Etikk i helsetjenesten

Forsker skriver SME-modell på tavle

SME-modellen støtter helsepersonell med krevende etiske beslutninger i behandling av pasienter. Foto: UiO

Senter for medisinsk etikk er finansiert av Helsedirektoratet for å styrke etikkompetanse og etisk bevissthet gjennom forskning, evaluering, undervisning og veiledning til helsetjenesten, og bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med helsetjenestene.

Kontakt

Arrangementer

24. jan. 2018 11:30 - 15:30 , Gyldendal Akademisk, Sehesteds gate 4, Oslo
2. feb. 2018 08:45 - 15:30 , Georg Sverdrups hus, Blindern
5. mars 2018 09:15 - 6. mars 2018 14:00 , Clarion hotel & congress Oslo Airport