Erlend Hem

Professor II - UNIPED
Image of Erlend Hem
Mobile phone +47-95730355
Username
Visiting address Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 OSLO
Postal address Postboks 1111 Blindern 0317 OSLO

Publications

View all works in Cristin

  • Ekeberg, Øivind & Hem, Erlend (red.) (2016). PRAKTISK SELVMORDSFOREBYGGING. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49473-2.  240 s.
  • Hem, Erlend (red.) (2016). Verken syk eller frisk. Sunnhet og sykdom er ikke lenger hva de var. Tidsskriftet. Den norske legeforening.  ISBN 9788280701190.  133 s.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:40 PM - Last modified Apr. 24, 2012 1:17 PM