print logo

Terje P. Hagen

Bilde av Terje P. Hagen
English version of this page
Telefon +47-22845363
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

Hagen arbeider særlig med spørsmål om hvilke effekter ulike finansierings- og organisasjonsformer har for pasientenes bruk av helsetjenester og hvordan bruk av helsetjenester i neste omgang påvirker den enkeltes helse.

I forbindelse med planleggingen av Samhandlingsreformen har han f.eks. analysert om ekspansjon av kommunale helse- og omsorgstjenester reduserer omfanget av innleggelser i somatiske sykheus. Analysene indikerer at bedre sykehjemsdekning og hjemmesykepleie reduserer antall akuttinnleggelser for eldre pasienter ved indremedisinske avdelinger, men at effektene utover dette er svake. På enkelte områder kan økt innsats i kommunehelsetjenesten øke forbruket av spesialisthelsetjenester.

I et stort internasjonalt prosjekt (EuroHOPE) analyseres sammenhengene mellom bruk av helsetjenester og overlevelse, etter at det er kontrollert for pasientenes risikoprofil. Hagen arbeider spesielt med pasienter med hjerteinfarkt.

Undervisning

Veiledning

 • Policyanalyser, herunder effekter av organisatoriske og finansielle virkemidler
 • Fordelings- og behovsanalyser
 • Analyser av kostnadseffektivitet

Bakgrunn

Cand.polit i statsvitenskap i 1987, og dr. polit. 1995, begge deler ved Universitetet i Oslo. I 1986 forskningsassistent (NAVF) ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Fra 1987 forsker, fra 1988 forskningsleder ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). I 1992/93 Fulbright-stipendiat ved Stanford University. Ansatt ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi (tidligere Senter for helseadministrasjon) fra 1998. I 2006/07 gjesteforsker ved UC Berkeley.

Verv

 • Hagen har vært medlem i eller leder av flere offentlige utredningsutvalg. I 2010 ledet han regjeringens ekspertgruppe som vurderte arbeids- og oppgavedelingen i NAV.
 • Avdelingsleder ved Avdeling for helseledelse og helseøknonomi (2010-1014)
 • Fungerende instituttleder ved Institutt for helse og samfunn (1.1.2011-3.7.2011)

Samarbeid

Hagen samarbeider med en rekke forskere i inn og utland. For tiden er mye av samarbeidet konsentrert om det EU-finansierte prosjektet EuroHOPE.

