Disputaser

Kommende 5 dager

27 juni
Tid og sted: 27. juni 2018 13:15, Nye auditorium, Domus medica

Cand.med. Ole Petter Hjelle ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden Doctor philosophiae (dr.philos.): «First visualization of glutathione in neural cells by immunocytochemistry».

Flere kommende disputaser

Tid og sted: 29. juni 2018 13:15, Runde auditorium, Domus medica

MD Mari Falck ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Hypothermic Neuroprotection in Neonatal Inflammatory-Sensitised Hypoxic-Ischaemic Brain Injury».