Forskningsarrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 28. feb. 2018 13:15, Rikshospitalet, Grønt auditorium 1
Tid og sted: 5. mars 2018 13:00 - 14:00, Runde auditorium
Tid og sted: 8. mars 2018 18:00 - 19:30, Universitetets aula
TBA
Tid og sted: 22. mars 2018 14:30 - 15:30, Domus Medica, Nye Auditorium 13
Tid og sted: 25. apr. 2018 12:00 - 13:00, Runde auditorium R-105, Domus Medica tilbygg