Benedikte Victoria Lindskog

Bilde av Benedikte Victoria Lindskog
English version of this page
Telefon +47-22850596
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

Benedikte V. Lindskog er utdannet sosialantropolog ved Universitetet i Oslo. Hennes spesialfelt er Mongolia hvor hun har til sammen utført 2 ½ års feltarbeid, hovedsakelig blant nomadiske pastoralister. Hun har særlig vært opptatt av sosial og rituell organisasjon i etterkant av sosialismens fall i 1990, samt kosmologi og ontologiske forståelser av natur, hjemland og landskap.

Lindskog arbeider for tiden som post-dok forsker med fokus på mødrehelse og beskyttelsespraksiser blant mødre i Mongolia. Mødrehelse i Mongolia er et lite studert felt og prosjektet har som mål å forstå og kritisk belyse de sosiale, økonomiske og strukturelle føringene knyttet til mødrehelse i Mongolia, samt tilgang til, og bruk av, helsetjenester.

Det medisinske landskapet i Mongolia i dag preges av pluralisme: Biomedisin (’vestlig’ og rester av sovjetisk medisinsk praksis); Tradisjonell Mongolsk medisin bunnet i Tibetansk medisin ( Sowa Rigpa); Rituell medisin (Buddhistisk og sjamanisistisk); og ’folkemedisin’. Gjennom å fokusere på kvinners egne forståelser av graviditet og fødsler, de valg de tar i forhold til kurativ og preventiv medisinsk behandling for seg selv og sitt barn, samt hvordan de manøvrerer mellom ulike medisinske praksiser, ønsker Lindskog å belyse beskyttelsespraksiser blant mødre og hvordan disse praksisene inngår i en videre ontologisk forståelse av kropp, substans og slektskap.

Undervisning

 • INTHE4113 – Introduction to Medical Anthropology: Key Concepts and Perspectives

Bakgrunn

 • Post-dok ved UiO, finansiert av Norges Forskningsråd (2011 – 2014)
 • Gjesteforsker ved Universitetet i Cambridge, England (5 mnd 2012)
 • PhD i Sosialantropologi, UiO (2011)
 • Mag. Art. i Sosialantropologi, UiO (2001)

Verv

 • Styremedlem Forskerforbundet lokallag, UiO
 • Fagansvarlig Sentral Asia, Øst/Nord Asia – Store Norske Leksikon

Publikasjoner

 • Fjeld, Heidi E & Lindskog, Benedikte V (2017). Connectedness through separation: Human-nonhuman relations in Tibet and Mongolia, In Jon Henrik Ziegler Remme & Kenneth Sillander (ed.),  Human Nature and Social Life: Perspectives on Extended Sociality.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-17920-2.  Kap. 4.  s 68 - 82
 • Lindskog, Benedikte V (2016). Ritual offerings to ovoos among nomadic Halh herders of west-central Mongolia. Études mongoles et sibériennes, centrasiatiques et tibétaines.  ISSN 0766-5075.  47 . doi: 10.4000/emscat.2740
 • Fjeld, Heidi E & Lindskog, Benedikte V (2015). Ontological separation in the state of continuity: Exploring Tibetan and Mongolian domestic space, In  From Bhakti to Bon. Festschrift for Per Kværne..  The Institute for Comparative Research in Human Culture.  ISBN 978-82-7099-817-3.  Kapittel 14.  s 209 - 224
 • Lindskog, Benedikte V (2014). Natural calamities and ‘the Big Migration’: Challenges to the Mongolian health system in ‘the Age of the Market’. Global Public Health.  ISSN 1744-1692.  9(8), s 880- 893 . doi: 10.1080/17441692.2014.940361 Vis sammendrag
 • Lindskog, Benedikte V (2012). 'De Migrerende Barna - Helse og Levevilkår blant Barn i Ulaanbaatar, Mongolia'. NBF-nytt: medlemsblad for Norsk barnelegeforening se også NPS-nytt.  ISSN 0804-1687.  30(3), s 116- 122

Se alle arbeider i Cristin

 • Lindskog, Benedikte V (2016). Connectedness and Balance: Exploring healing Natural Entities in Mongolia.
 • Bentzen, Heidi Beate; Iyer, Anita Lakshmi; Ljøsne, Isabelle Budin & Lindskog, Benedikte V (2015). NoSarC – ELSA: Why should we care what people think.
 • Lindskog, Benedikte V (2015). Historical Trajectories and economic transitions: An analysis of the Mongolian oboo ritual.
 • Lindskog, Benedikte V (2015). 'The Age of the Market' and 'The Big Migration': Challenges to the Mongolian Health System.
 • Lindskog, Benedikte V (2015). The troublesome dynamic between periphery and centre: Challenges to the health system of Mongolia.
 • Lindskog, Benedikte V & Fjeld, Heidi E (2015). Ontological separation in a state of continuity: Exploring Tibetan and Mongolian domestic space, In  From Bhakti to Bon. Festschrift for Per Kværne..  The Institute for Comparative Research in Human Culture.  ISBN 978-82-7099-817-3.  kapittel 14.  s 209 - 225
 • Lindskog, Benedikte V (2014). Natural Calamities and ‘The Big Migration’: Challenges to the Mongolian Health System in ‘the Age of the Market’..
 • Lindskog, Benedikte V (2013). Maternal Health, Migration and Poverty in Urban and Rural Mongolia: A Comparative Perspective.
 • Lindskog, Benedikte V (2013). Oboo Worship: Collectivity and Ritual Worship among Mobile Halh Herders in Central Mongolia.
 • Lindskog, Benedikte V (2013). ‘The age of the market’ and ‘The big migration’: ‘Challenges to the Mongolian Health System’.
 • Lindskog, Benedikte V (2013). Å Forske.
 • Lindskog, Benedikte V & Fjeld, Heidi E (2013). The principle of separation: Socio-ritual houses in Tibet and Mongolia.
 • Lindskog, Benedikte V (2012). Connectedness and Discontinuity: Current Oboo Worship in Central Mongolia.
 • Lindskog, Benedikte V (2012). Emergent pasts and present transitions: The (re)making of new solidarities among mobile herders in Central Mongolia.
 • Lindskog, Benedikte V (2012). Å Forske.
 • Lindskog, Benedikte V (2011). Collectivity in the Making: Homeland, Belonging and Ritual Worship among Halh Herders in Central Mongolia.
 • Lindskog, Benedikte V (2011). Connectedness, Separation and Balance - Ontological Principles and Cosmological Ideas among Herders in Central Mongolia.
 • Lindskog, Benedikte V (2011). Paths to Protection.
 • Lindskog, Benedikte V (2009). Nature as a 'moral field': Solidarity, causality and the significance of balance (tentsver) among Halh nomads of central Mongolia.
 • Lindskog, Benedikte V (2004). Conceptualizing Mongol Halh homeland (nutag: some reflections on balance and relatedness.
 • Lindskog, Benedikte V (2004). Mongolia.
 • Lindskog, Benedikte V (2004). Om 'community' som analytisk begrep.
 • Lindskog, Benedikte V (2001). morality and landscape.
 • Lindskog, Benedikte V (2000). Mongolia.
 • Lindskog, Benedikte V (2000). We are all insects on the back of our motherland: space, place and movement among the Halh nomads of Mongolia.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. nov. 2012 13:46 - Sist endret 3. des. 2012 13:45

Prosjekter