Arrangementer

Kommende

Tid og sted: 13. nov. 2017 09:00 - 14. nov. 2017 14:00, Soria Moria hotell og konferansesenter

Senter for medisinsk etikk arrangerer årlig et nasjonalt høstseminar for medlemmer av kliniske etikk-komiteer (KEK) ved helseforetakene.

Formålet med seminaret er erfaringsutveksling og kompetanseheving for alle KEK-medlemmer.

Tidligere

Tid og sted: 14. nov. 2016 09:00 - 15. nov. 2016 15:00, Soria Moria kurs- og konferansesenter

Senter for Medisinsk Etikk arrangerer årlig et nasjonalt høstseminar for medlemmer av kliniske etikk-komiteer ved helseforetakene.

Formålet med seminaret er både erfaringsutveksling og kompetanseheving for alle KEK-medlemmer.

Tid og sted: 9. nov. 2015 09:00 - 10. nov. 2015 15:00, Soria Moria Kurs- og konferansesenter

Senter for Medisinsk Etikk arrangerer årlig et nasjonalt høstseminar for medlemmer av kliniske etikk-komiteer ved helseforetakene.

Formålet med seminaret er både erfaringsutveksling og kompetanseheving for alle KEK-medlemmer.

Tid og sted: 17. nov. 2014 09:00 - 18. nov. 2014 16:00, Soria Moria Hotell og konferansesenter

Senter for Medisinsk Etikk arrangerer årlig et nasjonalt høstseminar for medlemmer av kliniske etikk-komiteer ved helseforetakene.

Formålet med seminaret er både erfaringsutveksling og kompetanseheving for alle KEK-medlemmer.

Tid og sted: 20. okt. 2014 09:00 - 21. okt. 2014 16:00, Soria Moria hotell og konferansesenter

 Årets Innføringskurs blir 20.-21. oktober, 2014.

Som i 2013 blir det felles kurs for spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Og vi skal igjen være på Soria Moria!

Tid og sted: 3. sep. 2014 09:00 - 15:30, Store Auditorium, Akershus Universitetssykehus

Hva er godt pårørendearbeid? Hvordan er livet som pårørende og hvordan kan helsepersonell møte og involvere pårørende på best mulig måte?

Arrangementet er fullbooket.

Tid og sted: 11. nov. 2013 09:30 - 12. nov. 2013 15:00, Soria Moria Hotell og konferansesenter

Senter for Medisinsk Etikk arrangerer årlig et nasjonalt høstseminar for medlemmer av kliniske etikk-komiteer ved helseforetakene.

Formålet med seminaret er både erfaringsutveksling og kompetanseheving for alle KEK-medlemmer.

Tid og sted: 7. okt. 2013 09:30 - 8. okt. 2013 15:30, Soria Moria hotell- og konferansesenter

Arbeidet med planleggingen av høstens Innføringskurs er i gang. Årets kurs vil kombinere elementer fra Grunnkurset og Innføringskurset slik at det er tilpasset deltakere kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Tid og sted: 28. mai 2013 14:15, Aud 124 på Frederik Holsts Hus

Jubileumsseminar for professor Søren Holm er åpent for alle intresserte, meld deg på innen 22. mai.

Tid og sted: 22. nov. 2012 10:00 - 23. nov. 2012 14:00, Soria Moria hotell og konferansesenter

Senter for Medisinsk Etikk arrangerer årlig et nasjonalt høstseminar for medlemmer av kliniske etikk-komiteer ved helseforetakene.

Formålet med seminaret er både erfaringsutveksling og kompetanseheving for alle KEK-medlemmer.  

Tid og sted: 11. okt. 2012 10:00 - 12. okt. 2012 14:00, Soria Moria hotell og konferansesenter

Kurset gir grunnleggende kunnskaper om systematisk etikkrefleksjon og arbeid i kliniske etikk-komiteer i spesialisthelsetjensten. Det legges vekt på trening i drøftinger av etiske problemer knyttet til enkeltpasienter.  

Tid og sted: 22. sep. 2012 - 29. sep. 2012, Metochi-klosteret, Lesbos, Hellas

Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo inviterer til  seminar på Metochi (Lesbos, Hellas).

Dette blir en uke med fokus på klinisk etikk og det å lede og være pådriver for etisk refleksjon i en travel sykehushverdag. Det blir også rom for refleksjon og sosialt samvær med kolleger som arbeider med etikk.

Tid og sted: 21. nov. 2011 10:00 - 22. nov. 2011 13:00, Soria Moria Hotell og Konferansesenter

Senter for medisinsk etikk arrangerer årlig et nasjonalt høstseminar for medlemmer av kliniske etikk-komiteer ved helseforetakene. Formålet med seminaret er både erfaringsutveksling og kompetanseheving for alle KEK-medlemmer.

Tid og sted: 21. mars 2011 08:30 - 17:00, Hotel Bristol

En konsensuskonferanse i 1998 foreslo visse grenser for behandling av de mest umodne fortidlig fødte barna. Siden den gang har det skjedd en betydelig utvikling på flere felter som kan ha betydning for behandlingen både av disse barna og for andre barn med alvorlig og livstruende sykdom.

Målsettingen med fordypningsseminaret er å få frem faktakunnskap, behandlingstilbud og prognose, samt å belyse de ulike etiske, juridiske og medmenneskelige betraktningsvinklene ved barnemedisinske behandlingstilbud i medisinens og teknologiens grenseland.

Tid og sted: 8. feb. 2011 19:00 - 21:00, Auditoriet på ASAM, Fredrik Holsts hus inne på Ullevål Universitetssykehus

Lege og filosof Reidar Pedersen ser på det som finnes av forskning på empatiutvikling blant medisinstudenter og unge leger. Forskningen tyder på at legers empati ikke akkurat blomstrer. Er dette tilfelle? Og hvis ja, hvorfor er det slik? Og er det noe vi kan eller bør gjøre noe med?