Prøveforelesninger

Kommende

Tid og sted: 27. okt. 2017 10:15, Lille auditorium, Domus Medica, Sognsvannveien 9

M.Sc. Kristiane Søreng ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Treatment of human disease by pharmacological modulation of autophagy.

Tid og sted: 30. okt. 2017 10:30, Runde Auditorium, Domus Medica, Sognsvannsveien 9

M.Sc. Shirin Pourteymour ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Physical activity and the brain

Tid og sted: 30. okt. 2017 11:30, Runde Auditorium, Domus Medica, Sognsvannsveien 9

M.Sc. Shirin Pourteymour ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Skeletal muscle function in aging.

Tidligere

Tid og sted: 13. sep. 2017 10:15, Auditorium FOBY, Forskningsbygget, Radiumhospitalet, Ullernchaussen 70

M.Sc. Katrine Damgaard Skyrud ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Why does the Cancer Registry of Norway present measures of uncertainty when reporting cancer incidence rates? The entire population has been enumerated so there's no sampling variability.

Tid og sted: 25. aug. 2017 10:15, Runde auditorium, Domus Medica tilbygg

M.Sc. Andréa Aparecida Gonçalves Nes ved Institutt for medisisnske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Mechanism, Fidelity, and Competency in Therapist Support within Online Treatments»

Tid og sted: 23. aug. 2017 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47

M.Sc. Christine Tørris ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pros and cons of intervention studies in nutritional research.

Tid og sted: 23. aug. 2017 10:15, Domus Medica (preklinisk I og II): Nye auditorium 13

Cand.med. Svein Erik Emblem Moe ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: CrispR versus RNAi in treatment of diseases in the central nervous system – methods, potential and obstacles.

Tid og sted: 21. aug. 2017 11:30, Nye Auditorium, Domus medica,

Cand.med. Ingunn Bjarnadottir Solberg ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Migrasjon av leger fra utviklingsland

Tid og sted: 21. aug. 2017 10:15, Nye Auditorium, Domus medica,

Cand.med. Ingunn Bjarnadottir Solberg ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Legers jobbtilfredshet ut fra et teoretisk perspektiv - påvirkning fra organisasjon, arbeidsmiljø og samfunnsmessige endringer.

Tid og sted: 21. aug. 2017 10:15, Rikshospitalet B: Seminarrom 1 B2.U001

M.Sc. Jacob Juel Christensen ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The global epidemic of atherosclerotic cardiovascular disease: should the battle start in utero?

Tid og sted: 30. juni 2017 10:15, Rotunden på Domus Medica, Sognsvannsveien 9, Oslo

M.Sc. Graciela Lopez Soop ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: A-kinase anchor proteins: Biological functions and roles in human disease

Tid og sted: 23. juni 2017 10:15, Rikshospitalet B: Rødt Aud 2, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Gyrd Omholt Gjevestad ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Health Benefits of Physical Activity - Cellular and Molecular mechanisms.

Tid og sted: 21. juni 2017 10:15, Rikshospitalet B - Grønt Aud 1 (RHB1.U013), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Kristoffer Søberg ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cyclic AMP signaling in health and disease

Tid og sted: 14. juni 2017 10:15, Auditoriet ved kreftsenteret på Ullevål, Bygg 11, Kirkeveien 166

Cand.med. Ida Kathrine Gravensteen ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Dødfødsel - hvordan bør mor og familien følges opp? Hva er kunnskapsgrunnlaget for intervensjoner som blir gitt i dag for å lindre sorg og psykiske plager, og hva slags tilbud bør helsevesenet gi?

Tid og sted: 2. juni 2017 10:15, Auditoriumet ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Gydas vei 8)

M.Sc. Audun Trygge Haugen Bersaas ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The interplay between epigenetics and transcriptional regulation in gene expression

Tid og sted: 4. mai 2017 10:15, Rikshospitalet B: Rødt Aud 2, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Lena Leder ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Underlying mechanisms linking dairy fat to public health.

Tid og sted: 4. apr. 2017 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

M.Sc. Line Victoria Moen ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Regulation of pre-mRNA splicing in immunity and cancer

Tid og sted: 10. mars 2017 10:15, Runde Auditorium R-105, Domus medica, Sognsvannsveien 9

M.Sc. Zeynep Sener ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of whole body glutamine metabolic fluxes in health and disease.

Tid og sted: 1. mars 2017 10:15, Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn.: Rødt auditorium 1.et

M.Sc. Nicolai Andre Lund-Blix ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The etiology of type 1 diabetes - environmental and genetic factors.

Tid og sted: 1. feb. 2017 10:15 - 11:00, Nye auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannveien 9, Oslo

M.Sc. Margherita Boieri ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mechanisms regulating natural killer cell tolerance and anti-tumor responses.

Tid og sted: 27. jan. 2017 10:15, Auditoriet ved STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt). Gydas vei 8

M.Sc. Cecilie Aagestad ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Theories  and models explaining the relationships between psychosocial and organizational work factors, illness and disease, and sick leave.

Tid og sted: 26. jan. 2017 10:15, Runde Auditorium R-105, Domus medica, Sognsvannsveien 9

MD. Thomas Wood ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Delayed cell death after hypoxia-ischemia: the role of apoptotic, necrotic and autophagic pathways.

Tid og sted: 20. jan. 2017 10:15, Store auditorium, Oslo universitetssyekhus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Athanasios Chortatos ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diet in pregnancy, what evidence do we have?

Tid og sted: 20. des. 2016 10:15, Nye Auditorium 13 , Domus medica, Sognsvannsveien 9

M.Sc. Zaidoon AL-Jaderi ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Innate lymphoid cells in health and disease.

Tid og sted: 13. des. 2016 10:15, Rikshospitalet B: Rødt Aud 2, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Cecilie Anne Dahl Hem ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Causes and consequences of actin cytoskeleton remodeling at the immunological synapse.