Per Fugelli

Bilde av Per Fugelli
English version of this page
Telefon +47-22850595
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO

Faglige interesser

Både i forskning og undervisning er han opptatt av hvordan fordeling av makt og goder i samfunnet påvirker menneskenes helse. Det dreier seg ikke bare om makt og goder i økonomisk forstand, men også om fordeling av verdier som trygghet, frihet og verdighet.

Bakgrunn

 • Per Fugelli har vært distriktslege i Lofoten og i Finnmark i 6 år.
 • I årene 1984-1992 var han professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen.
 • Fra 1992 er har professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo

Priser

 • Karl Evang-prisen 2010

Utvalgte Bøker

Publikasjoner

 • Frich, Jan C; Wilmar, Bente; Bruusgaard, Pernille & Fugelli, Per (2009). Regnskapets time , I: Bente Wilmar; Pernille Bruusgaard; Jan C Frich & Per Fugelli (red.),  Penger og verdier i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39332-5.  Kapittel 17.  s 251 - 253
 • Fugelli, Per & Ingstad, Benedicte (2009). Helsens grunnstoffer - og noen freidige spørsmål. Utposten.  ISSN 0800-5680.  8, s 2- 6
 • Fugelli, Per (2008). Helsens mysterium Knut Hamsun - en lærer i helsekunst?. Hamsun-selskapets skriftserie.  ISSN 0803-2688.  s 59- 77
 • Fugelli, Per & Ingstad, Benedicte (2008). Helse slik folk ser det - en utfordring for samfunnsmedisinen?, I: Øivind Larsen; Anne Alvik; Kristian Hagestad & Magne Nylenna (red.),  Samfunnsmedisin.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-34459-4.  Kapittel 6.  s 142 - 152
 • Frich, Jan C; Malterud, Kirsti & Fugelli, Per (2007). Experiences of guilt and shame in patients with familial hypercholesterolemia: a qualitative interview study . Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  69, s 108- 113 . doi: 10.1016/j.pec.2007.08.001
 • Frich, Jan C; Malterud, Kirsti & Fugelli, Per (2007). How do patients at risk portray candidates for coronary heart disease? A qualitative interview study. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  25(2) . doi: 10.1080/02813430601183215
 • Fugelli, Per & Ingstad, Benedicte (2006). Helse og natur i Norge og Kalahari, I: Harald Grimen & Benedicte Ingstad (red.),  Kulturelle perspektiver på sykdom og helse.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00953-0.  Kapittel 2.
 • Frich, Jan C. & Fugelli, Per (2006). Forestillinger om sykdom – forventninger til helse . Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  126(1), s 45- 48
 • Frich, Jan C; Malterud, Kirsti & Fugelli, Per (2006). Women at risk of coronary heart disease experience barriers to diagnosis and treatment: A qualitative interview study . Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  24(1), s 38- 43 . doi: 10.1080/02813430500504305
 • Frich, Jan C; Ose, Leiv; Malterud, Kirsti & Fugelli, Per (2006). Perceived vulnerability to heart disease in patients with familial hypercholesterolemia: A qualitative interview study . Annals of Family Medicine.  ISSN 1544-1709.  4(3; doi: 10.1370/afm.529), s 194- 204
