English version of this page

Forum for kausal inferens

Det er en økende interesse for kausal inferens innenfor mange felt. Et overveldende antall nye metoder blir fortløpende introdusert, og det er en utfordring å skaffe seg oversikt over disse. Forumet er en uformell møteplass for alle som er interessert i kausal inferens.

Forumet organiseres av Avdeling for biostatistikk ved Institutt for medisinske basalfag.

Les mer på forumets engelske nettside.

Publisert 4. des. 2013 13:40 - Sist endret 10. juli 2014 11:04