English version of this page

Fagutvalg i ernæring (EFU)

Fagutvalget arbeider med faglige og sosiale engasjement for ernæringsstudentene.

EFU består av 12 representanter (2 stk fra hvert kull), som velges hvert høstsemester.

Vi i fagutvalget jobber både med faglige og sosiale engasjement. Faglig sett inviterer vi blant annet foredragsholdere til å komme å snakke om aktuelle og spennende tema relatert til ernæring 2 ganger i semesteret. Vi er også representert programrådet ved avdeling for ernæring. Dette gir oss mulighet til å få innblikk i aktuelle saker som taes opp i styret, og til å komme med innspill og forslag fra studentene.

På det sosiale planet arrangerer vi en fest i semesteret, samt en julegrøt-quiz når julen nærmer seg. Vi er også med og arrangerer dåpen for 1.semester studentene.

Rolle Navn

Leder

Dena Alavi

Nestleder

Hanna Skorstad Vetlesen

Økonomiansvarlig

Kristin Stenger Rosnes

Sosialansvarlig

Emilie Syse Jalland

Sosialansvarlig

Miriam Myhren Bouchleh

Sosialansvarlig

Ingeborg S.Frøisland

Seminaransvarlig

Blerina Halitaj

Seminaransvarlig

Radika Kumar

Seminaransvarlig

Åshild Teigland Tepstad  

Sekretær

Nada Abedali

Masterleseplassansvarlig

Karoline Randsborg 

Kjøkkenansvarlig

Astrid Pedersen

                                    
Studentrepresentanter

Studentrepresentant, Programråd for ernæring:

Studentrepresentant, Profesjonsråd for ernæring:

Studentrepresentant, Medisinsk fagutvalg og Opptakskomitéen

Kontakt

Hvis du ønsker å kontakte Fagutvalget ved ernæring, send mail til
nutri-fagutvalg(alfakrøll)basalmed.uio.no eller ta direkte kontakt med
enkeltpersonene gittovenfor.

Publisert 8. mars 2011 16:42 - Sist endret 23. okt. 2017 09:40