 • Fugelli, Per (2006). Midlertidig frihetsberøvede, I: Ann Kristin Krokan & Toril Heglum (red.),  Med vitende og vilje - om funksjonshemming, diskriminering og krenkelse.  Kommuneforlaget AS.  ISBN 8244611383.  Kapittel.  s 225 - 30
 • Fugelli, Per (2006). Myk ondskap, I: Pål Gulbrandsen; Per Fugelli; Grete Hovind Stang & Bente Wilmar (red.),  Skam i det medisinske rom.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-35076-0.  Kapittel.  s 199 - 214
 • Fugelli, Per (2006). The Zero-vision: Potential side effects of communicating health perfection and zero risk. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  60
 • Fugelli, Per (2006). Tillit är medicinens grundämne. Läkartidningen.  ISSN 0023-7205.  103, s 1961- 1964
 • Ingstad, Benedicte & Fugelli, Per (2006). "Our health was better in the time of Queen Elizabeth": The importance of land to the health perception of the Botswana San. Senri Ethnological Studies.  ISSN 0387-6004.  70, s 61- 79
 • Fugelli, Per (2004). Formegethetens mentalitet - en fare for helsen og helsetjenesten?, I: J. G. Mæland; Per Fugelli; Georg Høyer & Steinar Westin (red.),  Sosialmedisin - i teori og praksis.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31532-9.  Kapittel.  s 415 - 430
 • Fugelli, Per (2004). Mellom helhet og del, I: Magne Nylenna & G Jacobsen (red.),  Legerollens mange muligheter.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-32554-5.  Kapittel.  s 11 - 21
 • Fugelli, Per (2004). Verdier og strategier i det forebyggende helsearbeidet. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  124, s 1822
 • Fugelli, Per; Haug, K; Høyer, Georg; Mæland, J. G. & Westin, Steinar (2004). Hva er sosialmedisin?, I: J. G. Mæland; Per Fugelli; Georg Høyer & Steinar Westin (red.),  Sosialmedisin - i teori og praksis.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31532-9.  Kapittel.  s 17 - 35
 • Frich, Jan Christian Dahle & Fugelli, Per (2004). Medicine and the arts in the undergraduate medical curriculum at the University of Oslo Faculty of medicine, Oslo, Norway. Academic Medicine.  ISSN 1040-2446.  78, s 1036- 1038
 • Boonstra, Eelco; Lindbæk, Morten; Ngome, Enock; Tshukudu, K & Fugelli, Per (2003). Labelling and patient knowledge of dispensed drugs as quality indicators in primary care in Botswana. Quality and Safety in Healthcare.  ISSN 1475-3898.  12, s 168- 175
 • Fugelli, Per (2003). Forenklet selvangivelse, I:  Med makten i sitt ord.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-159-1.  19.  s 179 - 196
 • Fugelli, Per (2003). The general practitioner and the spirits of time, In  A celebration of general practice.  Radcliffe Publishing.  Kapittel.  s 173 - 186
 • Fugelli, Per & Ingstad, Benedicte (2003). Helse - slik folk ser det. En utfordring for samfunnsmedisinen, I: Øivind Larsen; Anne Alvik; Kristian Hagestad & Magne Nylenna (red.),  Helse for de mange. Samfunnsmedisin i Norge.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31114-5.  12.  s 164 - 174
