde, L & Francis, R (2009). Low doses of vitamin D with calcium reduce the risk of fractures: Patient level analysis of 68,500 patients from seven major vitamin D trials in the US and Europe. Bone.  ISSN 8756-3282.  44(2), s S228- S229 . doi: 10.1016/j.bone.2009.03.081
 • Alver, Kari & Meyer, Haakon E (2009). Epidemiology of bone health in Oslo, Norway. Role of ethnic, regional and environmental factors.
 • Alver, Kari; Meyer, Haakon E; Falch, Jan Arvid & Søgaard, Anne Johanne (2009). Air pollution and bone health. Osteoporosis International.  ISSN 0937-941X.  20, s 301- 301
 • Alvær, Kari; Meyer, Haakon E; Falch, Jan A & Søgaard, Anne-Johanne (2009). Air pollution and bone health. Osteoporosis International.  ISSN 0937-941X.  20, s S301- S301
 • Devold, Helene Margrethe; Duong, Gia Man; Tverdal, Aage; Furu, Kari; Meyer, Haakon E; Falch, Jan A & Søgaard, Anne-Johanne (2009). Prescription of anti-osteoporotic drugs during 2004-2007 – a nationwide register study in Norway. Osteoporosis International.  ISSN 0937-941X.  20, s S298- S298
 • Devold, Helene Margrethe; Duong, Gia Man; Tverdal, Aage; Furu, Kari; Meyer, Haakon E; Falch, Jan Arvid & Søgaard, Anne-Johanne (2009). Anti-osteoporosis drug use in Norway during 2004-2007. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  18, s S233- S234 . doi: 10.1002/pds.1806
 • Meyer, Haakon E (2009). Fedme og kostholdsutfordringer hos barn og unge.
 • Meyer, Haakon E (2009). Hvordan skaffer vi oss evidensbasert kunnskap?.
 • Meyer, Haakon E (2009). Lessons from Norway.
 • Meyer, Haakon E (2009). Population approach to salt reduction seen from the Norwegian perspective.
 • Omsland, TK; Schei, B; Grønskag, Anna Brenne; Langhammer, A; Forsen, Lisa; Gjesdal, CG & Meyer, Haakon E (2009). Weight loss and distal forearm fractures in women 65 years an older. Osteoporosis International.  ISSN 0937-941X.  20, s S264- S265 . doi: 10.1007/s00198-009-0923-0
 • Søgaard, Anne Johanne; Meyer, Haakon E; Dalgard, Odd Steffen; Holme, Ingar & Håheim, Lise Lund (2009). Psychological distress and forearm fracture in men. The Oslo Study 1972/73 and 2000. Osteoporosis International.  ISSN 0937-941X.  20, s 310- 310
 • Søgaard, Anne-Johanne; Meyer, Haakon E; Dalgard, Odd Steffen; Holme, Ingar & Håheim, Lise lund (2009). Psychological distress and forearm fracture in men. The Oslo Study 1972/73 and 2000. Osteoporosis International.  ISSN 0937-941X.  20, s S310- S310 . doi: 10.1007/s00198-009-0923-0
 • Devold, Helene Margrethe; Duong, Gia Man; Tverdal, Aage; Furu, Kari; Meyer, Haakon E; Falch, Jan A. & Søgaard, Anne Johanne (2008). Prescription of anti-osteoporotic drugs during 2004-2007 - a nationwide register study in Norway. Norsk Epidemiologi.  ISSN 0803-2491.  18, s 13- 13
 • Devold, Helene Margrethe; Duong, Gia Man; Tverdal, Aage; Furu, Kari; Meyer, Haakon E; Falch, Jan & Søgaard, Anne-Johanne (2008). Prescription of anti-osteoporotic drugs during 2004-2007 – a nationwide register study in Norway . Norsk Epidemiologi, Supplement.  ISSN 0803-4206.  18, s 13
 • Holvik, Kristin; Meyer, Haakon E; Søgaard, Anne Johanne & Selmer, Randi Marie (2008). Vitamin D deficiency, alterations in the vitamin D endocrine system and bone mineral density in ethnic groups in Oslo, Norway.
