Per Holck

Professor Emeritus - Division of Anatomy
Image of Per Holck
Norwegian version of this page
Phone +47-22851400
Mobile phone +47-47010720
Room 1222
Username

Publications

  • Madsen, Eirik & Holck, Per (2018). Blærehalskjertelen. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
  • Holck, Per (2017). Hode og hals. Temahefte for MED2200..
  • Holck, Per (2017). ID-kurs på "Anatomen"..
  • Holck, Per (2017). Modul 2. Preparatdemonstrasjon av ryggen..
  • Holck, Per (2017). Overflateanatomi og funksjonsundersøkelse av underekstremitetene..
  • Holck, Per (2016). Aldersbestemmelser av mennesker.. Naturfag : tidsskrift for Nasjonalt nettverk for naturfag.  ISSN 1501-8601.  (1), s 66- 68 Show summary
  • Holck, Per (red.) (2016). Alf Søderholms dagboknotater fra utgravningene i Gamlebyen, Oslo 1921-35..
  • Holck, Per (2016). Rettsantropologi., I: Torleiv Ole Rognum (red.),  Lærebok i rettsmedisin 3. utgave.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49417-6.  Kapittel 14.  s 111 - 118
  • Holck, Per (2016). The black stone. Memory of a female serial killer in Bremen.. Scandinavian Journal of Forensic Science.  ISSN 1503-9552.  2, s 41- 43
  • Holck, Per (2015). Max Losting - Bergens-lege og kunstner.. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(23-24), s 2180- 2182 Show summary

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:40 PM - Last modified Nov. 3, 2011 3:47 PM

Research groups