 • Fugelli, Per; Stang, Grete Hovind & Wilmar, Bente (2003). Har medisinen makt?, I:  Makt og medisin.  Makt og demokratiutredningen 1998-2003..  ISBN 82-92028-62-5.  Rapportserien nr 57.  s 3 - 17
 • Boonstra, Eelco; Lindbæk, Morten; Khulumani, Pilate; Ngome, Enock & Fugelli, Per (2002). Adherence to treatment guidelines in primary care facilities in Botswana. Tropical medicine & international health.  ISSN 1360-2276.  7, s 178- 186
 • Boonstra, Eelco; Lindbæk, Morten; Khulumani, Pilate; Ngome, Enock & Fugelli, Per (2002). Adherence to treatment guidelines in primary health care facilities in Botswana. Tropical medicine & international health.  ISSN 1360-2276.  s 178- 186
 • Fugelli, Per (2002). Det sykdomsskapende samfunn, I: Atle Roness & SB Matthiesen (red.),  Utbrent.  Fagbokforlaget, Bergen.  s 98 - 114
 • Fugelli, Per (2002). Sosialmedisineren som aktør i det offentlige rom. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  122, s 1705- 1706
 • Fugelli, Per (2002). Terror mot sjelen og kloden, I:  Folkefiende? 70 år med Staff.  Kagge Forlag, Oslo.  s 117 - 140
 • Røttingen, John-Arne; Feruglio., S.L.; Aasland, Olaf Gjerløw & Fugelli, Per (2002). Lokal og global miljømedisin - norske legers vurderinger. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  122, s 1285- 1289
 • Fugelli, Per (2001). Pressens verdier, I:  Verdikommisjonens sluttrapport, bind 2.  Verdikommisjonen, Oslo.  s 104 - 105
 • Fugelli, Per (2001). Tillit. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  121, s 3621- 3624
 • Fugelli, Per (2001). Trust - in general practice. British Journal of General Practice.  ISSN 0960-1643.  51, s 575- 579
 • Fugelli, Per (2001). Verdier og dyder i medisinen, I:  Verdikommisjonens sluttrapport, bind 2.  Verdikommisjonen, Oslo.  s 104 - 105
 • Fugelli, Per & Ingstad, Benedicte (2001). Helse slik folk ser det. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  121(30), s 3600- 3604
 • Fugelli, Per; Haug, Kjell; Høyer, G & Westin, Steinar (2000). Sosialmedisin - på sporet av det tapte fag. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  120(25), s 3057- 3061
 • Fugelli, Per (2000). En sosiosomatisk ryggøvelse, I: Willy Bjarne Eriksen & Søren Brage (red.),  Korsryggsmerter - en samfunnsmedisinsk og allmennmedisinsk utfordring.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-032-3.  s 5 - 14
 • Fugelli, Per (2000). Opposisjon ved Dorte Ganniks doktorafhandling, I:  Sociologisk rapportserie nr. 3 2000.  Sociologisk Institutt, København.  s 47 - 52
 • Fugelli, Per (2000). Velferdstaten i fare. Under en hardere himmel, I: KS Sørensen & LG Johansen (red.),  Ulighedens pris. Social ulighed og sundhed.  Socialpolitisk forlag, København.  s 53 - 60
 • Ytterdahl, Tor & Fugelli, Per (2000). Helse og livskvalitet blant arbeidsledige. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  120, s 1308- 1311
 • Fugelli, Per (1999). Medisin og kunst. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  119, s 3800- 3803
 • Fugelli, Per (1999). Mot - alle dyders mor. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  119, s 1143- 1145

