Lisbeth Thoresen

Førsteamanuensis - Avdeling for helsefag
Bilde av Lisbeth Thoresen
English version of this page
Telefon +47-22845004
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Teori og praksis nær døden
 • Profesjonsetikk
 • Medisinsk etikk
 • Fenomenologi og fenomenologisk etikk
 • Samvalg (shared decision making) og brukermedvirkning
 • Advance Care Planning
 • Medikalisering
 • Kvalitative metoder
 • Implementeringsforskning

Undervisning

Thoresen underviser i etikk, forskningsetikk, skrivekurs, prosjektplan, analyse av kvalitative data

 • HELSEF4100 - Teori og teoriutvikling for helsefagene
 • HELSEFAG4200 – Forskningsmetoder og forskningsetikk
 • HELSEFAG4301 – Forskningsforberedende
 • HELSEFAG4302 - Analysekurs

Thoresen veileder masterstudenter på avdeling helsefag og er medveileder for doktorgradsstiepndiat på Senter for medisinsk etikk.

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis, Avdeling for helsefag (2013 -)
 • Postdoc, Senter for medisinsk etikk, UiO (2013-2015)
 • Førsteamanuensis, Høgskolen i Vestfold (2008-2013)
 • Dekan, Høgskolen i Vestfold (2010 – 2011)
 • Lektor, Høgskolen i Vestfold (2001 – 2008)
 • Stipendiat, Det teologiske fakultet, UiO (2003 – 2008)
 • Vitenskapelig assistent, Det teologiske fakultet, UiO (2003)
 • Hovedfag helsefag, Det teologiske fakultet, UiO (2001)
 • Mellomfag kristendom, Det teologiske fakultet, UiO (1996)
 • Sykepleier, Diakonissehusets Sykepleierhøgskole (1984)

Verv

 • Medlem av Klinisk etikk komite ved Sykehuset i Drammen, Vestre Viken helseforetak (2015 -)
 • Medlem av Data Monitoring Committee på forskningsprosjektet Antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and Modic Changes:a randomized controlled trial (2014 - )
 • Leder for Kvalitetssikringsutvalget ved Avdeling helsefag, UiO (2014 – 2015)
 • Medlem av Kvalitetssikringsutvalget ved Avdeling helsefag, UiO (2012 -)
 • Faglig ansattes representant i styret ved Høgskolen i Vestfold (2007 - 2010)
 • Ledet lokalt dannelsesutvalg ved Høgskolen i Vestfold (2009)
 • Programleder (20 % stilling) for masterprogram i profesjonsetikk og diakoni ved Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo (2009-2010)

Priser

Vant pris for beste poster: Thoresen, L. & Engebretsen, E.: Døden går offentlig. Tekstanalyse av en avisdebatt. Poster på Bygge broer – Landskonferanse om utfordringer ved livets slutt, Oslo 19.-21.september 2012

