Anna Chambers tildelt Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship

Anna Chambers har fått innvilget Individual Fellowship finansiert av Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA). Hun er postdoktor i Koen Vervaekes forskningsgruppe ved Seksjon for fysiologi.

Tre bilder fra et laboratoruim

(øverst) Retrosplenial korteks' plassering i en musehjerne (RSC). (venstre) RSC-nevroner i en våken mus. (høyre) En våken mus i mikroskop. Foto: Anna Chambers/UiO og Kristin Sand/UiO

Anna Chambers forsker på retrosplenial korteks (RSC), et hjerneområde som er kritisk for evnen til å kunne navigere. Hvis RSC blir skadet av effektene av Alzheimers eller hjerneslag, kan mennesker miste evnen til å finne veien mellom kjente steder.

Forskningsgruppen undersøker hvilke spesifikke typer nevroner som er involvert i evnen å kunne navigere og hvordan de er koblet sammen i nettverk. Forståelsen av hvordan disse nettverkene fungerer vil kunne bidra til å identifisere potensielle mål for behandling, og kaste lys på fundamentale prinsipper for hvordan hjernen prosesserer kompleks informasjon.

Finansiering med fokus på karriereutvikling og mobilitet

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) er EUs ordning for å skape flere toppforskere i Europa. MSCA skal både mobilisere enkeltforskere til å reise utenlands, og institusjoner til å bruke MSCA for å rekruttere gode forskere inn til Norge. En av ordningens store fordeler er at den er åpen for alle fagfelt og har ingen tematiske prioriteringer, den forutsetter mobilitet og fokuserer på karriereutvikling.

MSCA er en av hovedfinansieringskildene for å hente unge talenter til norske fagmiljøer (og for norske enkeltforskere til å reise utenlands). Å motta et MSCA-stipend er i tillegg et kvalitetsstempel da finansieringskilden er anerkjent i Europa og den bidrar til å gjøre forskeren attraktiv for utenlandske institusjoner og fagmiljøer.

Søknadsprosessen

“Søknader til MSCA inneholder mange detaljer og tar tid å sette sammen, men det finnes mange ressurser man kan bruke. Min veileder brukte sitt nettverk og fikk tilsendt flere eksempler på søknader som fikk tilslag sammen med deres poengsum. Dette hjalp meg veldig som veiledning i skriveprosessen.” sier Anna Chambers

“Jeg ble rådet til å ikke kun fokusere på den vitenskapelige delen. Det er viktig at alle delene i søknaden besvares godt. En innovativ, høyrisiko vitenskapelig del må balanseres med en detaljert redegjørelse for ressursallokering, karriereutvikling og en plan for utforutsatte hendelser. Jeg fikk god støtte fra Enhet for ekstern forskningsfinansiering ved fakultetet. Delphine Nicolas hjalp meg med å forstå søknadsmalen og støttet meg gjennom hele prosessen.”

 

Anna Chambers' MSCA Individual Fellowship er innvilget for perioden 1. mars 2017 – 28. februar 2019 og har et budsjett på 196 400 euros.

 

Av Héla Soltani
Publisert 29. mars 2017 15:18 - Sist endret 17. aug. 2017 10:31