Tor Iversen

Bilde av Tor Iversen
English version of this page
Telefon +47-22845032
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Effekter av markedsforhold og økonomiske virkemidler i helsesektoren. Han har publisert arbeider om køer og andre rasjoneringsmåter i helsetjenesten, fastlegeordningen og flere andre helseøkonomiske emner.

Prosjekter under arbeid omfatter samspill mellom primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten, økonomiske insitamenter i omsorgssektoren, sammenhenger mellom sosial kapital og helse og utvikling av helseforsikringsordninger på landsbygda i Kina.

Sammenligninger av helseutbytte og behandlingskostnader innen fem sykdomsgrupper i sju europeiske land foregår i det EU-finansierte prosjektet  European Health Care Outcomes, Performance and Efficiency (EuroHOPE).

Undervisning

Bakgrunn

Iversen er samfunnsøkonom med spesialisering innenfor helseøkonomi. Han er cand. oecon. 1978, dr. polit. 1993, begge deler ved Universitetet i Oslo.

Iversen ble tilsatt som førsteamanuensis ved daværende Senter for helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo våren 1993, og  er fra  2001 professor i helseøkonomi samme sted. Han har utviklet og tilrettelagt helseøkonomi som undervisningstema ved det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA). Han var en av initiativtakerne til Helseøkonomisk  Forskningsprogram ved Universitetet i Oslo (HERO) og er fra 2006 forskningsleder for HERO.

Iversen har hatt forskningsopphold ved University of York, England og vært gjesteforsker ved University of California, Berkeley (School of Public Health) to perioder (1999-2000, 2005-2006)

Verv

 • Associate Editor i tidskriftet Health Economics
 • Medlem av redaksjonsrådet i International Journal of Health Economics and Management
 • Medredaktør i Nordic Journal of Health Economics
 • Forskningsleder for HERO

 

Samarbeid

Nasjonalt deltar Iversen i samarbeidsprosjekter med Universitetet i Bergen (evaluering av samhandlingsreformen),  Universitetet i Tromsø (fastlegeordningen) og Høgskolen i Gjøvik og NOVA (omsorgssektoren).

Internasjonalt har han samarbeidsprosjekter med universiteter i seks europeiske land gjennom EuroHOPE, med forskere ved to universiteteter i USA (Boston University og UC Berkeley) og med forskere ved Shandong University i Kina.

 