Publikasjoner

 • Hagen, Terje P. & Tjerbo, Trond (2014). Helsetjenesteaksjonen av 2013: Hva er alternativene og hva blir effekten av forslagene?, I: Grete Synøve Botten; Jan C Frich; Terje P. Hagen; Tor Iversen & Halvor Nordby (red.),  Helsetjenestens nye logikk.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0348-5.  Kapittel 9.  s 107 - 116
 • Johannessen, Karl-Arne & Hagen, Terje P. (2014). Physicians' engagement in dual practices and the effects on labor supply in public hospitals: Results from a register-based study. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  14(1) . doi: 10.1186/1472-6963-14-299
 • McArthur, David Philip; Gregersen, Fredrik Alexander & Hagen, Terje P. (2014). Modelling the cost of providing ambulance services. Journal of Transport Geography.  ISSN 0966-6923.  34, s 175- 184 . doi: 10.1016/j.jtrangeo.2013.12.004
 • Grundtvig, Morten; Hagen, Terje P.; Amrud, Elin S & Reikvam, Åsmund (2013). Reduced life expectancy after an incident hospital diagnosis of acute myocardial infarction - Effects of smoking in women and men. International Journal of Cardiology.  ISSN 0167-5273.  167(6), s 2792- 2797 . doi: 10.1016/j.ijcard.2012.07.010
 • Grundtvig, Morten; Hagen, Terje P.; Amrud, Elin S & Reikvam, Åsmund (2013). Reduced life expectansy after an incident hospital diagnosis of acute myocardial infarction - effect of smoking in women and men. International Journal of Cardiology.  ISSN 0167-5273. . doi: 10.1016/j.ijcard.2012.07.010
 • Johannessen, Karl-Arne & Hagen, Terje P. (2013). Individual and hospital-specific factors influencing medical graduates' time to medical specialization. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  97, s 170- 175 . doi: 10.1016/j.socscimed2013.08.026
 • McArthur, David Philip; Tjerbo, Trond & Hagen, Terje P. (2013). The role of young users in determining long-term care expenditure in Norway. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  41(5), s 486- 491 . doi: 10.1177/1403494813482839
 • Tjerbo, Trond & Hagen, Terje P. (2013). Historien om da Kostnadskontroll spiste New Public Management til middag, I: Noralv (red.) Veggeland (red.),  Reformer i norsk helsevesen : veier videre.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0291-4.  kapittel 3.  s 65 - 77
 • Yin, Jun; Lurås, Hilde; Hagen, Terje P. & Dahl, Fredrik Andreas (2013). The effect of activity-based financing on hospital length of stay for elderly patients suffering from heart diseases in Norway. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  13 . doi: 10.1186/1472-6963-13-172
 • Dahle, Gry; Rein, Kjell Arne; Fiane, Arnt E; Fosse, Erik; Kushi, Ishtiaq; Hagen, Terje P. & Mishra, Vinod Kumar (2012). Innovative technology-transcatheter aortic valve implantation: Cost and reimbursement issues. Scandinavian Cardiovascular Journal.  ISSN 1401-7431.  46(6), s 345- 352 . doi: 10.3109/14017431.2012.724177
 • Defechereux, Thierry; Paolucci, Francesco; Mirelman, Andrew; Youngkong, Sitaporn; Botten, Grete Synøve; Hagen, Terje P. & Niessen, Ludwig (2012). Health care priority setting in Norway a multicriteria decision analysis. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  12 . doi: 10.1186/1472-6963-12-39
 • Johannessen, Karl-Arne & Hagen, Terje P. (2012). Variations in labor supply between female and male hospital physicians: Results from a modern welfare state. Health Policy.  ISSN 0168-8510.  107(1), s 74- 82 . doi: 10.1016/j.healthpol.2012.05.009
 • Mishra, Vinod Kumar; Fiane, Arnt E; Geiran, Odd; Sørensen, Gro; Khushi, Ishtiaq & Hagen, Terje P. (2012). Hospital costs fell as numbers of LVADs were increasing: experiences from Oslo University Hospital. Journal of Cardiothoracic Surgery.  ISSN 1749-8090.  Aug(27) . doi: 10.1186/1749-8090-7-76
