English version of this page

Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Doktorgrad og forskerutdanning

  • Forskerlinjen
    Et tilbud til medisinstudenter som ønsker å starte med forskning i studietiden.
     
  • Scientia Fellows.
    Scientia Fellows er et internasjonalt postdoktorprogram innen helsefag.

 

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

2. juni 2017 10:15 , Auditoriumet ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Gydas vei 8)
2. juni 2017 13:15 , Auditoriumet ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Gydas vei 8)
20. juni 2017 11:00 - 12:00 , Runde Auditorium, Domus Medica

 

Forskning ved instituttet

Se film om Institutt for medisinske basalfag

Last ned mediefil