Ole Trond Berg

Bilde av Ole Trond Berg
English version of this page
Telefon +47-22850578
Mobiltelefon +47-99714010
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3a/2b Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 0373 Oslo

Faglige interesser

 • Europeiske helsetjenestesystemer, historisk og komparativt
 • Helseforvaltningssystemer
 • Organisering og ledelse i klinikken; kliniske lederroller
 • Legerollen, historisk og komparativt
 • Leger og ledelse; leger som ledere ( klinikken)

Undervisning

 • Det erfaringsbaserte masterstudium i helseadministrasjon: ledelse
 • Bachelorstudiet i helseledelse og helseøkonomi: ulike ledelseskurs
 • Det internasjonal masterstudium i Health Economics, Policy, and Management: Nordic health policy

Bakgrunn

 • Professor i helseledelse (og statsvitenskap), UiO, siden 1987.
 • Mag.art., statsvitenskap, UiO, 1968; dr. philos., UiO, 1983
 • Ledet planleggingen av og var første leder for Senter for helseadministrasjon (etablert høsten 1986), 1986-1995. Også leder 1999-2002.
 • Gjesteprofessor, University of Minnesota, Minneapolis, 1980-81
 • Fulbright-stipendiat, Yale University 1973-74
 • Medarbeider i Ashehougs konversasjonsleksikon (siste utgave) og de to papirutgavene av Kunnskapsforlagets Store norske leksikon
 • Konsulentarbeid i helsevesenet og i noen grad i næringslivet siden ca. 1990

Priser

 • Ridder 1. klasse av Den kongelige norske St. Olavs orden, 2002

Publikasjoner

 • Berg, Ole Trond (2014). "Flere gode leveår for alle" - En karakteristikk av utviklingen av folkehelsearbeidet og av Olaf Gjerløw Aasland som folkehelsestrateg, I: Kari Ronge; Karin Elisabet Isaksson Rø & Berit Bringedal (red.),  Fra pidestall til skammel: Festskrift til Olaf Gjerløw Aasland 70 år.  Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP).  ISBN 978-82-8070-106-0.  Kapittel.  s 80 - 92
 • Berg, Ole Trond (2014). Fra "New Public Management" til "New Public Governance". Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (3), s 288- 291

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:55 - Sist endret 17. juli 2012 14:11