Spedkost-undersøkelsene

Formålet med Spedkost-undersøkelsene er å øke kunnskapen om kostholdet til spedbarn, følge utviklingen i kostholdet over tid, få et bedre grunnlag for å gi råd om kosthold samt å forebygge kostholdsrelaterte helseproblemer i denne aldersgruppen.

Om prosjektet

Spedkost-undersøkelsene er landsomfattende undersøkelser av kostholdet til spedbarn på 6 og 12 måneder. I Spedkost-undersøkelsene blir mødre fra hele landet spurt om å delta.

Spedkost-undersøkelsene har blitt gjennomført to ganger tidligere, i 1998-99 (Spedkost 1) og i 2006-07 (Spedkost 2). Det skal i 2018-19 gjennomføres en ny Spedkost undersøkelse (Spedkost 3).

Før hovedundersøkelsen i Spedkost 3 vil det bli gjennomført et forprosjekt som inkluderer fire pilotstudier. Her undersøker vi om den metoden vi bruker gir god nok informasjon om kostholdet, slik at resultatene kan bli så bra som mulig

Finansiering

Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO) og Folkehelseinstituttet (FHI) gjennomfører og finansierer Spedkost-undersøkelsene.

Varighet

Januar 2017 – Desember 2020

Publisert 1. aug. 2017 15:24 - Sist endret 30. aug. 2017 11:18

Kontakt

Epostspedkoststudien@medisin.uio.no

Telefon: 90291696

Spørreskjema

Barn på 6 måneder

Barn på 12 måneder

Etterutfylling av vekt og lengde

Logo for Spedkostundersøkelsen

Prosjektleder

Anne Lene Kristiansen

Forskere