Se alle arbeider i Cristin

 • Fugelli, Per (2014). En lesebok: tekster i utvalg 1969-2014. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02091-4.  575 s.
 • Fugelli, Per (2010). Døden, skal vi danse?. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215009070.  256 s.
 • Fugelli, Per & Ingstad, Benedicte (2009). Helse på norsk. God helse slik folk ser det. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-41-71125-1.  487 s.
 • Wilmar, Bente; Bruusgaard, Pernille; Frich, Jan C & Fugelli, Per (red.) (2009). Penger og verdier i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39332-5.  260 s.
 • Wilmar, Bente; Bruusgaard, Pernille; Frich, Jan C & Fugelli, Per (red.) (2009). Penger og verdier i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39332-5.  260 s.
 • Fugelli, Per (2008). Nokpunktet. Essays om helse og verdighet. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215013473.  200 s.
 • Gulbrandsen, Pål; Fugelli, Per; Stang, Grete Hovind & Wilmar, Bente (red.) (2006). Skam i det medisinske rom. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-35076-0.  214 s.
 • Gulbrandsen, Pål; Fugelli, Per; Stang, Grete Hovind & Wilmar, Bente (red.) (2006). Skam i det medisinske rom. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205350762.  214 s.
 • Fugelli, Per; Haug, Kjell; Høyer, Georg & Mæland, John-Gunnar (red.) (2004). Sosialmedisin i teori og praksis. Gyldendal Akademisk.  442 s.
 • Mæland, J. G.; Fugelli, Per; Høyer, Georg & Westin, Steinar (red.) (2004). Sosialmedisin - i teori og praksis. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31532-9.  442 s.
 • Fugelli, Per (2003). 0-visjonen. Essays om helse og frihet. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00320-6.  268 s.
 • Fugelli, Per; Stang, Grete Hovind & Wilmar, Bente (2003). Makt og medisin. Makt og demokratiutredningen 1998-2003..  ISBN 82-92028-62-5.  202 s.
 • Fugelli, Per; Stang, Grete Hovind & Wilmar, Bente (2003). Makt og medisin. Universitetsforlaget.  ISBN 82-92028-62-5.  192 s.
 • Fugelli, Per (2000). Almen medicin - på sporet af et fag. Klim.  ISBN 87-7724-929-1.  148 s.
 • Fugelli, Per (1999). Rød resept Essays om perfeksjon, prestasjon og helse. Tano.  ISBN 82-518-3862-2.  180 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kringstad, Kirsti; Fugelli, Per & Grønberg, Bjørn H. (2014, 05. september). - To måneder med brukbart liv kan være en diamant både for den syke og pårørende. [Internett].  http://www.adressa.no/pluss/nyheter/article10094890.ece.
 • Kringstad, Kirsti; Grønberg, Bjørn H. & Fugelli, Per (2014, 06. september). En diamant for den syke.  Adresseavsen.
 • NRK, P1; Gram, Inger Torhild & Fugelli, Per (2012, 06. januar). Debatt om Helsedirektoratets røykesluttkampanje 2012 med innringere. [Radio].  Her og Nå.
 • Pedersen, Reidar & Fugelli, Per (2011). De ufølsomme engangslegene - Erfaringer fra to forsøk på oppdra leger.
 • Fugelli, Per (2010). Kirsti Malteruds åndslegeme –gjennomlyst i Afrika.Festtale til Kirsti Malteruds 60-årsdag. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  s 94- 103
 • Fugelli, Per (2010). Nature and health – a love story, In Walter Kofler (ed.),  Ecology and forests for public health.  International Council for Scientific Development.  ISBN 978-9952-451-10-8.  Kapittel.  s 67 - 74
 • Fugelli, Per; Frich, Jan C; Bruusgaard, Pernille & Wilmar, Bente (2009). Helsetjenestens verdigrunnlag, I: Bente Wilmar; Pernille Bruusgaard; Jan C Frich & Per Fugelli (red.),  Penger og verdier i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39332-5.  Kapittel 1.  s 13 - 17
 • Wilmar, Bente; Bruusgaard, Pernille; Frich, Jan C & Fugelli, Per (2009). Forord, I: Bente Wilmar; Pernille Bruusgaard; Jan C Frich & Per Fugelli (red.),  Penger og verdier i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39332-5.  Forord.  s 5 - 6
 • Fugelli, Per (2008). De 7 sosialmedisinske dødssyndene. Æsculap.  ISSN 0801-0196.  (2), s 48
 • Fugelli, Per (2008). Frihet er helsens grunnstoff. Minerva.  ISSN 0805-7842.  2, s 24- 29
 • Fugelli, Per (2008). Helsens mysterium. Knut Hamsun - en lærer i helsekunst?, I: Even Arntzen (red.),  Makt og moral. 7 foredrag fra Hamsundagene på Hamarøy 2008.  Hamsunselskapet.  ISBN 978-82-91002-41-5.  Kapittel.  s 59 - 77