 • Grundtvig, Morten; Hagen, Terje P.; Amrud, Elin S & Reikvam, Åsmund (2011). Mortality after myocardial infarction: impact of gender and smoking status. European Journal of Epidemiology.  ISSN 0393-2990.  26, s 385- 393 . doi: 10.1007/s10654-011-9557-6
 • Grytten, Jostein Ivar; Monkerud, Lars Christian; Hagen, Terje P.; Sørensen, Rune Jørgen; Eskild, Anne & Skau, Irene (2011). The impact of hospital revenue on the increase in Caesarean sections in Norway. A panel data analysis of hospitals 1976-2005. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  11 . doi: 10.1186/1472-6963-11-267
 • Hagen, Terje P. (2011). Organization and financing of healthcare services, In Olav Molven & Julia Ferkis (ed.),  Healthcare, Welfare and Law. Health legislation as a mirror of the Norwegian welfare state.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40081-8.  Kapittel 3.  s 38 - 46
 • Moe, Joakim Oliu & Hagen, Terje P. (2011). Trends and variation in mild disability and functional limitations among older adults in Norway, 1986-2008. European Journal of Ageing.  ISSN 1613-9372.  8(1), s 49- 61 . doi: 10.1007/s10433-011-0179-3
 • Reikvam, Åsmund & Hagen, Terje P. (2011). Endringer i dødelighet av hjerteinfarkt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131(5), s 468- 470 . doi: 10.4045/tidsskr.10.0592
 • Ringard, Ånen & Hagen, Terje P. (2011). Are waiting times for hospital admissions affected by patients' choices and mobility?. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  11(170) . doi: doi:10.1186/1472-6963-11-170
 • Biørn, Erik; Hagen, TP; Iversen, Tor & Magnussen, Jon (2010). How different are hospitals' responses to a financial reform? The impact on efficiency of activity-based financing. Health Care Management Science.  ISSN 1386-9620.  13(1), s 1- 16 . doi: 10.1007/s10729-009-9106-y
 • Hagen, Terje P.; Anthun, Kjartan Sarheim & Reikvam, Åsmund (2010). Hjerteinfarkt i Norge 1991-2007. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130(8), s 820- 824
 • Mishra, Vinod Kumar; Geiran, Odd; Fiane, Arnt E; Sørensen, Gro; Andresen, Sølvi; Olsen, Ellen Kristin; Kushi, Ishtiaq & Hagen, Terje P. (2010). Costs and reimbursement gaps following implementation of 3rd generation Left Ventricular Assist Devices. The Journal of Heart and Lung Transplantation.  ISSN 1053-2498.  29(1), s 72- 78 . doi: 10.1016/j.healun.2009.06.029
 • Mishra, Vinod Kumar; Svennevig, Jan Ludvig; Bugge, Jan Frederik; Andresen, Sølvi; Mathisen, Agnete; Karlsen, Harald; Kushi, Ishtiaq & Hagen, Terje P. (2010). Cost of extracorporeal membrane oxygenation: evidence from Rikshospitalet University Hospital, Oslo, Norway. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery.  ISSN 1010-7940.  37(2), s 339- 342 . doi: 10.1016/j.ejcts.2009.06.059
 • Grundtvig, Morten; Hagen, Terje P.; German, Mikal & Reikvam, Åsmund (2009). Sex-based differences in premature first myocardial infarction caused by smoking: twice as many years lost by women as by men. European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation.  ISSN 1741-8267.  16(2), s 174- 179 . doi: 10.1097/HJR.0b013e328325d7f0
 • Hagen, Terje P. & Vrangbæk, Karsten (2009). The Changing Governance Structures of Nordic Health Care Systems, In Jon Magnussen; Karsten Vrangbæk & Richard B. Saltman (ed.),  Nordic Health Care Systems. Recent Reforms and Current Policy Challenges.  Open University Press.  ISBN 9780335238132.  Kapittel 5.
 • Martinussen, Pål Erling & Hagen, Terje P. (2009). Reimbursement systems, organisational forms and patient selection: Evidence from day surgery in Norway. Health Economics, Policy and Law.  ISSN 1744-1331.  4, s 139- 158 . doi: 10.1017/S1744133109004812
