(sfi)2

Statistics for Innovation, (sfi)2, er et norsk senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), med deltagelse fra IMBs Avdeling for biostatistikk. Senteret utvikler statistiske metoder for å nå innovasjonsmål innen fire sektorer: petroleum, finans, marin og helse.

For fullstendig informasjon, se senterets nettside.

Publisert 5. des. 2014 12:22 - Sist endret 4. juni 2018 10:52