English version of this page

Autofagi

Autofagi, en prosess hvor cellen bryter ned deler av sitt eget cytoplasma i lysosomene, er vist å beskytte mot kreft og nevrodegenerative sykdommer.

Vårt laboratorium ønsker å karakterisere de molekylære mekanismene involvert i selektiv nedbrytning av proteinaggregater og andre defekte cellulære komponenter ved autofagi.

Les mer på de engelske sidene til forskergruppen for autofagi.

Publisert 23. feb. 2011 15:00 - Sist endret 8. des. 2016 11:34