Elin Therese Brødholt

Doctoral Research Fellow - Division of Anatomy
Norwegian version of this page
Phone +47-22851239
Mobile phone +47-47878202
Username
Visiting address Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 OSLO
Postal address Postboks 1105 Blindern 0317 OSLO

Academic interests

  • Biological anthropology
  • Human and animal osteology
  • Paleopathology
  • Forensic anthropology
  • Research ethics
  • Management and Curation of Skeletal Collections
  • Archaeology

Publications

View all works in Cristin

  • Brødholt, Elin Therese (2007). Mariakirken i Oslo : funn av skjelettskader hos menn, kvinner, barn og ungdom. Viking.  ISSN 0332-608X.  70, s 171- 188
  • Brødholt, Elin Therese (2007). Skjelettene fra Mariakirken : nytt lys på kongskirken gjennom en undersøkelse av skjelettmaterialet. Antropologiske skrifter.  ISSN 0803-0243.  (7)

View all works in Cristin

Published Sep. 28, 2015 1:23 PM

Research groups