Avdeling for ernæringsvitenskap

Avdelingen er ansvarlig for ernæringsundervisningen av medisin-, ernærings- og odontologistudenter. De ansatte er engasjert i mange forskningsprosjekter innen ernæringsvitenskap.

Avdelingen deltar i forskningen ved Senter for klinisk ernæring.

Nytt om avdelingen

 
 • erneringsseminar-14-09-2017-660x Ernæringsvitenskaps inspirasjonsseminar 14. sep. 2017 11:30

  For å mobilisere på tvers av funksjon og seksjon, inviteres hele avdeling for ernæringsvitenskap til et halvdagsseminar om kunnskapsledelse.

  Seminaret er nyttig for alle uansett om du har en formell lederrolle eller ikke.

Mer ...
 

Undervisning ved avdelingen

Avdelingen er ansvarlig for undervisningen i masterstudiet i klinisk ernæring og for ernæringsundervisningen i profesjonsstudiet i medisin. I første del av det 5-årige masterprogrammet i klinisk ernæring (3 ½ semester) følger ernæringsstudentene det samme studieopplegget som medisin- og odontologistudentene. Resten av studiet er spesielt tilrettelagt for ernæringsstudentene.

Undervisningen i ernæring i profesjonsstudiet i medisin er spredt over flere semestre, men hovedvekten er i semester 4A. Undervisningen inkluderer forelesninger, kurs, og veileding av problembaserte læringsgrupper.

Forskning ved avdelingen

Avdelingen har en sterk posisjon innen internasjonal ernæringsforskning, og er den største ernæringsavdelingen tilknyttet et medisinsk fakultet i Europa. Publikasjonsaktiviteten ved avdelingen er høy.

Forskningsprosjektene er hovedsakelig innen

 • ernæringsbiologi
 • molekylær ernæring
 • klinisk ernæring
 • ernæringsepidemiologi
 • kostholdsforskning
 • virkemiddelforskning.

Avdelingens ansatte leder eller er deltagere i mange omfattende nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt innen ernæringsvitenskap.

Kontakt

Postadresse Postboks 1046 Blindern 0317 Oslo Besøksadresse Domus Medica Gaustad Sognsvannsveien 9 0372 Oslo Telefon: 22 85 13 40 Stedkode: 511300