Etikk i helsetjenesten

Forsker skriver SME-modell på tavle

SME-modellen støtter helsepersonell med krevende etiske beslutninger i behandling av pasienter. Foto: UiO

Senter for medisinsk etikk er finansiert av Helsedirektoratet for å styrke etikkompetanse og etisk bevissthet gjennom forskning, evaluering, undervisning og veiledning til helsetjenesten, og bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med helsetjenestene.

Kontakt

Arrangementer

19. okt. 2017 09:00 - 20. okt. 2017 15:00 , Frederik Holsts hus, UiO
13. nov. 2017 09:00 - 14. nov. 2017 14:00 , Soria Moria hotell og konferansesenter
1. feb. 2018 - 2. feb. 2018 , UiO