English version of this page

Fagutvalg i ernæring (EFU)

Fagutvalget arbeider med faglige og sosiale engasjement for ernæringsstudentene.

EFU består av 12 representanter (2 stk fra hvert kull), som velges hvert høstsemester.

Vi i fagutvalget jobber både med faglige og sosiale engasjement. Faglig sett inviterer vi blant annet foredragsholdere til å komme å snakke om aktuelle og spennende tema relatert til ernæring 2 ganger i semesteret. Vi er også representert programrådet ved avdeling for ernæring. Dette gir oss mulighet til å få innblikk i aktuelle saker som taes opp i styret, og til å komme med innspill og forslag fra studentene.

På det sosiale planet arrangerer vi en fest i semesteret, samt en julegrøt-quiz når julen nærmer seg. Vi er også med og arrangerer dåpen for 1.semester studentene.

Rolle Navn

Leder

Hanna Skorstad Vetlesen

Nestleder

Eline Horne

Økonomiansvarlig

Inga Dæhlen Bøhn

Sosialansvarlig

Emilie Syse Jalland

Sosialansvarlig

Aruj Sha

Seminaransvarlig

Ida Marie Holm

Seminaransvarlig

Sunniva Farstad Kalvenes

Sekretær

Nada Abedali

Masterleseplassansvarlig

Andrea Madsen 

Kjøkkenansvarlig

Blerina Halitaj 

                                    
Studentrepresentanter

Studentrepresentant, Programråd for ernæring:

Studentrepresentant, Profesjonsråd for ernæring:

Studentrepresentant, Medisinsk fagutvalg og Opptakskomitéen

Kontakt

Hvis du ønsker å kontakte Fagutvalget ved ernæring, send mail til
nutri-fagutvalg(alfakrøll)basalmed.uio.no eller ta direkte kontakt med
enkeltpersonene gittovenfor.

Publisert 8. mars 2011 16:42 - Sist endret 1. feb. 2018 13:44