English version of this page

Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Doktorgrad og forskerutdanning

  • Forskerlinjen
    Et tilbud til medisinstudenter som ønsker å starte med forskning i studietiden.
     
  • Scientia Fellows.
    Scientia Fellows er et internasjonalt postdoktorprogram innen helsefag.

 

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

28. feb. 2018 13:15 , Rikshospitalet, Grønt auditorium 1
8. mars 2018 18:00 - 19:30 , Universitetets aula
TBA
22. mars 2018 14:30 - 15:30 , Domus Medica, Nye Auditorium 13
25. apr. 2018 12:00 - 13:00 , Runde auditorium R-105, Domus Medica tilbygg
26. apr. 2018 09:00 - 13:15 , Nye Auditorium 13, Domus Medica, Gaustad

 

Forskning ved instituttet

Se film om Institutt for medisinske basalfag