English version of this page

Nevrale systemer

NeSys - laboratoriet studerer hjernens oppbygning og arkitektur, nettverkene som forbinder de ulike delene av hjernen og fordelingen av gener av molekyler i hele hjernen. Laboratoriet utvikler digitale hjerneatlas og bruker avanserte bildedannende teknikker.

Les mer på de engelske sidene til laboratorium for nevrale systemer.

Publisert 21. feb. 2011 17:51 - Sist endret 17. juni 2015 13:10

Kontakt

Avd. for molekylærmedisin
Domus Medica
Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo

 

Gruppeleder