English version of this page

Klinisk ernæring

Målet med det tematiske området er å utvikle bedre ernæringsterapi for pasienter.

Les mer på det tematiske områdets engelske sider.

Publisert 7. mai 2015 13:32 - Sist endret 17. aug. 2017 10:14