Mette Brekke

Bilde av Mette Brekke
English version of this page
Telefon +47-22850604
Mobiltelefon +47-92832865
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Klinisk allmennmedisinsk forskning: Konsultasjonen, kommunikasjon, risiko, legemiddelbehandling, effekt av akupunktur.
 • Sosiale helseulikheter.

Undervisning

 • Embetsstudiet i medisin
 • Undervisningsansvarlig for faget allmennmedisin på embetsstudiet i medisin og for revisjon av allmennmedisinundervisningen i den nye studieplanen («Oslo 2014»)

Bakgrunn

Spesialist i allmennmedisin, klinisk arbeid som allmennlege siden 1981. Er p.t. fastlege ved Kurbadet legesenter i Oslo. Er utdannet familieterapeut med 10 års arbeidserfaring fra dette fagfeltet.

Dr. med. i  2002 med avhandlingen: “Influence of social inequality and self-efficacy on rheumatoid arthritis and non-inflammatory musculoskeletal pain”, medisinsk fakultet, UiO.

Professor fra 2009, 50% stilling.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Hunskaar, Steinar; Brekke, Mette; Hjortdahl, Per; Holtedahl, Knut Arne; Sandvik, Hogne & Smith-Sivertsen, Tone (red.) (2015). Allmänmedicin. Lund: Studentlitteratur.  ISBN 9789144084466.  1102 s.
 • Hunskaar, Steinar; Holtedahl, Knut A.; Hjortdahl, Per; Smith-Sivertsen, Tone; Brekke, Mette & Sandvik, Hogne (2013). Allmennmedisin, 3. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40192-1.  1000 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vallersnes, Odd Martin; Jacobsen, Dag; Ekeberg, Øivind & Brekke, Mette (2017). Factors associated with rapidly repeating acute poisoning by substances of abuse.
 • Vallersnes, Odd Martin; Jacobsen, Dag; Ekeberg, Øivind & Brekke, Mette (2017). Patients self-discharging during treatment for acute poisoning by substances of abuse.
 • Brekke, Mette (2016). BUILDING A STRONG FOUNDATION FOR THE FUTURE: QUALITY GENERAL PRACTICE/FAMILY MEDICINE EDUCATION IN MEDICAL SCHOOLS.
 • Brekke, Mette (2016). Vi må utdanne de leger samfunnet trenger.. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(14/15), s 1180- 1180 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0466
 • Fidjeland, Heidi Lidal; Brekke, Mette & Vistad, Ingvild (2016). Gynecological cancer survivors’ views on follow-up after cancer treatment.
 • Fidjeland, Heidi Lidal; Vistad, Ingvild & Brekke, Mette (2016). Gynecological cancer survivors`views on follow-up after cancer treatment.
 • Skjeie, Holgeir & Brekke, Mette (2016). "Big needles-small bodies"- The abcence of acupuncture treatment for infants in contemporary Shanghai.
 • Skonnord, Trygve T.; Steen, Finn; Fetveit, Arne; Brekke, Mette; Skjeie, Holgeir & Klovning, Atle (2016). Survey Email Scheduling And Monitoring in eRCTs (SESAMe): a digital tool to improve data collection in clinical trials..
 • Vallersnes, Odd Martin; Bjørnaas, Mari Asphjell; Lund, Cathrine; Jacobsen, Dag; Ekeberg, Øivind & Brekke, Mette (2016). Follow-up of young patients after acute poisoning by substances of abuse: a comparative cohort study at an emergency outpatient clinic.
 • Vallersnes, Odd Martin; Jacobsen, Dag; Ekeberg, Øivind & Brekke, Mette (2016). Outpatient treatment of acute poisoning by substances of abuse: a 1-year prospective observational study.
 • Brekke, Mette & Bjørland, Elisabeth (2015). Addressing multiple problems during general practice consultations - A cross-sectional observational study.
 • Fidjeland, Heidi Lidal; Brekke, Mette & Vistad, Ingvild (2015). Gynecological cancer patients’ views on follow-up after cancer treatment.
 • Knutsen, Kirsten Irene Valebjørg; Madar, Ahmed Ali; Brekke, Mette; Meyer, Haakon E; Natvig, Bård; Mdala, Ibrahimu & Lagerløv, Per (2015). Effect of vitamin D on musculoskeletal pain and headache: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial among adult ethnic minorities in Norway..
 • Nyborg, Gunhild; Straand, Jørund; Klovning, Atle; Klovning, Atle & Brekke, Mette (2015). The Norwegian General Practice Nursing Home criteria (NORGEP-NH) for potentially inappropriate medication use. A web based Delphi study..
 • Skjeie, Holgeir; Skonnord, Trygve T.; Fetveit, Arne & Brekke, Mette (2015). Acupuncture for infantile colic: A blinding-validated, randomized controlled multicentre trial in general practice.