 • Tjerbo, Trond & Hagen, Terje P. (2009). Deficits, soft budget constraints and bailouts: Budgeting after the Norwegian hospital reform. Scandinavian Political Studies.  ISSN 0080-6757.  32(3), s 337- 358 . doi: 10.1111/j.1467-9477.2008.00230.x
 • Hagen, Terje P. & Tjerbo, Trond (2008). La reforma del sector hospitalario y los elusivos compromisos de disciplina presupuestaria. Panorama Social.  ISSN 1699-6852.  7(1), s 21- 35
 • Nerland, Sølve Mikal & Hagen, Terje P. (2008). Forbruk av spesialisthelsetjenester. Ble det større likhet etter sykehusreformen?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  49(1), s 37- 71
 • Aasland, Olaf Gjerløw; Hagen, Terje P. & Martinussen, Pål Erling (2007). Sykehuslegenes syn på sykehusreformen. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  127(17), s 2218- 2221
 • Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Kittelsen, Sverre A.C. (2007). Ga prioritering og konkurranse høyere kostnadseffektivitet? En analyse av laboratorie- og røntgenvirksomheten, I: Oddvar Martin Kaarbøe & Terje Lie (red.),  Resultatevaluering av sykehusreformen. Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse.  Norges forskningsråd.  ISBN 978-82-12-02395-6.  Kapittel.
 • Kjekshus, Lars Erik & Hagen, Terje P. (2007). Do hospital mergers increase hospital efficiency? Evidence from a National Health Service country. Journal of Health Services Research and Policy.  ISSN 1355-8196.  12(4), s 230- 235
 • Magnussen, Jon; Hagen, Terje P; Kaarbøe, Oddvar Martin & Kaarboe, OM (2007). Centralized or decentralized? A case study of Norwegian hospital reform. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  64(10) . doi: 10.1016/j.socscimed.2007.02.018
 • Seim, Asbjørn; Løvaas, Linda & Hagen, Terje P. (2007). Hva kjennetegner virksomheter som kjøper private helseforsikringer?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  127(20), s 2673- 2675
 • Hagen, Terje P. & Kaarbøe, Oddvar Martin (2006). The Norwegian hospital reform of 2002: Central government takes over ownership of public hospitals. Health Policy.  ISSN 0168-8510.  76(3), s 320- 333 . doi: 10.1016/j.healthpol.2005.06.014
 • Halsteinli, V; Ose, SO; Torvik, H & Hagen, Terje P. (2006). Allocation of labour to somatic and psychiatric specialist care - The effects of earmarked grants. Health Policy.  ISSN 0168-8510.  78, s 115- 127
 • Midttun, Linda & Hagen, Terje P. (2006). The Private–Public Mix of Health Care: Evidence from a Decentralised NHS country. Health Economics, Policy and Law.  ISSN 1744-1331.  1(3), s 277- 298
 • Mishra, Vinod; Andresen, S; Brinch, L; Kvaløy, Stein; Ernst, P; Lønset, M K; Tangen, Jon-Magnus; Wikelund, J; Flatum, C; Baggerød, E; Helle, B; Vaaler, S & Hagen, Terje P. (2005). Cost of autologous peripheral blood stem cell transplantation: the Norwegian experience from a multi-centre cost study. Bone Marrow Transplantation.  ISSN 0268-3369.  35(12), s 1149- 1153
 • Hagen, Terje P. & Vabo, Signy Irene (2005). Political characteristics, institutional procedures and fiscal performance: panel data analyses of Norwegian local governments, 1991 – 1998. European Journal of Political Research.  ISSN 0304-4130.  44(1), s 43- 64
 • Kjekshus, Lars Erik & Hagen, Terje P. (2005). Ring fencing of elective surgery: Does it affect hospital efficiency?. Health Services Management Research.  ISSN 0951-4848.  18, s 186- 197
 • Tjerbo, Trond & Hagen, Terje P. (2005). Harde og Myke budsjettskranker og de regionale helseforetakenes aktivitets - og effektivitetsutvikling, I: Ståle Opedal & Inger Marie Stigen (red.),  Helse-Norge i støpeskjeen. Søkelys på sykehusreformen.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0255-0.  9.

