May Solveig Fagermoen

Professor emeritus - Avdeling for sykepleievitenskap
Bilde av May Solveig Fagermoen
English version of this page
Telefon +47-22850580
Brukernavn
Besøksadresse Postboks 1130 Blindern None 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Pasienterfaringer og behov for informasjon og læring og hvordan imøtekomme dette er hovedområdet for min forskning:
  • Skriftlig pasientinformasjon ifm innleggelse og utskrivning fra sykehus
  • Læring og mestring hos personer med langvarige helseproblemer

Undervisning

 • Jeg har medansvar for planlegging og gjennomføring av masteroppgave-seminarene både vår og høst, og veileder dr.grad- og mastergradstudenter

Bakgrunn

Jeg har hovedstilling som forsker ved Oslo universitetssykehus (fra 2006) og bi-stilling ved UiO (fra  2008). Forut for dette har jeg arbeidet med undervising og forskning i sykepleiefaget, i hovedsak ved Universitetet i Oslo (1989-2006) og tidligere ved Universitetet i Tromsø (1977-1983). Jeg fullførte i 1995 min doktorgrad  i sykepleievitenskap ved University of Rhode Island, USA, mastergrad i klinisk sykepleie i 1977 ved University of Washington, Seattle, USA, før det sykepleielærerutdanning og sykepleierutdanning.

Priser

 • Aker universitetssykehus HF. Pris i 2009 for fire artikler publisert på Nivå 2  i 2008
 • Førstepris for posterpresentasjon på Norsk sykepleierforbunds nasjonale eHelsekonferanse 2009

Verv

Referee for følgende tidsskrifter: 

 • Research and Theory for Nursing Practice
 • An International Journal International Journal of Nursing Practice
 • Vård i Norden (Nordic Journal of Nursing Research)
 • Nordisk tidsskrift for sykepleieforskning

Samarbeid

Leder forskningsprosjektet Læring og mestring ved kronisk sykdom i samarbeid med kolleger fra Nasjonalt kompetansenter for læring og mestring, LMS avd OUS, Lovisenberg diakonale høgskole, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Buskerud, og Glittreklinikken

