Arne Klungland, Stefan Krauss og Arnoldo Frigessi får konvergensmiljø

UiO:Livsvitenskap finansierer nå flere konvergensmiljø – tverrfaglige forskningsgrupper som skal gå løs på store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. IMB gratulerer våre tre ansatte Arne Klungland, Stefan Krauss og Arnoldo Frigessi som fikk hver sine søknader om konvergensmiljø finansiert. Hver av dem vil fungere som leder av konvergensmiljøene.

De fem miljøene som har fått tildeling fra UiO:Livsvitenskap, får totalt 17 doktorgrads- og postdoktorstillinger samt driftsmidler – til sammen nærmere 70 millioner kroner over fire år. Dette er klart etter at et internasjonalt ekspertpanel har vurdert de 22 innkomne søknadene og styret for UiO:Livsvitenskap har sagt sitt.

Om konvergensmiljøene fra IMB

Epigenetics and bioethics of human embryonic development

Leder: Arne Klungland

Konvergensmiljøet skal forstå hvordan epigenetikk påvirker tidlig fosterutvikling hos mennesker og hva det betyr for menneskets reproduksjon. Dette skal også belyses etisk. Et overordnet mål er å forstå hvordan epigenetisk informasjon overføres fra en generasjon til den neste hos mennesker. Les mer (på engelsk).

Konsortium (fra venstre)
Arne Klungland, professor II, Institutt for medisinske basalfag og seksjonsleder ved Avdeling for mikrobiologi, Klinikk for laboratoriemedisin, Oslo universitetssykehus (OUS) (leder)
Anna Smajdor, førsteamanuensis, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Det humanistiske fakultet
Péter Fedorcsák, professor II, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet og Reproduksjonsmedisinsk avdeling, OUS
Gareth D. Greggains, forsker, Reproduksjonsmedisinsk avdeling, OUS
Kari Nyheim Solbrække, førsteamanuensis, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet

Organ on a chip and nano-devices (CHIP)

Leder: Stefan Krauss

Konvergensmiljøet vil lage en «organ på brikke»-plattform. Den vil kunne bli et kraftig verktøy for å forstå og teste ulike fysiologiske funksjoner og nye behandlinger. Les mer (på engelsk).

Konsortium (fra venstre)
Stefan Krauss, forsker, Institutt for medisinske basalfag og Avdeling for mikrobiologi, Klinikk for laboratoriemedisin, Oslo universitetssykehus (OUS) (leder)
Ørjan G. Martinsen, professor, Fysisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Philipp Häfliger, professor, Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Ola Nilsen, professor, Kjemisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Steven Wilson, førsteamanuensis, Kjemisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Krauss fikk nylig støtte til et Senter for fremragende forskning (SFF) forankret ved IMB om samme tema. Støtten fra UiO:Livsvitenskap gjør at senteret kan utvides med flere fagområder som fysikk og kjemi. Andre samarbeidspartnere i SFF-et:

Personalised cancer therapies (PERCATHE)

Konvergensmiljøet vil utvikle en ny tilnærming til persontilpasset kreftbehandling med utgangspunkt i matematiske, statistiske og biologiske metoder. Det vil også ivareta de etiske, samfunnsmessige og regulatoriske perspektivene. Les mer (på engelsk)

Konsortium (fra venstre)
Arnoldo Frigessi, professor, IMB og BigInsight (leder)
Kjetil Taskén, professor og direktør, Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM), Det medisinske fakultet
Vessela Kristensen, professor, Institutt for kliniske medisin, Det medisinske fakultet
Åslaug Helland, førsteamanuensis, Institutt for kliniske medisin, Det medisinske fakultet
Alvaro Köhn-Luque, postdoktor, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinsk fakultet

Flere utlysninger fra UiO:Livsvitenskap – søknadsfrist 1. juni

Det kommer flere søknadsrunder for konvergensmiljø. Den neste er planlagt med søknadsfrist mot slutten av 2018 og oppstart av miljøene i 2019. 

I mellomtiden kan du søke UiO:Livsvitenskap om støtte til internasjonalisering, praksisplasser i livsvitenskapsindustrien, konferanser og andre arrangementer. Alle utlysningene har søknadsfrist 1. juni 2017.

Internasjonalisering (maks. 50.000kr per søknad)

Vitenskapelig ansatte, postdoktorer og doktorgradsstudenter ved UiO kan søke om støtte for å styrke samarbeidet med internasjonale forskningsmiljø.

Les fullstendig utlysningstekst, og se søknadsskjema på UiO:Livsvitenskap sine engelske sider.

Praksisplass i livsvitenskapsindustrien

Masterstudenter samt doktorgradsstudenter ved UiO (både UiO-ansatte og eksterne) kan søke UiO:Livsvitenskap om støtte til praksisplasser på 3–6 måneder i livsvitenskapsindustrien. 

Les fullstendig utlysningstekst, og se søknadsskjema på UiO:Livsvitenskap sine engelske sider.

  • For søknader til kategori 1 ("trainee positions in large global life science corporations") vil UiO:Livsvitenskap tilby aktuelle partnerbedrifter til kandidatene.
  • For søknader til kategori 2 ("trainee positions in small and medium-sized enterprises") kan søkeren selv foreslå en aktuell bedrift evt. kan UiO:Livsvitenskap bistå med dette.

Lønnsplassering vil avhenge av bakgrunn.

Konferanser og andre arrangementer (maks. 50 000kr per søknad)

Vitenskapelig ansatte og studenter ved UiO kan søke UiO:Livsvitenskap om midler til delfinansiering av åpne arrangementer som er i tråd med satsingens strategi. 

Les fullstendig utlysningstekst, og se søknadsskjema på UiO:Livsvitenskap sine engelske sider.

Av Héla Soltani
Publisert 3. mai 2017 12:47 - Sist endret 4. mai 2017 13:57