Se alle arbeider i Cristin

 • Botten, Grete Synøve; Frich, Jan C; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Nordby, Halvor (red.) (2014). Helsetjenestens nye logikk. Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0348-5.  343 s.
 • Fiva, Jon H.; Hagen, Terje P. & Sørensen, Rune Jørgen (2014). Kommunal Organisering. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022789.  232 s.
 • Hagen, Terje P. (2009). Finansieringsordninger som styringsredskap i helsetjenestene, i B. Wilmar, P. Bruusgaard, J. C. Frich og P. Fugelli (red): Penger og verdier i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39332-5.  16 s.
 • Hagen, Terje P. & Sørensen, Rune J. (2006). Kommunal organisering. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00843-7.  274 s.
 • Hagen, Terje P. & Sørensen, Rune J. (2005). Kommunal Organisering. Universitetsforlaget.

Se alle arbeider i Cristin

 • Botten, Grete; Frich, Jan C; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Nordby, Halvor (2014). Helsetjenestens nye logikk: fortsatt målrettet mangfold , I: Grete Synøve Botten; Jan C Frich; Terje P. Hagen; Tor Iversen & Halvor Nordby (red.),  Helsetjenestens nye logikk.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0348-5.  Kapittel 1.  s 13 - 22
 • Hagen, Terje P. (2014). Foreløpige erfaringer med Samhandlingsreformen.
 • Hagen, Terje P. (2014). Hva har vi lært og hvordan gå videre?.
 • Hagen, Terje P. (2014). Hva kan vi si om effektene av kommunale akutte døgnenheter?.
 • Hagen, Terje P. (2014). Reduserer kommunale akutte døgnenheter (KAD) antall innleggelsen av eldre pasienter ved somatiske sykehus?.
 • Hagen, Terje P. (2014). Reinventing the “cottage hospital”: Did implementation of municipal acute bed units reduce the demand for hospital admissions?.
 • Hagen, Terje P. (2014). The Norwegian strategy for developing better integrated and less expensive long term care services.
 • Hagen, Terje P. (2013). Samhandlingsreformen - foreløpige erfaringer.
 • Hagen, Terje P. (2013). Samhandlingsreformen: Effekter for kommunene etter første året.
 • Hagen, Terje P. (2013). Samhandlingsreformen: Kva skjedde første året?.
 • Hagen, Terje P.; McArthur, David Philip & Tjerbo, Trond (2013). Midtveisevaluering av Omsorgsplan 2015: Effekter for pleieårsverk og plasser i boliger og institusjoner.
 • Grundtvig, Morten; Hagen, Terje P. & Reikvam, Åsmund (2011). Reduced life expectancy after myocardial infarction in women and men: smoking is most harmful in women. European Heart Journal, Supplement.  ISSN 1520-765X.  32, s 320
 • Hagen, Terje P.; Amayu, Kebebew Negera; Godager, Geir; Iversen, Tor & Øien, Henning (2011). Utviklingen i kommunenes helse- og omsorgstjenester 1986-2010 .
 • Iversen, Tor; Hagen, Terje P. & Godager, Geir (2011). Omfang og sammensetning av omsorgstjenester i tre nordiske land .
 • Hagen, Terje P. (2010). Endring av finansieringsansvaret for TNF-alfa-hemmere. BestPractice.  2(3), s 12- 13
 • Melberg, Hans Olav & Hagen, Terje P. (2010). Bruker Norge mye eller lite penger på helse?. Overlegen.  ISSN 1503-2663.  (2), s 8- 9
 • Danielsen, Åge; Hagen, Terje P. & Sørensen, Rune J. (2009). Hvordan kan sykehusene få bedre resultater?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  129(10), s 1004- 1006
 • Hagen, Terje P. (2009, 29. juli). - Sykehus bløffer seg effektive.  Vårt land.
 • Hagen, Terje P. (2009, 15. mai). Fattig eldrebølge i USA.  Dagsavisen.
 • Hagen, Terje P. (2009, 23. januar). Helse til folket .  Dag og tid.
 • Hagen, Terje P. (2009, 18. mai). Helsereform kan ramme pasientene .  Bergens tidende.
 • Hagen, Terje P. (2009). Kan pengestrømmen snus? Hvordan skal samspillet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten bedres?.
 • Hagen, Terje P. (2009). Kommunal medfinansiering av sykehusene: Er det en god ide?.
 • Hagen, Terje P. (2009, 26. mai). Kritisk blikk på helsereform . [Internett].  Nyheter fra Norges Forskningsråd.
 • Hagen, Terje P. (2009). Modeller for kommunal medfinansiering.
 • Hagen, Terje P. (2009). Opptrappingsplanen og parallelle satsinger og reformer.
 • Hagen, Terje P. (2009). Outsourcing day surgery to private for-profit hospitals:Price and selection effects.
 • Hagen, Terje P. (2009). Samhandling mellom kommuner og sykehus.
 • Hagen, Terje P. (2009, 17. august). Slakter hanssens helsereform .  Dagens Næringsliv.
 • Hagen, Terje P. (2009, 05. mars). USAs fattige ramler utenfor helsekøen .  Dagsavisen.
 • Hagen, Terje P. (2009). samhandlingsreformen og kommunal medfinansiering.
 • Hagen, Terje P. & Ringard, Ånen (2009). Effects on waiting time to treatment: A comparison of patients being loyal to or bypassing local hospitals.
 • Mishra, Vinod Kumar; Brinch, Lorentz; Ernst, Peter; Lønset, May Kristin; Tangen, Jon Magnus; Wikelund, Jenny; Flatum, Cecilia; Baggerød, Eva; Helle, Bjørn; Andresen, Sølvi; Vaaler, Stein; Hagen, Terje P. & Kvaløy, Stein (2009). Kostnadsstudie av høydosebehandling med autolog stamcellestøtte ved fire norske sentra.
 • Grundtvig, Morten; Hagen, Terje P.; German, Mikael & Reikvam, Åsmund (2008). Myocardial infarction occurs more prematurely in female than in men smokers. European Heart Journal, Supplement.  ISSN 1520-765X.  29, s 699
 • Hagen, Terje P. (2008). Konkurranseutsetting av dagkirurgi ga lavere priser, lite pasientseleksjon. HMT - Helsetjenesten Medisinsk Teknikk : helse, medisin, teknikk.  ISSN 1501-7729.  (4), s 28- 30
 • Hagen, Terje P. (2008). Presentasjon av innstillingen fra Magnussen-utvalget.
 • Sørensen, Rune Jørgen; Eskild, Anne; Grytten, Jostein Ivar; Hagen, Terje P.; Skau, Irene & Moen, Helga (2008). The impact of hospital financing systems on cesarean births in Norway, 1970-2006.
 • Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Kittelsen, Sverre A.C. (2007). Laboratorie- og røntgenvirksomheten i kjølvannet av sykehusreformen: Mer privatisering og lavere kostnader?.
 • Biørn, Erik; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Magnussen, Jon (2007). Heterogeneity in Hospitals' Response to a Financial Reform: a Random Coefficient Analysis of the Impact of Activity Based Financing on Efficiency in Norway.
 • Hagen, Terje P. (2007). Budsjettmodell for Helse Nord RHF.
 • Biørn, Erik; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Magnussen, Jon (2006). Heterogeneity in Hospitals' Responses to a Financial Reform: A Random Coefficient Analysis of the Impact of Activity-Based Financing on Efficiency.
 • Biørn, Erik; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Magnussen, Jon (2006). Heterogeneity in Hospitals' Responses to a Financial Reform: A Random Coefficient Analysis of the Impact of Activity-Based Financing on Efficiency.
 • Botten, Grete Synøve; Ringard, Ånen & Hagen, Terje P. (2006). Sosiale ulikheter i bruk av private helsetjenester i Oslo.
 • Ringard, Ånen; Rico-Gomez, Ana & Hagen, Terje P. (2006). Introducing Patient Choice of Hospital in Norway and the UK: Will it succeed?.
 • Biørn, Erik; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Magnussen, Jon (2006). Heterogeneity in Hospitals' Responses to a Financial Reform: A Random Coefficient Analysis of The Impact of Activity-Based Financing on Efficiency.
 • Hagen, Terje P. (2006). Fordeling av ressurser til de regionale helseforetakene. Kommentar til Fredrik Carlsens analyser i NØT 1/2006. Økonomisk forum.  ISSN 1502-6108.  (8), s 6- 11
 • Hagen, Terje P.; Veenstra, Marijke & Stavem, Knut (2006). Efficiency and Patient Satisfaction in Norwegian Hospitals.
 • Rico-Gomez, Ana; Ringard, Ånen & Hagen, Terje P. (2005). Extended patient choice in Norway and the UK: Will it succeed?.
 • Tjerbo, Trond & Hagen, Terje P. (2005). Deficits, Soft Budget Constraints and Bailuts: Budgeting after the Norwegian Hospital Reform.
 • Hagen, Terje P. (2005). Aktivitetsbasert finansiering av pleie- og omsorgstjenestene.
 • Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Kittelsen, Sverre A.C. (2005). ”Kartlegging av produksjon og kostnader til offentlige og private leverandører av laboratorie- og røntgentjenester.” HERO Skriftserie 2005: 14.
 • Hagen, Terje P. & Kaarbøe, Oddvar Martin (2004). The Norwegian Hospital Reform of 2002: Central government takes over ownership of public hospital.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin & Hagen, Terje P (2004). Legeforeningen og sykehusfinansiering. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  124(3), s 395
 • Kaarbøe, Oddvar Martin & Hagen, Terje P (2004). The Norwegian hospital reform of 2002: Central government takes over ownership of public hospitals.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 10:04 - Sist endret 8. mai. 2012 10:03