 • Kumar, Bernadette Nirmal; Grøtvedt, Liv; Meyer, Haakon E; Søgaard, Anne-Johanne & Strand, Bjørn Heine (2008). The Oslo Immigrant Health Profile . Fulltekst i vitenarkiv
 • Meyer, Haakon E (2008). What can descriptive epidemiology tell us about which factors drive changes in disease incidence?. The Australasian Epidemiologist.  ISSN 1327-8835.  15(1), s 24- 25
 • Meyer, Haakon E (2008). What can descriptive epidemiology tell us about which factors drive changes in disease incidence?. The Australasian Epidemiologist.  ISSN 1327-8835.  15, s 24- 25
 • Søgaard, Anne-Johanne; Meyer, Haakon E; Dalgard, Odd Steffen; Holme, Ingar & Håheim, Lise Lund (2008). Er det sammenheng mellom psykologisk distress og underarmsbrudd? Osloundersøkelsene 1972/73 og 2000 . Norsk Epidemiologi, Supplement.  ISSN 0803-4206.  18, s 11
 • Alvær, Kari; Meyer, Haakon E; Falch, Jan Arvid & Søgaard, Anne-Johanne (2007). Less osteoporosis in highly educated women - the Oslo health study.
 • Holvik, Kristin; Madar, Ahmed Ali; Meyer, Haakon E; Lofthus, Cathrine Marie & Stene, Lars Christian (2007). Effect of Four Weeks of Vitamin D3 Supplementation During Late Winter on Markers of the Vitamin D Endocrine System and Bone Turnover. Journal of Bone and Mineral Research.  ISSN 0884-0431.  22, s S430
 • Meyer, Haakon E (2007). Amming, vekt og vektskurver. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  127(18), s 2358
 • Næss, Øyvind Erik; Rognerud, Marit Aase; Strand, Bjørn Heine; Grøholt, Else-Karin; Graff-Iversen, Sidsel; Arntzen, Anett; Dalgard, Odd Steffen; Eberhard-Gran, Malin M C; Eggesbø, Merete Åse; Johansen, Rune; Kristensen, Petter; Lund, Eiliv; Låg, Marit; Mathiesen, Kristin Schjelderup; Melhus, Marita; Meyer, Haakon E; Nafstad, Per; Slinning, Kari; Søgaard, Anne-Johanne; Torgersen, Leila; Vollrath, Margarete E. & Zahl, Per Henrik (2007). Sosial ulikhet i helse : en faktarapport .
 • Omsland, TK; Emaus, N; Gjesdal, Clara Gram; Falch, Jan Arvid; Tell, GS; Forsen, Lisa; Berntsen, Gro K. Rosvold & Meyer, Haakon E (2007). In vivo and in vitro comparison of DXA scanners . Journal of Bone and Mineral Research.  ISSN 0884-0431.  22, s S298
 • Alvær, Kari; Meyer, Haakon E; Falch, Jan Arvid; Nafstad, Per & Søgaard, Anne Johanne (2006). Air pollution and bone mineral density in elderly men. Osteoporosis International.  ISSN 0937-941X.  17, s 386
 • Alvær, Kari; Meyer, Haakon E; Falch, Jan Arvid; Nafstad, Per & Søgaard, Anne-Johanne (2006). Air pollution and bone mineral density in elderly men.
 • Holvik, Kristin; Madar, Ahmed Ali; Meyer, Haakon E; Lofthus, Cathrine Marie & Stene, Lars Christian (2006). A Randomized Comparison of Increase in Serum 25-Hydroxyvitamin D after Oral Intake of 10 µg Vitamin D3 from Multivitamin Tablets or Fish Oil Capsules in Healthy Young Adults.
 • Holvik, Kristin; Meyer, Haakon E; Søgaard, Anne Johanne; Falch, Jan Arvid & Haug, Egil (2006). Prediction of serum parathyroid hormone levels from estimated daily calcium intake from milk and cheese in Pakistanis and Norwegians: The Oslo Health Study.
 • Kumar, Bernadette. N; Glenday, Kathleen; Tverdal, Aage & Meyer, Haakon E (2006). Ethnic differences in obesity in an urban multi-ethnic population in Oslo, Norway. Obesity Reviews.  ISSN 1467-7881.  7, s 349- 349
 • Meyer, Haakon E; Ahmed, Luai A. & Forsén, Lisa (2006). Type 1 diabetes and hip fracture. Osteoporosis International.  ISSN 0937-941X.  17, s 368- 369
 • Meyer, Haakon E; Brunvand, Leif; Brustad, Magritt; Holvik, Kristin; Johansson, Lars & Paulsen, Jan Erik (2006). Tiltak for å sikre en god vitamin D status i befolkningen. Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for ernæring .
