EVU-kurs: Etikk i helsetjenesten

Målgruppen for dette kurset er alle som er interessert i eller jobber med etikk i helsetjenesten, nye medlemmer av kliniske etikk-komiteer og etikkråd og deltakere eller ledere av etikkrefleksjonsgrupper

tavle med ordene Etikk i helsetjenesten

Få innsikt i dilemmaer og etiske argumenter i ulike kliniske prioriteringer. Illustrasjon: Anbjørg Kolaas/UiO

Kort om kurset

Kursets faglige innhold er etikk i helsetjenesten, med spesiell vekt på problemstillinger i klinisk etikk. Kurset har en praktisk orientering og vil i tillegg til teoriformidling bestå av etikkdrøftinger i grupper og i plenum.

Kurssamlinger høst 2017

 • 11. og 12. september
 • 6., 7. og 8. november
 • På samlingen i november vil undervisningen finne sted på Gaustad, i Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3A, seminarrom 3. Se kart.

Hva lærer du?

 • Innføring i sentrale etiske prinsipper i helsetjenesten
 • Innføring i etisk refleksjonsmodell
 • Helselovgivning som er spesielt relevant for etiske dilemmaer i helsetjenesten
 • Du vil få innsikt i aktuelle klinisk-etiske dilemmaer og de etiske argumentene som brukes, særlig knyttet til: kliniske prioriteringer, pasienters selvbestemmelse, beslutningskompetanse, bruk av tvang og beslutninger om livsforlengende behandling

Undervisning

Undervisningen foregår på norsk og vil bestå av forelesninger kombinert med gruppearbeid og praktiske øvelser. Undervisningen foregår sammen med studenter på masteremnet SME4210 - Etikk i helsetjenesten som tar eksamen og dermed får studiepoeng. Forelesere er fra Senter for medisinsk etikk ved UiO.

Du må være minimum 80 % tilstede på opplæringsprogrammet for å få kursbevis, men det er ingen eksamen.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav. Antall deltakere begrenses til 20, "førstemann til mølla" gjelder.

Påmelding innen 9. august

Kursavgift

Kursavgift på kr 1500,-.

Godkjenninger

Kurset er godkjent av disse fagorganisasjonene:

 • Presteforeningen godkjenner kurset med 26 timer som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektoren.
 • Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner kurset som generelt kurs meritterende til ergoterapispesialist med 27 timer.
 • Delta godkjenner kurset med 26 timer for helsesekretærer.
 • Legeforeningen godkjenner kurset for alle spesialiteter til videre- og etterutdanningen med til sammen 26 timer som valgfritt kurs.
 • Norsk psykologforening godkjenner kurset som 26 timers vedlikeholdsaktivitet.
 • Fagforbundet godkjenner kurset som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 26 timer.
 • Norsk sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 26 timer.

Ønsker du studiepoeng?

Dersom du har en bachelorgrad kan du ta dette kurset som masteremne og få 5 studiepoeng. Eksamen kreves, men kurset blir faktisk litt rimeligere (semesteravgift + kopiavgift). Søk opptak på SME4210 - Etikk i helsetjenesten innen 9. august.

Kontakt

Publisert 25. mai 2016 11:20 - Sist endret 19. okt. 2017 10:32