Feiring av nytt senter for fremragende forskning

Instituttet, fakultetet og OUS feiret det nye senteret med taler, blomster og kaker.

Stefan Krauss og Garreth Sullivans senter skal utvikle et "Organ on a chip". Dette er en ny teknologi som kan bidra til helt ny forståelse av kroppens organer og hvordan ulike behandlingsformer virker. Plattformen skal kunne gjenskape stoffskifteprosesser i kroppen og teste hvordan prosessene responderer på medisinsk påvirkning.

sff-organ-on-a-chip
Publisert 4. apr. 2017 10:08 - Sist endret 6. apr. 2017 12:30