 • Skonnord, Trygve T.; Steen, Finn; Fetveit, Arne; Brekke, Mette & Klovning, Atle (2015). SESAMe: Opening doors to improved digital data collection, enabling large randomised controlled trials in general practice. An inductive software development process..
 • Brekke, Mette (2014). Hensiktsmessige anbefalinger? :. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(1), s 51- 51 . doi: 10.4045/tidsskr.13.1158
 • Fidjeland, Heidi Lidal; Vistad, Ingvild & Brekke, Mette (2014). General practitioners’ experiences with and attitudes to cancer follow-up..
 • Skjeie, Holgeir; Skonnord, Trygve T.; Fetveit, Arne & Brekke, Mette (2014). Acupuncture for infantile colic.
 • Skjeie, Holgeir; Skonnord, Trygve T.; Fetveit, Arne & Brekke, Mette (2014). Acupuncture in infantile colic-is it advisable? Acupuncture for infantile colic: A blinding-validated, randomizedcontrolled multicentre trial in general practice.
 • Skjeie, Holgeir; Skonnord, Trygve T.; Fetveit, Arne & Brekke, Mette (2014). Infants and acupuncture-is it advisable? The ST36 study of infantile colic.
 • Skjeie, Holgeir; Skonnord, Trygve T.; Fetveit, Arne & Brekke, Mette (2014). Response to Letter to the Editor. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  32(1), s 52- 52 . doi: 10.3109/02813432.2014.892305
 • Vallersnes, Odd Martin; Jacobsen, Dag; Ekeberg, Øivind & Brekke, Mette (2014). Akutte forgiftninger ved Legevakten i Oslo: en ett-års observasjonsstudie.
 • Vallersnes, Odd Martin; Jacobsen, Dag; Ekeberg, Øivind & Brekke, Mette (2014). Patients presenting with acute poisoning to an outpatient emergency clinic in Oslo: a one year prospective observational study.
 • Fidjeland, Heidi Lidal; Vistad, Ingvild & Brekke, Mette (2013). Fastlegers erfaring med og holdninger til oppfølging av kreftpasienter med vekt på samhandling.
 • Johansen, Inger; Lindbæk, Morten; Stanghelle, Johan K & Brekke, Mette (2013). Effekt av rehabilitering av eldre i to ulike modeller i primærhelsetjenesten - en åpen, prospektiv, sammenliknende observasjonsstudie.
 • Skeie, Ivar; Brekke, Mette; Lindbæk, Morten & Waal, Helge (2013). Somatisk sykelighet blant opioidavhengige før, under og etter legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2013). Acupuncture for acute non-specific low back pain: A protocol for a randomised controlled multicenter intervention study in general practice - the ACUBACK study.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2013). Acupuncture for acute non-specific low back pain: A protocol for a randomised controlled multicenter intervention study in general practice - the ACUBACK study.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2013). Acupuncture for acute non-specific low back pain: a protocol for a randomised, controlled multicentre intervention study in general practice--the Acuback Study.
 • Johansen, Inger; Lindbæk, Morten; Stanghelle, Johan K & Brekke, Mette (2012). Effekt av rehabilitering av eldre i kommunalt senter versus i korttidsplasser på sykehjem - en åpen prospektiv observasjonsstudie.
 • Johansen, Inger; Lindbæk, Morten; Stanghelle, Johan K & Brekke, Mette (2012). Effekt av rehabilitering av eldre i kommunalt senter versus i korttidsplasser på sykehjem - en åpen prospektiv observasjonsstudie.
 • Johansen, Inger; Lindbæk, Morten; Stanghelle, Johan K & Brekke, Mette (2012). Effekten av tverrfaglig døgnbasert rehabilitering av eldre i to ulike modeller i primærhelsetjenesten - en åpen prospektiv sammenliknende studie og en oppfølgingsstudie.
 • Johansen, Inger; Lindbæk, Morten; Stanghelle, Johan K & Brekke, Mette (2012). Funksjon, institusjonalisering, død og kostnadsanalyse 18 måneder etter rehabilitering av eldre i to ulike modeller i primærhelsetjenesten.
 • Johansen, Inger; Lindbæk, Morten; Stanghelle, Johan K & Brekke, Mette (2012). Multidisciplinary Primary Care rehabilitation of older patients is better in Dedicated Inpatient Rehabilitation, PCDIR, compared to in Nursing Home Rehabilitation, PCNHR. An open comparative study.
 • Skeie, Ivar; Waal, Helge; Brekke, Mette & Lindbæk, Morten (2012). Somatic morbidity among dependent opioid users before, during and after opioid maintenance treatment Longitudinal cohort studies of acute and subacute disease incidents.
 • Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Fetveit, Arne & Sagli, Gry (2012). Kunsten å ri to hester - Begrepsforståelse og forklaringsmodeller hos norske allmennleger som anvender akupunktur i daglig klinisk praksis - en kvalitativ studie.
 • Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Fetveit, Arne & Sagli, Gry (2012). Kunsten å ri to hester - Begrepsforståelse og forklaringsmodeller hos norske allmennleger som anvender akupunktur i daglig klinisk praksis - en kvalitativ studie. Utposten.  ISSN 0800-5680.  41(7), s 36- 37
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2012). Acupuncture for acute non-specific low back pain: A protocol for a randomised controlled multicenter intervention study in general practice.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2012). Acupuncture for acute non-specific low back pain: A protocol for a randomised controlled multicenter intervention study in general practice.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2012). Akupunktur for akutte korsryggsmerter - en randomisert, kontrollert multisenterstudie i allmennmedisin - ACUBACK-studien. Utposten.  ISSN 0800-5680.  41(7), s 35- 35
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2012). Akupunktur for akutte korsryggsmerter - en randomisert, kontrollert multisenterstudie i allmennpraksis - ACUBACK-studien.
 • Johansen, Inger; Lindbæk, Morten; Stanghelle, Johan K & Brekke, Mette (2011). Outcome of multidisciplinary,structured rehabilitation of older patients in a district center versus standard primary health care rehabilitation.
 • Nyborg, Gunhild; Straand, Jørund & Brekke, Mette (2011). Are elderly females at particular risk for drug related harm? A national pharmacoepidemiological study on potentially inappropriate prescribing for the elderly home-dwelling population in Norway.
 • Nyborg, Gunhild; Straand, Jørund & Brekke, Mette (2011). Potentially inappropriate medication use in the elderly home-dwelling population in Norway.
 • Skeie, Ivar; Brekke, Mette; Lindbæk, Morten & Waal, Helge (2011). HVORDAN VURDERER OPIOIDAVHENGIGE EGEN HELSE OG LIVSKVALITET OG FORHOLDET TIL HELSEVESEN OG ALLMENNLEGE FØR, UNDER OG ETTER LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING?.
 • Skeie, Ivar; Brekke, Mette; Lindbæk, Morten & Waal, Helge (2011). Health related quality of life and self perceived relation to health care services among dependent opioid users before, during and after maintenance treatment.
 • Skeie, Ivar; Brekke, Mette; Lindbæk, Morten & Waal, Helge (2011). Somatisk sykelighet hos pasienter som avslutter LAR.
 • Skeie, Ivar; Brekke, Mette; Lindbæk, Morten & Waal, Helge (2011). State of health, quality of life and access to health care before, during and after opioid maintenance treatment.
 • Knutsen, Kirsten Irene Valebjørg; Madar, Ahmed Ali; Meyer, Haakon E; Brekke, Mette; Raastad, Truls; Stene, Lars Christian & Lagerløv, Per (2010). Effekt av vitamin D-tilskudd på muskelstyrke, muskelskjelettsmerter og hodepine hos immigranter i Norge. En randomisert, dobbelt blindet, kontrollert studie. Frie foredrag, forskningsdagen. Tildelt AFUs forskningpris.
 • Skeie, Ivar; Brekke, Mette; Lindbæk, Morten & Waal, Helge (2010). Somatic Morbidity Increases After Termination of Opioid Maintenance Treatment.
 • Brekke, Mette (2009). Har sosial ulikhet betydning ved leddgikt?, I: T Uhlig & KB Hagen (red.),  Revmatologisk forskning for pasienten - festskrift til Tore K Kvien.  Diakonhjemmet Sykehus.  ISBN 978-82-303-1284-1.  Kapittel.
 • Brekke, Mette (2009). Legemiddelshopping. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  129(6), s 516- 516
 • Brekke, Mette (2009). Matteuseffekten i norsk helsetjeneste, I: Bente Wilmar; Pernille Bruusgaard; Jan C Frich & Per Fugelli (red.),  Penger og verdier i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39332-5.  Kapittel 14.  s 205 - 210
 • Brekke, Mette (2009). Sjeldne tilstander er sjeldne. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  129(24), s 2615- 2616
 • Brekke, Mette (2009). Sjeldne tilstander er sjeldne (Noe å lære av). Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  129(24), s 2615- 2616
 • Brekke, Mette (2009). Veiet og funnet for lett. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  129, s 269- 269

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:55 - Sist endret 3. feb. 2015 12:43