Per Haave

Bilde av Per Haave
English version of this page
Telefon +47-22850605
Mobiltelefon +47-94246123
Brukernavn

Publikasjoner

 • Haave, Per (2013). "Reformativ politikk" - ideal og virkelighet i et regjeringskontor, I: Hege Forbord (red.),  Arbeidsdepartemenet 100 år.  Arbeidsdepartementet.  ISBN 978-82-997364-2-8.  3.  s 65 - 117
 • Haave, Per (2011). Organisert legemakt på lånt tid. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  28(3), s 252- 262
 • Haave, Per (2011). Turnustjeneste og spesialistutdanning - en nervøs romanse. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131(16), s 1563- 1567
 • Haave, Per (2009). Fra fritt til lukket studium : myndighet og kyndighet i konflikt (1923–1940), I: John Petter Collett; Jan Eivind Myhre & Jon Skeie (red.),  Kunnskapens betingelser. Festskrift til Edgeir Benum.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-094-8.  11.  s 238 - 261
 • Haave, Per (2009). Medisinens kirurgisering og etableringen av en norsk legeskole i 1814. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  129(24), s 2637- 2641
 • Haave, Per (2007). Da legene skulle autoriseres. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  127(24), s 3267- 3271
 • Haave, Per (2007). Sterilization under the Swastika : the case of Norway. International Journal of Mental Health.  ISSN 0020-7411.  36(1), s 45- 57
 • Haave, Per (2006). NS-regimets ‘taterpolitikk’ – en minoritetspolitikk i uttakt?, I: Per Ole Johansen (red.),  På siden av rettsoppgjøret.  Unipub forlag.  ISBN 8274772334.  5.  s 179 - 255
 • Haave, Per (2006). The hospital sector : a four-country comparison of organisational and political development, In Niels Finn Christiansen; Klaus Petersen; Nils Edling & Per Haave (ed.),  The Nordic Model of Welfare. A Historical Reappraisal.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 87-635-0341-7.  7.  s 215 - 242
 • Haave, Per (2003). Noen fakta om lobotomi. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  123(21), s 3159
 • Haave, Per (2003). Striden om nevrosene : psykiatriens møte med psykoanalysen, I: Edgeir Reidar Benum (red.),  Den mangfoldige velferden. Festskrift til Anne-Lise Seip.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-32639-8.  12.  s 193 - 212
 • Haave, Per (2001). Zwangssterilisierung in Norwegen – eine wohlfahrtsstaatliche Politik in sozialdemokratischer Regie?. Nordeuropa-Forum.  ISSN 0940-5585.  (2), s 55- 78

Se alle arbeider i Cristin

 • Haave, Per (2011). I medisinens sentrum : Den norske legeforening og spesialistregimet gjennom hundre år. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-512-1.
 • Haave, Per (2008). Ambisjon og handling : Sanderud sykehus og norsk psykiatri i et historisk perspektiv. Unipub forlag.  ISBN 9788274773783.  549 s.
 • Christiansen, Niels Finn; Petersen, Klaus; Edling, Nils & Haave, Per (ed.) (2006). The Nordic Model of Welfare : a historical reappraisal. Museum Tusculanum Press.  ISBN 87-635-0341-7.  432 s.
 • Benum, Edgeir; Haave, Per; Ibsen, Hilde; Schiøtz, Aina & Schrumpf, Ellen (red.) (2003). Den mangfoldige velferden Festskrift til Anne-Lise Seip. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-32639-8.  315 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haave, Per (2014). Historiekunnskapens plass i offentlige utredninger. Eksemplet Utvalget som skal undersøke gjennomføringen av politikken overfor taterne/romaniutvalget.
 • Haave, Per (2014). Hva kan gamle pasientjournaler si oss om klinikeres forhandling av normalt og patologisk?.
 • Haave, Per (2014, 04. mars). Hvordan taterne/romanifolket ble behandlet i Norge. [Radio].  NRK.
 • Haave, Per (2014, 24. februar). Kun én tater i fellesgraven.  Aftenposten.
 • Haave, Per (2014). Legene : profesjonsautonomi som oppfunnet og sammensatt tradisjon, I: Rune Slagstad & Jan Messel (red.),  Profesjonshistorier.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3752-3.  Kapittel 9.  s 277 - 311
 • Haave, Per (2014). Legenes samfunnsoppdrag – et blikk på fortida. Overlegen.  ISSN 1503-2663.  (1), s 10- 11
 • Haave, Per (2014). Mellom forestilt og arkivert fortid.
 • Haave, Per (2014). Mot bedre vitende. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(8)
 • Haave, Per (2014). Om fellesgraven til Gaustad sykehus på Ris kirkegård.
 • Haave, Per (2014, 18. februar). Om fellesgraven til Gaustad sykehus på Ris kirkegård. [TV].  Dagsrevyen.
 • Haave, Per (2014, 24. februar). Om fellesgraven til Gaustad sykehus på Ris kirkegård. [Radio].  NRK, Østlandssendingen.
 • Haave, Per (2014). Romanifolket i norsk steriliseringspraksis fra 1930-åra til 1950-åra.
 • Haave, Per (2014). Striden om legetakstene 1948–1952.
 • Haave, Per (2014). Striden om legetakstene 1948–1952 : en norsk variasjon over et profesjonssosiologisk tema, I: Kari Ronge; Karin Elisabet Isaksson Rø & Berit Bringedal (red.),  Fra pidestall til skammel: Festskrift til Olaf Gjerløw Aasland 70 år.  Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP).  ISBN 978-82-8070-106-0.  Kapittel 5.  s 34 - 46
 • Haave, Per (2010). Bruk av personsensitivt materiale - en forskers erfaringer. ABM-skrift.  ISSN 1503-5972.  (68), s 10- 17
 • Haave, Per (2010, 13. april). Meretes historie. Brennpunkt. NRK 1. [TV].
 • Haave, Per (2010). Reitgjerdet sykehus i medisinhistorisk kontekst.
 • Haave, Per (2010, 13. april). Sånn er livet. [Radio].  NRK P2.
 • Haave, Per (2009, 23. mars). Banden. [Radio].  NRK P3.
 • Haave, Per (2009, 26. februar). Dagsnytt 18. [TV].  NRK 2.
 • Haave, Per (2009, 12. juli). På livet laus. [Radio].  NRK P2.
 • Haave, Per (2008, 01. desember). Døde av eksperimentell behandling. [TV].  NRK Buskerud.
 • Haave, Per (2008, 03. desember). Jakten på en kur : en sinnssyk historie. [TV].  Spekter NRK 2.
 • Haave, Per (2008, 29. november). Lørdagsrevyen. [TV].  NRK 1.
 • Haave, Per (2008, 01. desember). Sånn er livet. [Radio].  NRK P2.
 • Haave, Per (2008, 04. desember). Sånn er livet. [Radio].  NRK P2.
 • Haave, Per (2008, 03. desember). Sånn er livet. [Radio].  NRK P2.
 • Haave, Per (2008, 02. desember). Sånn er livet. [Radio].  NRK P2.
 • Haave, Per (2008, 29. november). Verdibørsen. [Radio].  NRK P2.
 • Haave, Per (2004). Der er stadig mulighet for ny og mindreverdig besvangring' : steriliseringsarkivet som kilde til norsk steriliseringshistorie (1934–77). Arkivmagasinet.  ISSN 0801-5449.  (1), s 44- 48

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. nov. 2013 14:31 - Sist endret 15. apr. 2014 10:05

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter