Etter- og videreutdanning ved Helsam

Etterutdanningskurs for helsepersonell har søknadsfrist på ulike tidspunkt i løpet av året. Varighet på kurs og kursavgift kan også variere. Disse kursene blir godkjent som X antall timer i relevante fagorganisasjoner. 

Høst 2017

Kurs Søknadsfrist Kursavgift
Etikk i helsetjenesten 9. august 1500 kr

Vår 2018

Kurs Søknadsfrist Kursavgift
Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten 8. desember 1500 kr
Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk 8. desember 1500 kr
HADM4602V - Samhandling og kvalitet i primærhelsetjenesten Via allmennlegeforeningen  
Trygdefaglige emner for kiropraktorer og manuellterapeuter    
Publisert 18. mai 2016 11:26 - Sist endret 20. okt. 2017 12:29