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2017). Implementing advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes (NH); Facilitators and barriers..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler på sykehjem og I allmennpraksis..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler ved innleggelse I sykehjem..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth & Trygve Johannes, Lerheim Sævareid (2016). Forberedende samtaler I sykehjem - presentasjon av en intervensjonsstudie..
 • Flo, Elisabeth; Husebø, Bettina; Brusgaard, Pernille; Gjerberg, Elisabeth; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2015). Implementation and Research Strategies of Advance Care Planning in Nursing Homes. A Review of the Literature..
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth & Pedersen, Reidar (2015). Developing, implementing and evaluating ACP in Norwegian nursing homes (NHs) - a mixed methods study.
 • Thoresen, Lisbeth (2015). Oral Presentation, ACPEL 2015.
 • Thoresen, Lisbeth & Dahl, Marianne (2015). Sykepleie til den døende pasienten, I:  Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken 1.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202427986.  kapittelnummer 32.  s 926 - 960
 • Thoresen, Lisbeth & Lillemoen, Lillian (2015). Forhåndssamtaler på sykehjem – erfaringer fra en norsk studie.
 • Thoresen, Lisbeth & Lillemoen, LIllian (2015). Liverpool Care Pathway – tid for ettertanke? . Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2015). Å avklare behandling. Tønsbergs blad.
 • Askeland, Norunn & Thoresen, Lisbeth (2014). Metaphors for death in literature: Linn Ullmann's "Grace" and Ian McEwan's "Amsterdam".
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Beslutningsprosesser i livets sluttfase – kan forberedende samtaler med pasient og pårørende bidra til at pasienters ønsker og verdier tas hensyn til når beslutninger skal tas?.
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Death in public: Text analysis of a newspaper debate.
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Etiske verdier ved livets slutt.
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Grey areas in research ethics at hospices and nursing homes.
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Hvis hjemmedød er svaret – hva er spørsmålet?.
 • Torp, Steffen & Thoresen, Lisbeth (2014). Økonomiske konsekvenser når mor eller far får kreft . Kreftsykepleie.  ISSN 0804-0567.  30(1), s 10- 14
 • Torp, Steffen & Thoresen, Lisbeth (2014). Økonomiske konsekvenser når mor eller far får kreft . Tidsskrift for helsesøstre.  (1), s 58- 62
 • Thoresen, Lisbeth (2013). Deltagende observasjon på hospice – blikket på den døende pasienten.Metodiske og etiske refleksjoner 8 år senere.
 • Thoresen, Lisbeth (2012). Identifying Intersubjective Signs and Structures in Hospice Care: Another Way of understanding Empathy?.
 • Thoresen, Lisbeth (2012). Pasienten som Den andre - en utfordring til den empatiske helsearbeideren.
 • Thoresen, Lisbeth & Engebretsen, Eivind (2012). Døden i offentligheten .
 • Thoresen, Lisbeth (2011). Mange planlegger masterstudium : Høgskolen i Vestfold først - flere følger etter. Jordmora : Tidsskrift for jordmorforbundet NSF.  ISSN 1503-8580.  9(1), s 16- 17
 • Thoresen, Lisbeth (2010). Hjerte, smerte og kjønnsforskning. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2009). Forskning og brukermedvirkning . Tønsbergs blad.  s 11
 • Thoresen, Lisbeth (2008). Empati og intersubjektivitet : en studie av hospicesykepleie.
 • Thoresen, Lisbeth (2008). Om utdannelse og dannelse . Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2007). Hvor mye skal pasienten få vite?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  95(13), s 50
 • Thoresen, Lisbeth (2007). "Jeg holder af hverdagen..." . Tønsbergs blad.  s 10
 • Thoresen, Lisbeth (2007). Om håp. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2006). Mellom det belastende og det berikende. En kjønnsanalytisk studie av hospicesykepleierens arbeid , I:  Abstractbok för NCCS jubileumskonferense 23-25 mars 2006.  Nordic College of Caring Sciences (NCCS).
 • Thoresen, Lisbeth (2006). Om åpenhet og grenser - på SiV og i Tønsbergs Blad. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2005). Utdanning og kjønn. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  93(11), s 53
 • Thoresen, Lisbeth (2005). Utdanning og kjønn, om menn i sykepleien. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2004). Hospice på Sykehuset i Vestfold?. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2004). Utfordringer for den palliative omsorgen i Vestfold.
 • Thoresen, Lisbeth (2002). "Total pain" - nærværets tvetydighet. ?.  19(1), s 45- 48
 • Thoresen, Lisbeth (2001). Det gode liv - den gode død : Tekster av Cicely Saunders analysert og drøftet ut fra Charles Taylors filosofi om et godt og autentisk liv : Hovedoppgave i helsefag, studieretning diakoni, Universitet i Oslo, Det teologiske fakultet, 2001 .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. nov. 2013 16:08 - Sist endret 22. aug. 2016 10:35