English version of this page

Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Doktorgrad og forskerutdanning

  • Forskerlinjen
    Et tilbud til medisinstudenter som ønsker å starte med forskning i studietiden.
     
  • Scientia Fellows.
    Scientia Fellows er et internasjonalt postdoktorprogram innen helsefag.

 

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

30. mai 2018 09:00 - 16:30 , Georg Sverdrups hus: undervisningsrom 1
31. mai 2018 08:30 - 10:00 , Vilhelm Bjerknes hus
1. juni 2018 09:00 - 16:00 , Georg Sverdrups hus: grupperom 7
4. juni 2018 13:15 , Runde auditorium, Domus medica
5. juni 2018 09:00 - 16:30 , Georg Sverdrups hus: undervisningsrom 1
5. juni 2018 12:00 - 13:00 , Runde auditorium R-105, Domus Medica tilbygg

 

Forskning ved instituttet

Se film om Institutt for medisinske basalfag