Per Haave

Bilde av Per Haave
English version of this page
Telefon +47-22850605
Mobiltelefon +47-94246123
Brukernavn

Publikasjoner

  • Haave, Per (2014). Historiekunnskapens plass i offentlige utredninger. Eksemplet Utvalget som skal undersøke gjennomføringen av politikken overfor taterne/romaniutvalget.
  • Haave, Per (2014). Hva kan gamle pasientjournaler si oss om klinikeres forhandling av normalt og patologisk?.
  • Haave, Per (2014, 04. mars). Hvordan taterne/romanifolket ble behandlet i Norge. [Radio].  NRK.
  • Haave, Per (2014, 24. februar). Kun én tater i fellesgraven.  Aftenposten.
  • Haave, Per (2014). Legene : profesjonsautonomi som oppfunnet og sammensatt tradisjon, I: Rune Slagstad & Jan Messel (red.),  Profesjonshistorier.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3752-3.  Kapittel 9.  s 277 - 311
  • Haave, Per (2014). Legenes samfunnsoppdrag – et blikk på fortida. Overlegen.  ISSN 1503-2663.  (1), s 10- 11
  • Haave, Per (2014). Mellom forestilt og arkivert fortid.
  • Haave, Per (2014). Mot bedre vitende. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(8)
  • Haave, Per (2014, 18. februar). Om fellesgraven til Gaustad sykehus på Ris kirkegård. [TV].  Dagsrevyen.
  • Haave, Per (2014, 24. februar). Om fellesgraven til Gaustad sykehus på Ris kirkegård. [Radio].  NRK, Østlandssendingen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. nov. 2013 14:31 - Sist endret 15. apr. 2014 10:05

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter