Alumnus helsefag/ interdisiplinær helseforskning

Hold deg oppdatert på hva som skjer ved UiO - både faglig og sosialt.

Meld deg inn

Om Alumnus helsefag

Avdeling for helsefag ønsker å holde kontakten med tidligere studenter. Gjennom Alumnus helsefag har du har nå anledning til å møte gamle kjente fra din tid som student og stifte nye bekjenskap med andre tidligere studenter og nylig ansatte forskere og lærere ved avdelingen.

Registrer deg

Ved å registrere deg som alumni vil du få tilsendt invitasjon til faglige treff hvor du kan møte tidligere medstudenter og få faglig påfyll.

Følg Alumnus helsefag på Facebook

Universitetet i Oslo har en mengde arrangementer som er åpne for publikum. Våre tidligere studenter er spesielt velkomne.


19 des.
12:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello
19 des.
12:30, Ullevål sykehus 36: Auditoriet øyeavdelingen, Kirkeveien 166
20 des.
13:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20