English version of this page

Avfallshåndtering

Laboratorieavfall

Se rutiner for håndtering av farlig avfall (kjemikalier, risiko-, biologisk- og radioaktivt avfall)

Tilgang til avfallsrommene

Rutiner og søknadsskjema for adgang til risikoavfallsrom, farlig avfallsrom (kjemikalie) og radioaktivt avfallsrom

Kildesortering

IKT-utstyr og annet elektronisk avfall

Burene for elektronisk avfall finnes i underetasjen utenfor renholdernes lokaler, merket "Elektronisk avfall". IKT-utstyr for kassering eller gjenbruk kan leveres til IT-avdelingen på merket sted

Papir, papp, glass og øvrig avfall

Papp skal legges i komprimator utenfor varemottak og Eiendomsavdelingens kontorer i underetasjen. Beholder for glass finnes i avfallsområdet for risikoavfall. Øvrig avfall kastes i kontainere utenfor varemottak og Eiendomsavdelingens kontorer i underetasjen. Disse skal være tømt i forkant av ryddedagen. Kontainerne er merket etter hva slags innhold som kan kastes i dem

Trenger du hjelp til rydding?

Ved mindre kaste- eller ryddingoppdrag, kan du fylle ut dette skjemaet

Trenger du hjelp å bære ting eller å flytte, ta kontakt med UiOs bud- og reprosentral

Andre driftstjenester ved IMB