Publikasjoner

 • Aas, Eline; Iversen, Tor; Holt, Tonje; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2018). Cost-effectiveness analysis of trauma-focused cognitive behavioral therapy: A randomized control trial among Norwegian youth. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology.  ISSN 1537-4416. . doi: 10.1080/15374416.2018.1463535
 • Holme, Øyvind; Løberg, Magnus; Kalager, Mette; Bretthauer, Michael; Hernán, Miguel A.; Aas, Eline; Eide, Tor Jacob; Skovlund, Eva; Lekven, Jon; Schneede, Jørn; Tveit, Magne Kjell; Vatn, Morten H; Ursin, Giske; Hoff, Geir; Efskind, Per; Gondal, Ghous; Huppertz-Hauss, Gert; Hofstad, Bjørn; Holmsen, Solveig Thorp; Larsen, Inger Kristin; Moritz, Volker; Nyhus, Sverre; Thiis-Evensen, Espen; Grotmol, Tom & Iversen, Tor (2018). Long-term effectiveness of sigmoidoscopy screening on colorectal cancer incidence and mortality in women and men: A randomized trial. Annals of Internal Medicine.  ISSN 0003-4819.  168(11), s 775- 782 . doi: 10.7326/M17-1441
 • Aas, Eline; Iversen, Tor & Hoff, Geir (2017). The effect of education on health behavior after screening for colorectal cancer., In Kristian Bolin (ed.),  Human Capital and Health Behavior. Advances in Health Economics and Health Services Research.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78635-466-2.  Part IV Information and health behavior.  s 207 - 242
 • Iversen, Tor & Godager, Geir (2017). Fastlegen som portvakt. Michael.  ISSN 1893-9651.  14(19), s 43- 59 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Klitkou, Søren Toksvig; Iversen, Tor; Stensvold, Hans Jørgen & Rønnestad, Arild Erlend (2017). Use of hospital-based health care services among children aged 1 through 9 years who were born very preterm - a population-based study. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  17:571(571), s 1- 13 . doi: 10.1186/s12913-017-2498-3
 • Godager, Geir; Hennig-Schmidt, Heike & Iversen, Tor (2016). Does performance disclosure influence physicians’ medical decisions? An experimental study. Journal of Economic Behavior and Organization.  ISSN 0167-2681.  131, s 36- 46 . doi: 10.1016/j.jebo.2015.10.005
 • Guo, Na; Iversen, Tor; Lu, Mingshan; Wang, Jian & Shi, Luwen (2016). Does the new cooperative medical scheme reduce inequality in catastrophic health expenditure in rural China?. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  16(1) . doi: 10.1186/s12913-016-1883-7
 • Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Moger, Tron Anders (2016). Risikojustering ved måling av predikert dødelighet etter hjerteinfarkt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(5), s 423- 427 . doi: 10.4045/tidsskr.13.1292
 • Iversen, Tor (2016). Primary Care: Effectiveness and Costs, In Richard M. Scheffler (ed.),  World Scientific Handbook of Global Health Economics and Public Policy.  World Scientific.  ISBN 978-981-4612-31-9.  Volume 3.  s 231 - 268
 • Iversen, Tor; Anell, Anders; Häkkinen, Unto; Kronborg, Christian & Olafsdottir, Thorhildur (2016). Coordination of care in the Nordic countries. Nordic Journal of Health Economics.  ISSN 1892-9729.  4(1), s 41- 55
 • Iversen, Tor & Mokienko, Anastasia (2016). Supplementing gatekeeping with a revenue scheme for secondary care providers. International Journal of Health Economics and Management.  ISSN 2199-9023.  16(3), s 247- 267 . doi: 10.1007/s10754-016-9188-2 Vis sammendrag
 • Iversen, Tor; Øien, Henning & Schou, Arild (2016). Fastlegene i samhandlingsreformen. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  2(2), s 107- 116 . doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2016-02-05 Vis sammendrag
 • Rose Olsen, Kim; Anell, Anders; Häkkinen, Unto; Iversen, Tor; Olafsdottir, Thorhildur & Sutton, Matt (2016). General practice in the Nordic countries. Nordic Journal of Health Economics.  ISSN 1892-9729.  4(1), s 56- 67 . doi: 10.5617/njhe.2801
 • Øien, Henning; Iversen, Tor; Helgesen, Marit Kristine & Schou, Arild (2016). Fallforebygging I samhandlingsreformen. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  2(3), s 177- 188 . doi: 10.18261/issn.2387-5984-2016-03-04 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Godager, Geir; Iversen, Tor & Ma, Ching-To Albert (2015). Competition, gatekeeping, and health care access. Journal of Health Economics.  ISSN 0167-6296.  39, s 159- 170 . doi: 10.1016/j.jhealeco.2014.11.005
 • Hagen, Terje P.; Iversen, Tor; Klitkou, Søren Toksvig; Moger, Tron Anders & Häkkinen, Unto (2015). Socio-economic inequality in the use of procedures and mortality among AMI patients: Quantifying the effects along different paths. Health Economics.  ISSN 1057-9230.  24, s 102- 115 . doi: 10.1002/hec.3269 Vis sammendrag
 • Häkkinen, Unto; Rosenqvist, Gunnar; Iversen, Tor; Rehnberg, Clas & Seppälä, Timo T. (2015). Outcome, use of resources and their relationship in the treatment of AMI, stroke and hip fracture at European hospitals. Health Economics.  ISSN 1057-9230.  24, s 116- 139 . doi: 10.1002/hec.3270
 • Iversen, Tor; Aas, Eline; Rosenqvist, Gunnar & Häkkinen, Unto (2015). Comparative Analysis of Treatment Costs in EUROHOPE. Health Economics.  ISSN 1057-9230.  24, s 5- 22 . doi: 10.1002/hec.3262
 • Folland, Sherman & Iversen, Tor (2014). How does social capital arise in populations, In Sherman Folland & Lorenzo Rocco (ed.),  The Economics of Social Capital and Health.  World Scientific.  ISBN 978-981429339-6.  Chapter 5.  s 45 - 66
 • Godager, Geir & Iversen, Tor (2014). Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester i Norge, I: Grete Synøve Botten; Jan C Frich; Terje P. Hagen; Tor Iversen & Halvor Nordby (red.),  Helsetjenestens nye logikk.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0348-5.  Kap. 23.  s 231 - 245
 • Askildsen, Jan Erik; Iversen, Tor & Kaarbøe, Oddvar Martin (2013). Review of waiting times policies: Country case studies - Norway, In Luigi Siciliani; Michael Borowitz & Valerie Moran (ed.),  Waiting Time Policies in the Health Sector - What works?.  OECD Publishing.  ISBN 978-9264-17906-6.  Chapter 12.  s 221 - 236
 • Häkkinen, Unto; Iversen, Tor; Peltola, Mikko; Seppälä, Timo; Malmivaara, Antti; Belicza, Eva; Fattore, Giovanni; Numerato, Dino; Heijink, Richard; Medin, Emma & Rehnberg, Clas (2013). Health care performance comparison using a disease-based approach: The EuroHOPE project. Health Policy.  ISSN 0168-8510.  112(1-2), s 100- 109 . doi: 10.1016/j.healthpol.2013.04.013
 • Iversen, Tor; Ma, Ching-To Albert & Meyer, Haakon E (2013). Immigrants' acculturation and changes in Body Mass Index. Economics and Human Biology.  ISSN 1570-677X.  11(1), s 1- 7 . doi: 10.1016/j.ehb.2012.02.003
 • Godager, Geir; Lurås, Hilde & Iversen, Tor (2012). Framtidens betalingssystemer i allmennlegetjenesten, I: Hans Olav Melberg & Lars Erik Kjekshus (red.),  Fremtidens Helse-Norge.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245012088.  10.  s 187 - 204
 • Iversen, Tor & Kittelsen, Sverre A.C. (2012). Challenges in health care financing and provision. Nordic Economic Policy Review.  ISSN 1904-4526.  2 . doi: 10.6027/TN2013-514
 • Iversen, Tor & Lurås, Hilde (2012). Capitation and incentives in primary care, In Andrew M. Jones (ed.),  The Elgar Companion To Health Economics, Second Edition.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 84980 267 3.  Chapter 26.  s 280 - 288
 • Karlsson, Martin; Iversen, Tor & Øien, Henning (2012). Scandinavian Long-Term Care Financing, In Joan Costa-Font & Christophe Courbage (ed.),  Financing Long-Term Care in Europe Institutions, Markets and Models.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9780230249462.  Kapittel 14.  s 254 - 278
 • Siciliani, Luigi & Iversen, Tor (2012). Waiting times and waiting lists, In Andrew M. Jones (ed.),  The Elgar Companion To Health Economics, Second Edition.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 84980 267 3.  Chapter 24.  s 259 - 268
 • Øien, Henning; Karlsson, Martin & Iversen, Tor (2012). The Impact of Financial Incentives on the Composition of Long-term Care in Norway. Applied Economic Perspectives and Policy.  ISSN 2040-5790.  34(2), s 258- 274 . doi: 10.1093/aepp/pps021
 • Grepperud, Sverre & Iversen, Tor (2011). Hvem har arbeidsgiverfinansiert behandlingsforsikring?. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  14(1), s 15- 24 Vis sammendrag
 • Iversen, Tor & Lurås, Hilde (2011). Patient switching in general practice. Journal of Health Economics.  ISSN 0167-6296.  30(5), s 894- 903 . doi: 10.1016/j.jhealeco.2011.07.008 Vis sammendrag
 • Iversen, Tor & Ma, Ching-To Albert (2011). Market conditions and general practitioners’ referrals. International Journal of Health Care Finance and Economics.  ISSN 1389-6563.  11, s 245- 265 . doi: 10.1007/s10754-011-9101-y Vis sammendrag
 • Iversen, Tor & Siciliani, Luigi (2011). Non-price rationing and waiting times, In Sherry Glied & Peter C. Smith (ed.),  The Oxford Handbook of Health Economics.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-923882-8.  27.  s 650 - 670
 • Biørn, Erik; Hagen, TP; Iversen, Tor & Magnussen, Jon (2010). How different are hospitals' responses to a financial reform? The impact on efficiency of activity-based financing. Health Care Management Science.  ISSN 1386-9620.  13(1), s 1- 16 . doi: 10.1007/s10729-009-9106-y
 • Dahl, Espen H; Ellingsen, Jostein & Iversen, Tor (2010). Markedsforholdenes betydning for fastlegenes henvisninger til radiologiske undersøkelser. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  64(1), s 20- 27
 • Godager, Geir & Iversen, Tor (2009). Internasjonal handel med helsetjenester:Vil liberalisering påvirke pasienter og tilbydere i helsesektoren?. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  (6)
 • Godager, Geir; Iversen, Tor & Ma, Ching-To Albert (2009). Service motives and profit incentives among physicians. International Journal of Health Care Finance and Economics.  ISSN 1389-6563.  9(1), s 39- 57 . doi: 10.1007/s10754-008-9046-y

Se alle arbeider i Cristin

 • Frich, Jan C; Iversen, Tor & Tjerbo, Trond (red.) (2017). Helsepolitikkens faglige premisser. Det norske medicinske Selskab.  ISBN 978-82-92871-87-4.  243 s.
 • Botten, Grete Synøve; Frich, Jan C; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Nordby, Halvor (red.) (2014). Helsetjenestens nye logikk. Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0348-5.  343 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bolin, Kristian; Lindgren, Björn; Grossman, Michael; Gyrd-Hansen, Dorte; Iversen, Tor; Kaestner, Robert & Sindelar, Jody L. (2017). Introduction. Advances in Health Economics and Health Services Research.  ISSN 0731-2199.  25, s xiii- xvi . doi: 10.1108/S0731-219920170000025009
 • Frich, Jan C; Iversen, Tor & Tjerbo, Trond (2017). Helsepolitikkens faglige premisser. Michael.  ISSN 1893-9651.  14, s 9- 16
 • Wang, Jian; Hennig-Schmidt, Heike; Iversen, Tor & Godager, Geir (2017). How Changes in Payment Schemes Influence Provision Behavior-Evidence from a lab experiment with physicians and medical students. HERO skriftserie / Working paper. 2.
 • Aas, Eline & Iversen, Tor (2016). The effect of human capital on health behaviour after screening for colorectal cancer.
 • Godager, Geir & Iversen, Tor (2016). Brukernes erfaringer med fastlegeordningen 2001- 2015. HERO skriftserie / Working paper. 10.
 • Hagen, Terje P. & Iversen, Tor (2016). EuroHOPE – sammenligning av helseutfall og behandlingskostnader mellom sju europeiske land. BestPractice.  (Juni), s 17- 19
 • Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Moger, Tron Anders (2016). T.P. Hagen og medarbeidere svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(8), s 690- 690 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0331
 • Iversen, Tor (2016). Health care financing - how to finance service production?.
 • Iversen, Tor (2016). Primary care capacity and utilization of specialized health care.
 • Iversen, Tor (2016). Promising leads in health economics research on general practice.
 • Godager, Geir; Iversen, Tor; Morken, Tone & Hunskaar, Steinar (2015). Fastlønn ved legevaktarbeid. Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin). 4.
 • Häkkinen, Unto; Iversen, Tor; Peltola, Mikko; Rehnberg, Clas & Seppälä, Timo T. (2015). Towards explaining international differences in health care performance: Results of the EuroHOPE project. Health Economics.  ISSN 1057-9230.  24, s 1- 4 . doi: 10.1002/hec.3282
 • Iversen, Tor (2015). Aflønning i almen praksis.
 • Iversen, Tor (2015). Friskliv, læring og mestring – lønner det seg?.
 • Iversen, Tor (2015). Hvem har arbeidsgiverbetalt helseforsikring?.
 • Iversen, Tor (2015). Primary care capacity and utilization of specialized health care.
 • Iversen, Tor (2015). Primary care capacity and utilization of specialized health care for patients with chronic disease.
 • Wang, Jian; Godager, Geir; Hennig-Schmidt, Heike; Iversen, Tor & Jing, Lin (2015). The Impact of Payment Systems on Medical Students’ and Physicians’ Behavior – An Experimental Study in China.
 • Botten, Grete; Frich, Jan C; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Nordby, Halvor (2014). Helsetjenestens nye logikk: fortsatt målrettet mangfold, I: Grete Synøve Botten; Jan C Frich; Terje P. Hagen; Tor Iversen & Halvor Nordby (red.),  Helsetjenestens nye logikk.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0348-5.  Kapittel 1.  s 13 - 22
 • Godager, Geir; Hennig-Schmidt, Heike & Iversen, Tor (2014). Does performance disclosure influence physicians’ medical decisions? An experimental study. HERO skriftserie / Working paper. 4.
 • Godager, Geir & Iversen, Tor (2014). Brukernes erfaringer med fastlegeordningen 2001 – 2012. Trender i bruk, tilgjengelighet og fornøydhet. HERO skriftserie / Working paper. 2.
 • Godager, Geir; Iversen, Tor & Hennig-Schmidt, Heike (2014). Does performance disclosure influence physicians’ medical decisions? An experimental analysis.
 • Iversen, Tor (2014). A comparative analysis of treatment costs in European countries.
 • Iversen, Tor (2014). Aktuelle utfordringer i helsesektorene i Norden.
 • Iversen, Tor (2014). Incentives in Health Care.
 • Godager, Geir; Hennig-Schmidt, Heike & Iversen, Tor (2013). Does performance disclosure influence physicians’ medical decisions?.
 • Godager, Geir; Hennig-Schmidt, Heike & Iversen, Tor (2013). Does performance disclosure influence physicians’ medical decisions? An experimental analysis.
 • Godager, Geir; Hennig-Schmidt, Heike & Iversen, Tor (2013). Does performance disclosure influence physicians’ medical decisions? An experimental analysis. HERO skriftserie / Working paper. 1. Vis sammendrag
 • Godager, Geir; Iversen, Tor & Hennig-Schmidt, Heike (2013). Does performance disclosure influence physicians’ medical decisions? An experimental analysis.
 • Godager, Geir; Iversen, Tor & Ma, Ching-To Albert (2013). Gatekeeping and Access to Health Care.
 • Iversen, Tor & Mokienko, Anastasia (2013). Stimulating gatekeeping by means of the revenuesystem.
 • Lieng, Marit; Busund, Bjørn; Ræder, Johan & Iversen, Tor (2013). Innsatsstyrt finansiering og dagkirurgi. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133, s 974- 976 . doi: 10.4045/tidsskr.13.0155
 • Godager, Geir; Iversen, Tor & Ma, Ching-To Albert (2012). Competition, Gatekeeping, and Health Care Access.
 • Iversen, Tor (2012). Rapport om problemer i helsesektorene i Norden. HERO skriftserie / Working paper. 1.
 • Iversen, Tor & Mokienko, Anastasia (2012). Change in the Payment Scheme and Referrals to Private and Public Radiology.
 • Ma, Ching-To Albert; Iversen, Tor & Godager, Geir (2012). Gatekeeping and Access to Health Care.
 • Hagen, Terje P.; Amayu, Kebebew Negera; Godager, Geir; Iversen, Tor & Øien, Henning (2011). Utviklingen i kommunenes helse- og omsorgstjenester 1986-2010. HERO skriftserie / Working paper. 5.
 • Iversen, Tor (2011). Vil flere fastleger medføre mindre bruk av spesialisthelsetjenester?.
 • Iversen, Tor (2011). Vägval i Norden - en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden. Vis sammendrag
 • Iversen, Tor; Godager, Geir & Ma, Ching-To Albert (2011). Gatekeeping and access to health care.
 • Iversen, Tor; Hagen, Terje P. & Godager, Geir (2011). Omfang og sammensetning av omsorgstjenester i tre nordiske land. HERO skriftserie / Working paper. 2. Vis sammendrag
 • Iversen, Tor; Ma, Ching-To Albert & Godager, Geir (2011). Gatekeeping and Access to Health Care.
 • Øien, Henning; Karlsson, Martin & Iversen, Tor (2011). The Impact of Economic Incentives on the Assignment to Type of Long Term Care in Norway.
 • Godager, Geir & Iversen, Tor (2010). Mytebasert helsereform. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (24)
 • Iversen, Tor (2010). Possible health economics research related to FYSIOPRIM.
 • Iversen, Tor (2010). Research for sustainable health systems in a changing context.
 • Iversen, Tor (2010, 18. februar). Slår bena under reform.  Dagens Næringsliv.
 • Iversen, Tor & Godager, Geir (2010). Brukernes erfaringer med fastlegeordningen 2001-2008. Trender i bruk, tilgjengelighet og fornøydhet. HERO skriftserie / Working paper. 1.
 • Iversen, Tor; Godager, Geir & Ma, Ching-To Albert (2010). Gatekeeping and Accessibility in Health Care.
 • Iversen, Tor; Godager, Geir & Ma, Ching-To Albert (2010). Gatekeeping and Accessibility in Health Care.
 • Iversen, Tor; Ma, Ching-To Albert & Meyer, Haakon E (2010). Immigrants´ acculturation and changes in body mass index. HERO skriftserie / Working paper. 3. Vis sammendrag
 • Karlsson, Martin; Iversen, Tor & Øien, Henning (2010). Scandinavian long-term care financing. HERO skriftserie / Working paper. 2. Vis sammendrag
 • Godager, Geir & Iversen, Tor (2009). Er listebaronene problemet?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (07)
 • Godager, Geir & Iversen, Tor (2009). Helsetjenester uten grenser? Om internasjonal handel med helsetjenester og mulige virkninger av internasjonal konkurranse for det norske helsevesene. HERO skriftserie / Working paper. 5.
 • Iversen, Tor (2009). Five challenges in the Nordic model for tax-financed health care.
 • Iversen, Tor (2009). Helsevesenets utfordringer.
 • Iversen, Tor (2009). Market Conditions and General Practitioners’ Referrals.
 • Iversen, Tor (2009). Market Conditions and General Practitioners’ Referrals.
 • Iversen, Tor (2009). Market Conditions and General Practitioners’ Referrals.
 • Iversen, Tor (2009). Ressursbruk og behandlingsresultater i Norge og i andre land.
 • Iversen, Tor & Ma, Ching-To Albert (2009). Market Conditions and General Practitioners’ Referrals. HERO skriftserie / Working paper. 2009:8.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. mai 2011 10:37 - Sist endret 22. jan. 2016 14:56