English version of this page

NUCKS-proteinets biologiske funksjon

Nucks-proteinet er et vertebratspesifikt, kjernelokalisert protein med ukjent funksjon(er). Nye resultater tyder på at Nucks bl.a. er involvert i DNA-reparasjon ved homolog rekombinasjon.

Illustrasjonsfoto: Anne Carine Østvold

Les mer på de engelske sidene til forskningsgruppen for NUCKS-proteinets biologiske funksjon.

Publisert 11. mars 2011 10:53 - Sist endret 8. mars 2016 13:23

Kontakt

Postadresse
Postboks 1112 Blindern
0317 Oslo

Besøksadresse
Avd. for molekylærmedisin
Domus Medica Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo

Gruppeleder