Prøveforelesning: Kristoffer Herland Hellton

M.Sc. Kristoffer Herland Hellton ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Novel high-dimension, low-sample size (HDLSS) adjustments to standard methods.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 


 

Publisert 27. jan. 2015 13:16 - Sist endret 28. jan. 2015 10:13