Møter og referater

Referater fra 2017

For eldre referater, se årstallsmappene i menyen

Kommende

Tid og sted: 19. okt. 2017 14:00 - 15:30, Medica tilb: Videokonferanserom L-158

Tidligere

Tid og sted: 19. sep. 2017 14:00 - 15:30, Medica tilb: Videokonferanserom L-158
Tid og sted: 19. sep. 2017 14:00 - 15:30, Medica tilb: Videokonferanserom L-158
Tid og sted: 15. juni 2017 13:30 - 15:00, Medica tilb: Videokonferanserom L-158
Tid og sted: 15. juni 2017 13:30 - 15:00, Medica tilb: Videokonferanserom L-158