EVU-kurs: Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk

Målgruppen for dette kurset er helsepersonell. Kurset arrangeres over 5 dager / 2 samlinger i januar/februar 2018.

hippocrates

Få innsikt i kunnskap for å belyse etiske problemstillinger i helsetjenesten. Illustrasjon: Coulourbox

Kort om emnet

Emnets faglige innhold er innføring i medisinsk etisk teori og prinsipper med relevans for etiske problemstillinger i helsetjenesten.

Kurssamlinger vår 2018

 • 29.-31. januar
 • 5.-6. februar

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal deltakeren kunne analysere og diskutere aktuelle etiske dilemmaer i medisinsk og helsefaglig etikk på samfunnsnivå og på klinisk nivå. Emnet gir dypere innsikt i medisinsk-etisk argumentasjon, teorier og prinsipper. Deltakeren skal kunne anvende slik kunnskap for å belyse etiske problemstillinger i helsetjenesten.

Smakebiter fra programmet:

 • Hva er etikk?
 • Helsetjenestens grenser
 • Global rettferdighet
 • Aktiv dødshjelp
 • Sykdom, helse og teknologi

Last ned timeplan som pdf (med forbehold om små endringer)

Undervisning

Undervisningen foregår på norsk og vil bestå av forelesninger og studentaktiviserende undervisning som gruppearbeid og etikkdrøftinger i plenum og i grupper. Undervisningen foregår sammen med medisinstudenter og studenter på masteremnet SME4110 - Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk, som tar eksamen og dermed får studiepoeng. Forelesere er fra Senter for medisinsk etikk ved UiO.

Du må være minimum 80 % tilstede på opplæringsprogrammet for å få kursbevis, men det er ingen eksamen.

Pensum

Deltakerne har ikke obligatorisk lesestoff, men vil ved kursstart få utdelt en minnepinne med anbefalt litteratur. Bøker må man eventuelt skaffe selv.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav. Antall deltakere begrenses til 20. Det er førstemann til mølla som gjelder, men søknader fra deltakere i samarbeidende kommuner om prosjektet med etableringen av kliniske etikk-komiteer i kommunehelsetjenesten vil bli prioritert. Du vil få svar på søknaden din etter søknadsfristen.

Kursavgift

Kursavgift på kr 1500,- vil bli sendt som faktura etter opptak.

Godkjenninger

Kurset vil bli søkt godkjent av disse fagorganisasjonene (oppdateres fortløpende):

 • Presteforeningen: X timer som del av spesialistutdanningen
 • Norsk Ergoterapeutforbund: X timer meritterende til ergoterapispesialist
 • Delta:
 • Legeforeningen: X timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning
 • Fagforbundet: X timer tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper.
 • NSF: X timer i godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie
 • Norsk psykologforening: X timers vedlikeholdsaktivitet

Søk på kurs

Søk her innen 8. desember

Ønsker du studiepoeng?

Dersom du har en bachelorgrad kan du ta dette kurset som masteremne og få 5 studiepoeng. Eksamen kreves, men kurset blir faktisk litt rimeligere (semesteravgift + kopiavgift). Søk opptak på SME4110 - Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk innen 8. desember, 2017

Kontakt

Publisert 8. nov. 2016 10:03 - Sist endret 16. nov. 2017 14:22