Line Kildal Bragstad

Bilde av Line Kildal Bragstad
English version of this page
Telefon +47-22844621
Rom 208, Stjerneblokka
Brukernavn
Besøksadresse Nedre Ullevål 9 Stjerneblokka 0850 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Psykososial helse etter hjerneslag
 • Komplekse intervensjoner i helse og rehabilitering
 • Eldreomsorgsforskning, spesielt fokus på pårørende til eldre og familiens rolle.
 • Helsetjenesteforskning
 • Empowerment og medvirkning, spesielt med fokus på eldre og personer med nedsatt funksjon.
 • Mixed methods forskning
 • Kvantitativ metode og statistikk

Undervisning

Undervisning ved Avdeling for sykepleievitenskap:

Ekstern undervisning i emner knyttet til:

 • Psykososial helse etter hjerneslag
 • Komplekse intervensjoner
 • Ny teknologi i datasamling
 • Pårørendes deltagelse i utskrivningsprosessen når eldre over 80 skrives ut fra sykehus
 • Eldre
 • Medvirkning og brukerperspektiv
 • Kvantitativ metode
 • Mixed methods forskning

Bakgrunn

Utdanning
2009-2015 Doktorgrad (Helsetjenesteforskning) fra det Medisinske fakultet, UiO
2006-2008 Mastergrad i Helsefagvitenskap fra Institutt for sykepleievitenskap og Helsefag, UiO.
1999-2002 Ergoterapeut, Høgskolen i Oslo

 

Arbeidserfaring
2017- Scientia Fellows Postdoktor ved Avdeling for sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
2015-2017 Postdoktor ved Geriatrisk avdeling, Forskning og Undervisning, Oslo Universitetssykehus HF
2015-2017 Førsteamanuensis ved Avdeling for sykepleievitenskap, UiO
2014-2015 Forsker ved Avdeling for sykepleievitenskap, UiO
2009-2014 Stipendiat ved Avdeling for sykepleievitenskap, UiO
2008-2009 Vitenskapelig assistent tilknyttet Demensfyrtårnprosjektet, Avdeling for sykepleievitenskap, UiO.
2008 Vitenskapelig assistent for Professor Kristin Heggen, Avdeling for helsefag, UiO
2002-2006 Rådgiver og tekniker innen mobilitetshjelpemider (manuelle og elektriske rullestoler) ved Nav Hjelpemiddelsentral Oslo                            

Verv

 • Styremedlem i PhD Forum ved HELSAM, Høsten 2010 og Våren 2011.

 

Emneord: Aldring, Eldre, Pårørende, Medvirkning, Ergoterapi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Bragstad, Line Kildal; Bronken, Berit Arnesveen; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Kvigne, Kari; Mangset, Margrete & Kirkevold, Marit (2017). Promoting psychosocial wellbeing following stroke: Evaluating implementation fidelity in a multi-center RCT – a quantitative study of intervention adherence.
 • Bronken, Berit Arnesveen; Bragstad, Line Kildal; Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kvigne, Kari & Kirkevold, Marit (2017). Promoting psychosocial well-being following stroke: Facilitating implementation of a complex intervention in primary Healthcare..
 • Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lena; Kvigne, Kari Johanne; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni & Kirkevold, Marit (2017). Promoting psychosocial well-being following stroke: Stroke patients' experiences of participating in a complex psychosocial intervention.
 • Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Bronken, Berit Arnesveen; Bragstad, Line Kildal; Kvigne, Kari; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni & Kirkevold, Marit (2017). Promoting psychosocial wellbeing following stroke: Nurses' and occupational therapists' experiences of delivering an individualized dialogue-based intervention to support stroke survivors the first six months following stroke.
 • Bragstad, Line Kildal (2016). De uunnværlige mellomledd. Pårørendes rolle når eldre skrives ut fra sykehus..
 • Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni & Kirkevold, Marit (2016). Evaluating complex interventions: Methodological challenges of assessing intervention fidelity in a randomized controlled trial targeting psychosocial wellbeing following stroke.
 • Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit & Foss, Christina (2016). De uunnværlige mellomledd. Pårørendes deltagelse under og etter utskrivning fra sykehus.
 • Bragstad, Line Kildal (2015). Indispensable intermediaries. The role of informal caregivers in the dishcarge process of older relatives..
 • Bragstad, Line Kildal & Hjelle, Ellen Gabrielsen (2015). Psychosocial wellbeing following stroke: A randomized, single blind, controlled trial.
 • Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari; Kouwenhoven, Siren Eriksen; Mangset, Margrete; Sveen, Unni; Kitzmüller, Gabriele & Kirkevold, Marit (2015). Psychosocial wellbeing following stroke: A randomized, single blind, controlled trial.
 • Bragstad, Line Kildal (2014). The indispensable informal caregivers. The role of informal caregivers in the dishcarge process of older relatives.
 • Bronken, Berit Arnesveen; Kirkevold, Marit; Sveen, Unni; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari; Kouwenhoven, Siren Eriksen; Bragstad, Line Kildal & Kitzmüller, Gabriele (2014). Promoting psychosocial well-being following stroke. A randomized, single blind, controlled trial.
 • Bragstad, Line Kildal (2013). Eldre på flyttefot - Pårørendes deltagelse i og erfaringer med overganger til kommunale pleie- og omsorgstjenester.
 • Bragstad, Line Kildal (2013). Eldre på flyttefot og pårørendesamarbeid.
 • Bragstad, Line Kildal (2012). Pårørendes medvirkning når eldre over 80 skrives ut fra sykehus.
 • Bragstad, Line Kildal (2012). Pårørendes medvirkning når eldre over 80 skrives ut fra sykehus.
 • Bragstad, Line Kildal & Hofoss, Dag (2012). Transitions from Hospital to Long-term Care in Norway.
 • Bragstad, Line Kildal (2009). Individualisert musikk for personer med demens— en litteraturgjennomgang.
 • Bragstad, Line Kildal & Hem, Marit Helene (2008). Jeg vil være oppegående så lenge jeg kan. En kvalitativ studie av livet med funksjonsnedsettelser og tekniske hjelpemidler.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:55 - Sist endret 16. mars 2017 18:06

Prosjekter

Forskergrupper