Kursoversikt

Kommende kurs

Tid og sted: 4. sep. 2018 09:00 - 6. sep. 2018 17:00, VU 055, Kjemibygningen

Kurset skal sikre at de som arbeider med radioaktive kilder har de nødvendige kunnskaper om strålevern og radioaktivitet, slik at arbeidet skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter. NB: ved behov holdes kurset på engelsk.