Sverre Kittelsen

Bilde av Sverre Kittelsen
English version of this page
Mobiltelefon 91843889 918 43 889
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Produksjonsteori
 • Produktivitets- og effektivitetsmåling
 • Regulering
 • Helseøkonomi
 • Energiøkonomi

Bakgrunn

Dr.Polit. i sosialøkonomi, Universitetet i Oslo, 1998. Cand.Polit. i sosialøkonomi, Universitetet i Bergen, 1985. Mellomfag i sosialantropologi og grunnfag i sammenliknende politikk og i informasjonsvitenskap.

Publikasjoner

 • Anthun, Kjartan Sarheim; Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, Jon (2017). Productivity growth, case mix and optimal size of hospitals. A 16-year study of the Norwegian hospital sector. Health Policy.  ISSN 0168-8510.  121(4), s 418- 425 . doi: 10.1016/j.healthpol.2017.01.006 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Kjell Arne; Golombek, Rolf; Kaut, Michal; Kittelsen, Sverre A.C. & Wallace, Stein W. (2017). Stochastic energy market equilibrium modeling with multiple agents. Energy.  ISSN 0360-5442.  134, s 984- 990 . doi: 10.1016/j.energy.2017.06.056 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Edvardsen, Dag Fjeld; Førsund, Finn R & Kittelsen, Sverre A.C. (2017). Productivity development of Norwegian institutions of higher education 2004–2013. Journal of the Operational Research Society.  ISSN 0160-5682.  68(4), s 399- 415 . doi: 10.1057/s41274-017-0183-x Vis sammendrag
 • Johannessen, Karl-Arne; Kittelsen, Sverre A.C. & Hagen, Terje P. (2017). Assessing physician productivity following Norwegian hospital reform: A panel and data envelopment analysis. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  175, s 117- 126 . doi: 10.1016/j.socscimed.2017.01.008 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Anthun, Kjartan Sarheim & Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg (2017). Kvalitet og produktivitet i norske sykehus. Michael.  ISSN 1893-9651.  14, s 75- 85 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Førsund, Finn R; Edvardsen, Dag Fjeld & Kittelsen, Sverre A.C. (2015). Productivity of tax offices in Norway. Journal of Productivity Analysis.  ISSN 0895-562X.  43(3), s 269- 279 . doi: 10.1007/s11123-015-0435-1
 • Heijink, Richard; Engelfriet, Peter; Rehnberg, Clas; Kittelsen, Sverre A.C. & Häkkinen, Unto (2015). A window on geographic variation in health care: Insights from EuroHOPE. Health Economics.  ISSN 1057-9230.  24, s 164- 177 . doi: 10.1002/hec.3287

Se alle arbeider i Cristin

 • Anthun, Kjartan Sarheim; Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, Jon (2016). Produktivitet i spesialisthelsetjenesten.
 • Kittelsen, Sverre A.C. (2016). Scale and quality in Nordic hospitals.
 • Hoel, Michael Olaf; Kittelsen, Sverre A.C. & Kverndokk, Snorre (2015). Pareto Improving Climate Policies: Distributing the Benefits across Generations and Regions.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. feb. 2015 12:59 - Sist endret 27. feb. 2015 12:59