EVU-kurs: Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten

Etterutdanningskurs for helsepersonell. Kursets faglige innhold er etikk og etikkrefleksjon med særlig vekt på veiledning av etikkrefleksjon. Kurset har en klar praktisk orientering og vil i tillegg til teoriformidling bestå av praktiske øvelser både på samlingene og i perioden mellom samlingene. Kurset gjennomføres over 5 dager våren 2017. Søk innen 9. desember 2016.

  

Tavleskrift etikk

Illustrasjon: Anbjørg Kolaas/UiO

Kort om emnet

Er du etikkveileder for en etikk refleksjonsgruppe (ERG) eller medlem av en etikk-komité og vil formalisere kunnskapen din? Eller ønsker du å bli etikkveileder eller medlem av en etikk-komité? Kurset passer for deg som allerede er etikkveileder eller medlem av en etikk-komité, men vil ha oppfrisket eller formalisert kunnskapen din. Det passer også for deg som planlegger eller er i ferd med å påta deg et ansvar for etikkveiledning på egen arbeidsplass eller i en etikk-komité.

I tillegg til ordinært studiearbeid vil det forventes at deltakerne gjennomfører minimum fire øvelser med veiledning av etikk refleksjonsgrupper ved eget arbeidssted mellom samlingene. Derfor er det viktig at deltakere har en etablert avtale med sine ledere om tid til gjennomføring både av skolesamlinger og veiledning av etikk-refleksjonsgrupper mellom samlingene.

NB! Dette EVU-kurset har undervisning sammen med masteremnet SME4310. Dersom du ønsker å få studiepoeng må du melde deg på masteremnet innen 9. desember. Det er ikke anledning til å bytte etter at fristen har gått ut.

Kurssamlinger vår 2017

 • 12. - 13. januar
 • 16. - 17. mars
 •  9. mai

Hva lærer du?

 • Basiskunnskap om etikk og etikk tiltak (som systematisk etikkrefleksjon i etikkrefleksjons grupper og etikkomiteer)
 • Basiskompetanse til å fasilitere etikkrefleksjon i grupper/komiteer, sammen med en duo fasilitator (dvs. bruk av SME-metoden)
 • Basiskompetanse til å dokumentere etikkrefleksjon i grupper/komiteer
 • Basiskunnskap om å organisere og gjennomføre etikk refleksjon i grupper/komiteer

Undervisning

Undervisningen er på norsk og består av forelesninger kombinert med praktiske øvelser. Undervisningen foregår sammen med studenter på masteremnet SME4310 - Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten

I tillegg til øvelser på skolesamlingene vil det stilles krav om at deltakerne gjennomfører minimum fire etikkrefleksjoner på eget arbeidssted i periodene mellom skolesamlingene, og skriver et tilhørende refleksjonsnotat.

Kursbevis

Det er ingen eksamen, men for å få kursbevis må du:

 • Være tilstede på minimum 80 % av undervisningen
 • Gjennomføre minimum 4 veiledninger av etikkrefleksjon

Opptakskrav

Det ingen opptakskrav. Antall deltakere begrenses til 20, "førstemann til mølla" gjelder.

Søk opptak

I nettskjema får du beskjed om å laste opp et motivasjonsnotat (doc) som er obligatorisk i søknaden.

Søk innen 9. desember

Ønsker du studiepoeng?

Dersom du har en bachelorgrad kan du ta dette kurset som masteremne og få 5 studiepoeng. Eksamen kreves, men kurset blir faktisk litt rimeligere (semesteravgift + kopiavgift). Søk opptak på SME4310 - Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten innen 9. desember.

Kursavgift

1500 kr, faktura blir sendt etter opptak.

Kontakt

Godkjenninger

Kurset er godkjent av følgende fagorganisasjoner:

 • Delta med 28 timer + 5 timer veiledning for helsesekretærer 
 • Norsk Sykepleierforbund med 30 timer
 • Presteforeningen godkjenner kurset som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektoren, tellende med 28 timer kurstimer og 5 timer veiledning
 • Fagforbundet godkjenner kurset som tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere, samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 33 timer
 • Psykologforeningen godkjenner kurset som 28 timers vedlikeholdsaktivitet

Kurset er også søkt godkjent av Legeforeningen.

Publisert 30. nov. 2015 12:50 - Sist endret 23. nov. 2016 10:13