 • Fugelli, Per (2008). Vår ære og vår makt og veien frem. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (36), s 3
 • Fugelli, Per & Gjelsvik, Bjørn E. (2007). Hjertesvikt og tillitssvikt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  127, s 621- 622
 • Fugelli, Per & Gjelsvik, Bjørn E. (2007). Kronisk hjertesvikt og mer tillitssvikt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  127, s 1234- 1235
 • Fugelli, Per (2005). Forord, I:  Krigen som aldri slutter: krigstraumer i et livstidsperspektiv: eksemplet Finnmark 1940-46.  Davvi Girji.  ISBN 82-7374-629-1.  Forord.
 • Fugelli, Per (2005). Smått er godt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  125, s 1862- 1863
 • Frich, Jan C. & Fugelli, Per (2005). Bør pasienten kunne skrive i egen joournal? . Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  125, s 918
 • Brekke, M & Fugelli, Per (2004). Pasientens lege - eller apparatets funksjonær?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  124, s 2655
 • Fugelli, Per (2004). Fylkeshelsen. Rogaland i utvikling.  ISSN 1502-5659.  (2), s 62- 63
 • Fugelli, Per (2004). Hva er sosialmedisin?. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (5), s 46
 • Fugelli, Per (2004). Kristelig Folkeparti - et forsøk på aktiv dødshjelp. Minerva.  ISSN 0805-7842.  80, s 9- 13
 • Fugelli, Per (2004). Null-visjonen - tanker om frihet og helse. Freskmeldinga.  (3), s 10- 11
 • Fugelli, Per (2004). Null-visjonen - tanker om helse og frihet. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1935.  112, s 22-3
 • Fugelli, Per (2003). Karl Evang 100 år - en samfunnsmedisinsk (selv)kritikk. Utposten.  ISSN 0800-5680.  32, s 12- 15
 • Fugelli, Per (2003). Midlertidig frihetsberøvede. REspekt.  ISSN 1503-1985.  (2), s 10- 12
 • Fugelli, Per & Solbakk, Jan Helge (2003). Forebyggende selvransakelse. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  123, s 1721- 1722
 • Fugelli, Per; Stang, Grete & Wilmar, Bente (red.) (2003). Makt og medisin.
 • Solbakk, Jan Helge & Fugelli, Per (2003). Forebyggende selvransakelser. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  123(29), s 1721- 1722
 • Solbakk, Jan Helge & Fugelli, Per (2003). Helse er ikke bare et valg av livsstil. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Solbakk, Jan Helge & Fugelli, Per (2003). Stanken av det ville menneske. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Solbakk, Jan Helge & Fugelli, Per (2003). Sunnhetspolitiet umyndiggjør folket. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Fugelli, Per (2002). Trenyken. En fjellgud ute i havet, I: H Sandvig (red.),  Til topps i Nordland.  Press, Oslo.  s 24 - 34
 • Eidsvåg, Inge; Hætta, Eriksen H.; Fløistad, Guttorm; Fugelli, Per; Ledaal, R. Gjertsen; Hellebust, K.; Langangen, J.E.; Ringen, S.; Evenshaug, Oddbjørn; Almås, Reidar; Aakre, M. & Wærness, K. (2001). Et brev om frihet.
 • Fugelli, Per (2001). Den nya sjugå. Lokal agenda 21 : tidsskrift for lokalt miljøvern og bærekraftig utvikling.  ISSN 1500-4082.  (3), s 8- 9
 • Fugelli, Per (2001). Ground Zero - et vendepunkt. Steg.  ISSN 0808-4718.  (4), s 12- 14
 • Fugelli, Per (2000). Helse-Norge år 2000 - sykt eller friskt? En verdidiagnostisk øvelse. Helse-Norge 2000.  s 101- 109
 • Fugelli, Per (2000). Sjelefred, I: Tore Renberg; Cathrine Grøndahl & Janike Kampevold Larsen (red.),  Verden i dag - en bruksanvisning.  Gyldendal Akademisk.  s 228 - 228
 • Fugelli, Per (2000). Sæd, I: Tore Renberg; Cathrine Grøndahl & Janike Kampevold Larsen (red.),  Verden i dag - en bruksanvisning.  Gyldendal Akademisk.  s 251 - 251
 • Fugelli, Per (2000). Under, I: Tore Renberg; Cathrine Grøndahl & Janike Kampevold Larsen (red.),  Verden i dag - en bruksanvisning.  Gyldendal Akademisk.  s 272 - 272
 • Fugelli, Per & Ingstad, Benedicte (2000). Freedom of Health.
 • Ingstad, Benedicte & Fugelli, Per (2000). The Body in Nature.
 • Fugelli, Per (1999). Samfunnshelsen - rød eller blå resept. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge.  ISSN 0801-2482.  (13), s 40- 41

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:56 - Sist endret 12. feb. 2016 13:36
include:feed: Could not fetch object for cache entry with key "http://perfugelli.com/feed/".