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Lerdal, Anners & Fagermoen, May Solveig (red.) (2011). Læring og mestring - et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205399389.  310 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bonsaksen, Tore; Fagermoen, May Solveig & Lerdal, Anners (2016). Utviklingsforløpet av fysisk og mental helse etter pasientopplæring for personer med KOLS. BestPractice. Lungemedisin.  6(9), s 9- 11
 • Strøm, Anita; Andersen, Kirsti Lauvli; Korneliussen, Kari & Fagermoen, May Solveig (2016). Pårørende og den usynlige omsorgen.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Strøm, Anita & Fagermoen, May Solveig (2015). Pårørende som medvandrere i et uklart tjenesteterreng.
 • Bonsaksen, Tore; Lerdal, Anners & Fagermoen, May Solveig (2015). Mestringsforventning hos personer med KOLS. BestPractice. Lungemedisin.  5(9), s 20- 23
 • Fagermoen, May Solveig (2015). Pasienters erfaringer og informasjonsbehov etter hjemkomst – en intervju-undersøkelse..
 • Fagermoen, May Solveig; Bonsaksen, Tore & Lerdal, Anners (2015). Pasientopplæring kan bidra til positive endringer i faktorer knyttet til mestring av helseproblemer - en longitudinell studie.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Strøm, Anita & Fagermoen, May Solveig (2014). Next-of-kin of heart failure patients, their experiences and needs for information and co-operation with health care workers.
 • Bonsaksen, Tore; Haukeland-Parker, Stacey; Lerdal, Anners & Fagermoen, May Solveig (2014). Oppfatninger om egen sykdom har betydning for livskvaliteten hos personer med KOLS. BestPractice. Lungemedisin.  4(11), s 8- 11
 • Strøm, Anita; Andersen, Kirsti Lauvli & Fagermoen, May Solveig (2014). Next-of-kin of heart failure patients and the invisible care.
 • Strøm, Anita; Andersen, Kirsti Lauvli & Fagermoen, May Solveig (2014). Next-of-kin of heart failure patients and the invisible care.
 • Andenæs, Randi; Bentsen, Signe Berit; Fagermoen, May Solveig & Lerdal, Anners (2013). Predictors of mental and physical quality of life in patients with COPD.
 • Andenæs, Randi; Bentsen, Signe Berit; Fagermoen, May Solveig & Lerdal, Anners (2013). Predictors of mental and physical quality of life in patients with COPD. Quality of Life Research.  ISSN 0962-9343.  22, s 75
 • Bonsaksen, Tore; Fagermoen, May Solveig & Lerdal, Anners (2013). Forløp av mestringsforventning hos personer med kronisk sykdom etter deltakelse på Lærings og mestringskurs: en longitudinell studie.
 • Andenæs, Randi; Hvinden, Kari; Fagermoen, May Solveig & Lerdal, Anners (2012). Health-related quality of life in persons with COPD attending self-management courses and pulmonary rehabilitation compared with the general population.
 • Andenæs, Randi; Hvinden, Kari; Fagermoen, May Solveig & Lerdal, Anners (2012). Health-related quality of life in persons with COPD attending self-management courses and pulmonary rehabilitation compared with the general population. Quality of Life Research.  ISSN 0962-9343.  21
 • Christiansen, Bjørg; Borge, Lisbet; Fagermoen, May Solveig & Nøra, Stig (2012, 11. januar). Store plager viktigst for ny livsstil. [Internett].  forskning.no.
 • Andenæs, Randi; Fagermoen, May Solveig; Eide, Hilde & Lerdal, Anners (2011). Factors predicting health related quality of life in patients with morbid obesity one year after attending a learning and mastery course.
 • Fagermoen, May Solveig; Lerdal, Anners & Bonsaksen, Tore (2011). Kan endring i mestring etter LMS-kurs måles?.
 • Andenæs, Randi; Lerdal, Anners; Bjørnsborg, Eva; Bonsaksen, Tore; Borge, Lisbet; Eide, Hilde; Christiansen, Bjørg; Hvinden, Kari & Fagermoen, May Solveig (2010). Personal factors associated with Health Related Quality of Life in patients attending patient education courses while waiting for Bariatric Surgery.
 • Jakobsen, Veslemøy Hegland & Fagermoen, May Solveig (2010). Vurdering av skriftlig pasientinformasjon. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.  ISSN 1501-4754.  12(2), s 38- 41
 • Fagermoen, May Solveig; Lerdal, Anners; Eide, Hilde; Andenæs, Randi; Christiansen, Bjørg; Bjørnsborg, Eva & Hvinden, Kari (2009). Læring og mestring ved kronisk sykdom. En forstudie av lærings- og mestringsprosesser hos deltakere på læringstilbud ved Lærings- og mestringssentra (LMS).
 • Fagermoen, May Solveig (2009). Pasienters erfaringer og informasjonsbehov etter hjemkomst.
 • Fagermoen, May Solveig (2009). Utfordringer når resultater av LMS-tilbud skal måles.
 • Hellesø, Ragnhild & Fagermoen, May Solveig (2009). Informasjonsproduksjon ved samhandling.
 • Leegaard, Marit & Fagermoen, May Solveig (2009). Patients' key experiences after CABG - a synthesis of qualitative studies.
 • Fagermoen, May Solveig (2004). Action research - an approach to improve patient education.
 • Smith, Lorraine N.; Ehrenfeld, Mally; Fagermoen, May Solveig; Pelkonen, Marjaana & Wagner, Lis (2004). EU funding and the Work group of European Nurse Researchers: Some lessons learned. NT Research.  9(3), s 219- 221
 • Fagermoen, May Solveig (2003). The past and the future of the WENR and nursing research in Europe.
 • Fagermoen, May Solveig (2003). WENR - et europeisk forum for sykepleieforskning. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.  ISSN 1501-4754.  5(2), s 119- 123
 • Kongsli, Karin; Vibeke, Lohne; Tone, Rustøen & Fagermoen, May Solveig (2003). Forskningsveileder for sykepleiere.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:56 - Sist endret 23. aug. 2011 13:48

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter