Torunn Bjerve Eide

Bilde av Torunn Bjerve Eide
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet

Publikasjoner

  • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund; Melbye, Hasse; Rørtveit, Guri; Hetlevik, Irene & Rosvold, Elin Olaug (2016). Patient experiences and the association with organizational factors in general practice: Results from the Norwegian part of the international, multi-centre, cross-sectional QUALICOPC study. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  16(428) . doi: 10.1186/s12913-016-1684-z Fulltekst i vitenarkiv
  • Eide, Torunn Bjerve; Hippe, Veslemøy Cathrine & Brekke, Mette (2012). The feasibility of antibiotic dosing four times per day: A prospective observational study in primary health care. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  30(1), s 16- 20 . doi: 10.3109/02813432.2012.654196

Se alle arbeider i Cristin

  • Eide, Torunn Bjerve (2015). GPs workload in the Nordic countries.
  • Eide, Torunn Bjerve; Melbye, Hasse; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2015). Are patient experiences in general practice affected by independent organizational factors?.
  • Eide, Torunn Bjerve; Melbye, Hasse; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2014). Norske allmennlegers arbeidshverdag – hva skjer på legekontorene og hvordan opplever pasientene det?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. juli 2016 10:25 - Sist endret 27. juli 2016 10:25