Prøveforelesninger

Tidligere

Tid og sted: 6. mars 2018 10:15, Grønt auditorium 1, Riskhospitalet

M.Sc. Eszter Agnes Papp ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «The history of brain atlasing».

Tid og sted: 28. feb. 2018 10:15, Rikshospitalet, Grønt auditorium 1

Cand.psychol. Emine Kale ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne:  «Kulturforståelse hos helsepersonell i arbeid med psykisk helse: Dagens kunnskap, utfordringer og forslag til tiltak».

Tid og sted: 6. feb. 2018 11:00, Rotunden, Domus Medica, Sognsvannsveien 9, Oslo

M.Sc. Katja Stahl ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Aquaporins in brain disorders: a potential therapeutical target?

Tid og sted: 5. feb. 2018 10:15, Runde Auditorium, Domus Medica, Gaustad

M.Sc. Kristina Byskov ved ved Institutt for medisinske basalfag: «Oral anticoagulants - from old to new».

Tid og sted: 30. jan. 2018 10:15, Grønt auditorium, Rikshospitalet

M.Sc. Anine Christine Medin ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «New technologies in nutrition research – Current status and future promises».

Tid og sted: 26. jan. 2018 10:15, Rødt aud 2, Rikshospitalet B, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Miriam Landfors ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of epigenetics in spermatogenesis.

Tid og sted: 14. des. 2017 10:15, Auditoriet, K-bygget, Radiumhospitalet, Montebello

M.Sc. Markus Dines Knudsen ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Selection problems in epidemiological studies including randomized controlled trials.

Tid og sted: 11. des. 2017 10:15, Rikshospitalet B: Blått Aud 3, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Rona Natalie Cabo ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: B-vitamins and cancer risk: what is the evidence from human studies?

Tid og sted: 4. des. 2017 09:15, Rikshospitalet B: Seminarrom 3 B1.1017

Cand.med. Kenneth Strømmen ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Outcome in children born with fetal growth restriction.

Tid og sted: 17. nov. 2017 10:15, Auditorium U1, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

M.Sc. Nataliia Moshina ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Why is the question of screening younger women an important one and what aret he challenges?

Tid og sted: 30. okt. 2017 11:30, Runde Auditorium, Domus Medica, Sognsvannsveien 9

M.Sc. Shirin Pourteymour ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Skeletal muscle function in aging.

Tid og sted: 30. okt. 2017 10:30, Runde Auditorium, Domus Medica, Sognsvannsveien 9

M.Sc. Shirin Pourteymour ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Physical activity and the brain

Tid og sted: 27. okt. 2017 10:15, Lille auditorium, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10

M.Sc. Kristiane Søreng ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Treatment of human disease by pharmacological modulation of autophagy.

Tid og sted: 13. sep. 2017 10:15, Auditorium FOBY, Forskningsbygget, Radiumhospitalet, Ullernchaussen 70

M.Sc. Katrine Damgaard Skyrud ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Why does the Cancer Registry of Norway present measures of uncertainty when reporting cancer incidence rates? The entire population has been enumerated so there's no sampling variability.

Tid og sted: 25. aug. 2017 10:15, Runde auditorium, Domus Medica tilbygg

M.Sc. Andréa Aparecida Gonçalves Nes ved Institutt for medisisnske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Mechanism, Fidelity, and Competency in Therapist Support within Online Treatments»

Tid og sted: 23. aug. 2017 10:15, Domus Medica (preklinisk I og II): Nye auditorium 13

Cand.med. Svein Erik Emblem Moe ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: CrispR versus RNAi in treatment of diseases in the central nervous system – methods, potential and obstacles.

Tid og sted: 23. aug. 2017 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47

M.Sc. Christine Tørris ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pros and cons of intervention studies in nutritional research.

Tid og sted: 21. aug. 2017 11:30, Nye Auditorium, Domus medica,

Cand.med. Ingunn Bjarnadottir Solberg ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Migrasjon av leger fra utviklingsland

Tid og sted: 21. aug. 2017 10:15, Rikshospitalet B: Seminarrom 1 B2.U001

M.Sc. Jacob Juel Christensen ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The global epidemic of atherosclerotic cardiovascular disease: should the battle start in utero?

Tid og sted: 21. aug. 2017 10:15, Nye Auditorium, Domus medica,

Cand.med. Ingunn Bjarnadottir Solberg ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Legers jobbtilfredshet ut fra et teoretisk perspektiv - påvirkning fra organisasjon, arbeidsmiljø og samfunnsmessige endringer.

Tid og sted: 30. juni 2017 10:15, Rotunden på Domus Medica, Sognsvannsveien 9, Oslo

M.Sc. Graciela Lopez Soop ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: A-kinase anchor proteins: Biological functions and roles in human disease

Tid og sted: 23. juni 2017 10:15, Rikshospitalet B: Rødt Aud 2, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Gyrd Omholt Gjevestad ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Health Benefits of Physical Activity - Cellular and Molecular mechanisms.

Tid og sted: 21. juni 2017 10:15, Rikshospitalet B - Grønt Aud 1 (RHB1.U013), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Kristoffer Søberg ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cyclic AMP signaling in health and disease

Tid og sted: 14. juni 2017 10:15, Auditoriet ved kreftsenteret på Ullevål, Bygg 11, Kirkeveien 166

Cand.med. Ida Kathrine Gravensteen ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Dødfødsel - hvordan bør mor og familien følges opp? Hva er kunnskapsgrunnlaget for intervensjoner som blir gitt i dag for å lindre sorg og psykiske plager, og hva slags tilbud bør helsevesenet gi?

Tid og sted: 2. juni 2017 10:15, Auditoriumet ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Gydas vei 8)

M.Sc. Audun Trygge Haugen Bersaas ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The interplay between epigenetics and transcriptional regulation in gene expression