English version of this page

Tall og fakta

Nøkkeltall for 2016

Vitenskapelige publikasjoner 345
Profesjonsstudier 1
Masterprogram 5-årig 1
Bachelorprogram
Antall registrerte studenter 579*
Antall kandidater på ph.d.-programmet 137**
Avlagte doktorgrader 29
Vitenskapelige årsverk 194
Vitenskapelig ansatte personer 233
Tekniske årsverk 61
Teknisk ansatte personer 72
Administrative årsverk 31
Administrative personer 42
Økonomi 301 mill.
Del av budsjett som er eksternt finansiert 38 %
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 201

*) 396 av disse er på profesjonsstudiet i medisin og 183 på studieprogrammene i ernæring.

**) Antall kandidater pr. vår 2016, innrapportert til DBH 15.02.17.

Publisert 9. juni 2017 09:56 - Sist endret 12. des. 2017 09:39