 • Omsland, Tone Kristin; Falch, Jan Arvid; Søgaard, Anne Johanne & Meyer, Haakon E (2006). Previous fractures and bone mineral density in elderly men in Oslo. Osteoporosis International.  ISSN 0937-941X.  17, s 382- 383
 • Holvik, Kristin; Meyer, Haakon E; Selmer, Randi; Søgaard, Anne Johanne; Falch, Jan Arvid & Haug, Egil (2005). Serum Levels of 1,25-Dihydroxy Vitamin D in Persons of Norwegian and Pakistani Origin Living in Oslo, Norway: The Oslo Health Study. Journal of Bone and Mineral Research.  ISSN 0884-0431.  20, s S160
 • Holvik, Kristin; Meyer, Haakon E; Søgaard, Anne Johanne; Haug, Egil & Falch, Jan Arvid (2005). Serumnivåer av aktivt vitamin D-hormon og ionisert kalsium hos pakistanske innvandrere og etniske nordmenn. Helseundersøkelsen i Oslo 2000-2001. Norsk Epidemiologi, Supplement.  ISSN 0803-4206.  15, s 10
 • Alver, Kari; Søgaard, Anne-Johanne; Falch, JA; Nafstad, Per & Meyer, Haakon E (2005). Air pollution and bone mineral density. Journal of Bone and Mineral Research.  ISSN 0884-0431.  20
 • Holvik, Kristin; Meyer, Haakon E; Selmer, Randi Marie; Søgaard, Anne-Johanne; Falch, Jan Arvid & Haug, Egil (2005). Serum levels of 1,25-dihydroxy vitamin D in persons of Norwegian and Pakistani origin living in Oslo, Norway: The Oslo Health Study. Journal of Bone and Mineral Research.  ISSN 0884-0431.  20
 • Alvær, K.; Meyer, Haakon E; Falch, JA & Søgaard, Anne Johanne (2004). Bone Mineral Density in ethnic Norwegians and Pakistani Immigrants.
 • Flugsrud, G.B.; Espehaug, B.; Havelin, LI; Nordsletten, Lars; Engeland, A. & Meyer, HE (2004). Effekten av kroppsmasseindeks på senere hofteslitasje avhenger av alder ved måling.
 • Holvik, Kristin; Meyer, Haakon E; Falch, Jan Arvid; Søgaard, Anne Johanne & Haug, Egil (2004). Bone turnover in persons of Pakistani and Norwegian origin living in Oslo: the Oslo Health Study. European Journal of Public Health.  ISSN 1101-1262.  14(4), s 110
 • Holvik, Kristin; Meyer, Haakon E; Falch, Jan Arvid; Søgaard, Anne Johanne & Haug, Egil (2004). The Oslo Health Study: Biochemical Markers of Bone Turnover and Relation to Parathyroid Hormone Levels in Persons of Pakistani and Norwegian Origin Living in Oslo. Journal of Bone and Mineral Research.  ISSN 0884-0431.  19, s S167
 • Meyer, Haakon E; Kumar, Bernadette. N; Glenday, Kathleen & Tverdal, Aage (2004). Total cholesterol and HDL cholesterol in five immigrant groups in Oslo,Norway.
 • Meyer, Haakon E; Smedshaug, Guro Berge; Kvaavik, Elisabeth; Falch, Jan Arvid; Tverdal, Aage & Pedersen, Jan I (2004). Vitamin A Intake and Osteoporotic Fractures.
 • Meyer, Haakon E (2004). Calcium and osteoporotic fractures. British Journal of Nutrition.  ISSN 0007-1145.  91, s 505- 506
 • Alvær, K.; Meyer, Haakon E; Falch, Jan Arvid & Søgaard, Anne Johanne (2003). Bone mineral density among citizans of Oslo born in Pakistan or Norway. The Oslo Health Study. Osteoporosis International.  ISSN 0937-941X.  14, s 21

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 9. nov. 2016 13:46